Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting

Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting,Hose Fitting Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree,Buy Aeroquip FCM1110 Steel -03AN 45-Degree Hose Fitting: Barbed Fittings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Hot sales of goods,Discount Supplements,Low price guaranteed with free shipping. 03AN 45-Degree Hose Fitting Aeroquip FCM1110 Steel psihoterapija-belin.si.

Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting

Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting
Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting
Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting
Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting
Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting
Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting
Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting
Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting

Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting

Aeroquip FCM1110 Steel -03AN 45-Degree Hose Fitting: Industrial & Scientific. Buy Aeroquip FCM1110 Steel -03AN 45-Degree Hose Fitting: Barbed Fittings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. One-piece design allows for improved flow and eliminates two potential leak points (brazed joints) 。 Size -03 non-swivel style fitting is manufactured from high-quality steel to provide the needed confidence for use in extreme applications; approved for Aeroquip Teflon Racing Hose 。 45 degree elbow is useful for connecting plumbing that requires a bend in the line, allowing for a neater assembly with less hose 。 Compression style specially designed for performance applications; designed to be re-used without damage to the fitting, and a nipple pilot prevents damage to the inner tube 。 1 year limited manufacturer's warranty 。 When you are assembling your performance plumbing project with Aeroquip Teflon Racing Hose, don't forget the reusable steel fittings to complete the job. For connections that are not straight on, a bend in the fitting can make the entire assembly neater-looking and easier to inspect and maintain, giving you the angle you need without all the extra hose that would otherwise be needed to maintain the proper minimum bend radius. This fitting is manufactured from steel to provide the needed confidence for use in extreme applications. It is easier to install and more user friendly than cutter style fittings, and is designed to be re-used. A nipple pilot prevents damage to the inner tube, and the one-piece design allows for improved flow and eliminates two potential leak points (brazed joints). Please note: Eaton Aeroquip fitting tolerances are engineered to match Eaton Aeroquip hose tolerances. The use of Aeroquip fittings on hose supplied by other manufacturers and/or the use of Eaton Aeroquip hose with fittings supplied by other manufacturers may result in the production of unreliable and unsafe hose assemblies and is neither recommended or authorized by Eaton. 。 。 。

Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting
Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting
Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting

Hex Bushing 3/4 NPT Male X 1/8 NPT Female 3/4 NPT Male X 1/8 NPT Female Merit Brass NLBS114-1202 Lead Free Pipe Fitting, Fmp 235-1090 Gasket-235-1090, 10 2 Pcs White Pneumatic Air Speed Controller Valve Quick Coupling Throttle Connector Push to Connect Fitting for Pneumatic Tool. Ozone and Sunlight 3/32 ID 7/32 OD 7/32 OD 3/32 ID Excellent Resistance to Oxygen Pack of 50 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL005x50 Number-005 Standard Silicone O-Ring Pack of 50 Sur-Seal Inc. 70 Durometer Hardness. Dixon B2KS-G300U 304SS Unpolished 45 Degree Long Weld Elbow with Tangent 3 3. Webstone 16804W Size 1 1680 Brass Transition Fitting Pack of 30 pcs. 5/16 Barb x 5/16 Barb Metalwork Stainless Steel 304 Hose Barb Fitting 2 Pcs Union Splicer Mender. uxcell O-Rings Nitrile Rubber 43mm Inner Diameter 46mm OD 1.5mm Width Round Seal Gasket 10 Pcs, Zoeller Model D57 Mighty-Mate Automatic Cast Iron Effluent Pump 230 V 0.3 HP. Yuken Check Valve MPB-06-2-30 New in Box One Year Warranty!. 3/4in Float Valve Water Level Control Pools Side Inlet Ball Valve Tanks Towers Clear Water for Water. Steel 1/2 x 2-3/4 2.75 ID Campbell Fittings JS230 Band-It 201Ss Jr Smooth Id 1/2 x 2-3/4 2.75 ID.


Aeroquip FCM1110 Steel 03AN 45-Degree Hose Fitting


Buy Aeroquip FCM1110 Steel -03AN 45-Degree Hose Fitting: Barbed Fittings - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Hot sales of goods,Discount Supplements,Low price guaranteed with free shipping.