Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID 1/2 Tube Size Eaton 3/8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel

Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID 1/2 Tube Size Eaton 3/8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel,1/2 Tube Size Eaton 3/8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID, 3/8" Hose ID, 1/2" Tube Size: Hydraulic Hose Fittings: Industrial & Scientific,Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC (Over the Cover) Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel, 45 Degree Elbow,We offer a premium service,Large online sales,With our 100% satisfaction guarantee. OTC 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID 1/2 Tube Size Eaton 3/8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global psihoterapija-belin.si.

Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID 1/2 Tube Size Eaton 3/8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel

Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID 1//2 Tube Size Eaton 3//8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel
Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID 1//2 Tube Size Eaton 3//8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel
Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID 1//2 Tube Size Eaton 3//8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel
Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID 1//2 Tube Size Eaton 3//8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel
Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID 1//2 Tube Size Eaton 3//8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel
Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID 1//2 Tube Size Eaton 3//8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel
Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID 1//2 Tube Size Eaton 3//8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel

Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID 1/2 Tube Size Eaton 3/8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel

Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC (Over the Cover) Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel, 45 Degree Elbow, 3/8' Hose ID, 1/2' Tube Size: Hydraulic Hose Fittings: Industrial & Scientific. Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC (Over the Cover) Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel, 45 Degree Elbow, 3/8" Hose ID, 1/2" Tube Size: Hydraulic Hose Fittings: Industrial & Scientific. 45-degree elbow for connecting fiber-reinforced or nylon coated hydraulic hose to pipe at an angle 。 Crimp fitting on one end for attaching to hose and JIC 37-degree female swivel on the other end for connecting to a male threaded pipe 。 Zinc-plated AISI 12L14 carbon steel for tensile strength, hardness, and corrosion resistance 。 Sleeved Over-The-Cover (OTC) crimping design eliminates skiving process 。 Scribe line identifies the point to position a die cage for crimping 。 This 4-degree elbow fitting, or "ell," connects a hose to pipe at a 4-degree angle to change the direction of flow, with a crimp socket on one end that connects to the hose, with no skiving necessary, and a JIC 37-degree female swivel on the other end for connecting to a male threaded pipe. It is made of American Iron and Steel Institute (AISI) 2L4 carbon steel for tensile strength and hardness, coated with zinc for resistance to corrosion, and it has been machined to meet Society of Automotive Engineering (SAE) standards. This fitting's Over-The-Cover (OTC) crimping design eliminates the need to skive the hose. It has a scribe line around the circumference of the socket to identify the location where the die cage is positioned for crimping. Assemble using variable crimp machines (not included). Pressure and temperature ratings are determined by the maximum working pressure for the hose size and type, as hose failure typically occurs first. This fitting is designed exclusively for hose for medium to high pressure hydraulic applications, such as automotive, agriculture, airline, as well as municipal and industrial applications, among others.。This fitting is compatible with the following hoses: 283, 266, FC466, FC498, FC98, FC69, and FC699.。Tube fittings are components used for connecting, branching, terminating, and changing the direction of tubing in pneumatic and hydraulic systems. They are made of brass, stainless steel, polybutylene terephthalate (PBT), and other materials that resist corrosion and wear. Tube fittings have various types of connections, including threaded, welded, barbed, and push-to-connect (also called one-touch). Push-to-connect connections do not require tools or sealants. Tube fittings are used in various applications, including machine tools, airplane and truck controls, and automated production lines, among others.。, a subsidiary of Eaton, manufactures hose, fittings, adapters, couplings, and fluid connectors. The company, founded in 939, is headquartered in Maumee, OH.。 。 。 。

Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID 1//2 Tube Size Eaton 3//8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel
Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID 1//2 Tube Size Eaton 3//8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID 1/2 Tube Size Eaton 3/8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel

Universal Coupler Campbell Fittings UH-2 Cast Ductile Iron Hose Fitting 1/2 Hose End Barbed, M200150BRB45 Banjo 2 Flange X 1 1/2 45° Hose Barb Elbow, Everflow Supplies 600T114-NL Lead Free Full Port Forged Brass Ball Valve with Female Threaded IPS Connections 1-1/4, Sterling Seal CRG7000I.600.125.300X5 7000I Grafoil Ring Gasket Pack of 5, Aramid/NBR Full Face Gasket 16 Pipe Size Pressure Class 300# Sterling Seal CFF7001.1600.062.300X1 7001 Compressed Non-Asbestos 16 ID 1/16 Thick Aramid Fibers; Nitrile Rubber, 1/8 Width 70A Durometer 4 OD Pack of 10 240 Buna-N O-Ring 3-3/4 ID Black, 1-1/16 to 2 OD Carbon Steel Screw Dixon 10024 300SS Aero Seal Clamp 0.56 1-1/16 to 2 OD 0.56. Midland 44-430LF Bronze Fitting Reducing Coupling 0.88 Length 1/4 x 1/8 Size 0.88 Length Midland Metal Lead Free 1/4 x 1/8 Size. MacCan Pneumatic PUL1/4 Union Elbow 1/4 x 1/4 Tube OD Push to Connect Fittings Pack of 10, 1/8 Thick Gasket Sheet Synthetic Fiber, 20x20 C-4401 Green, Brass Fittings 1-1 4 X 2-1 2 Brass Pipe Nippl 40122, Size: 53x49.2x1.9mm, Color: 20pcs Gimax Fluorine Rubber O Ring Seal 1.9mm Thickness Green FKM O Ring Sealing Gasket 41/42/43/44/62/63/64mm OD O Ring Seal Washer, HARTING H-BS-6-SS Power Connector 600VAC 400/6KV/3 Male, 20 Port Valve Valve 14 3/8 Length 20 Port Valve. O-Ring Depot Fits and Compatible with 46766 Ace Hardware 45025,46764,49560 Water Filter Housing O-Ring Replacement Pack of 2. Horizontal PPS LLF76HNP M12 Connector LLF76HNP External Fitting Float Switch LLF70 Series 100 VA, Water Gas Pipe Adapter AIGUO Equivalent 10mm Three-Way Y-Type Gas Connector 1 Pcs Brass Connection Valve Hose Splitter. Pack of 10 Red Nickel Plated Contacts CT2232-2 36 A Binding Post CT2232-2 1.2 kV Panel Mount.


Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID 1/2 Tube Size Eaton 3/8 Hose ID 45 Degree Elbow Over the Cover Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel


3/8" Hose ID, 1/2" Tube Size: Hydraulic Hose Fittings: Industrial & Scientific,Aeroquip 1GA8FJA8 Carbon Steel Global OTC (Over the Cover) Crimp Hose Fitting JIC 37 Degree Female Swivel, 45 Degree Elbow,We offer a premium service,Large online sales,With our 100% satisfaction guarantee.