1/2 Pipe Size 1/32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket

1/2 Pipe Size 1/32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket,ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket 1/2 Pipe Size 1/32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84, 1/2" Pipe Size, 1/32" Thick, Pressure Class 150#,84" ID, Expanded Flexible Graphite (Pack of 100): Industrial & Scientific,Sterling Seal CRG7000T,500,031,150X100 7000T Grafoil Ring Gasket,wholesale prices,Shopping with Unbeatable Price,Best choice for every a customers to get authentic goods. Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket 1/2 Pipe Size 1/32 Thick psihoterapija-belin.si.

1/2 Pipe Size 1/32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket

1//2 Pipe Size 1//32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket
1//2 Pipe Size 1//32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket
1//2 Pipe Size 1//32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket
1//2 Pipe Size 1//32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket
1//2 Pipe Size 1//32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket
1//2 Pipe Size 1//32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket

1/2 Pipe Size 1/32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket

Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket, 1/2' Pipe Size, 1/32' Thick, Pressure Class 150#, 0.84' ID, Expanded Flexible Graphite (Pack of 100): Industrial & Scientific. Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket, 1/2" Pipe Size, 1/32" Thick, Pressure Class 150#, 0.84" ID, Expanded Flexible Graphite (Pack of 100): Industrial & Scientific. Flexible graphite main attributes: resistance to heat, fire, corrosion and aggressive chemicals make it the most universally applicable sealing solution on the market today Sterling Seal & Supply style 7000T products provide a tight seal after repeated exposure to the harshest environments Flexible graphite achieves optimal results where other materials fail Resistant to a wide range of temperatures including a minimum of [-400 Degrees F (-240 Degrees C), and maximum of +850 Degrees F (+454 Degrees C), (in atmosphere)] [+1200 Degrees F (+650 Degrees C) to +5432 Degrees F (+3000 Degrees C) in continuous reduction or inert media] seals easily under moderate bolt loads and reduces gasket damage in handling and installation Homogeneous graphite sheets are manufactured from high carbon content (> 98 percent ) natural graphite Ideal material for sealing applications like flange gaskets and Valve stuffing boxes External performance tests and approvals ROTT - room temperature tightness Test ARLA - Aged relaxation leakage Test (TTRL) hats - high temperature tensile relaxation screen Test HOTT - high temperature tightness Test Superior seal ability under low flange loads, high surface conformity to irregularities, unlimited shelf life are a few more major benefits of style 7000T Style 7000 eliminates potential fluid contamination from binder residue 7000T is made with grafoil grade 7000 flexible graphite mechanically bonded to both faces of a 0004 thick flat or mesh 316 stainless steel insert Please be advised to wear gloves when handling this product, some styles with inserts can be sharp when cut Sterling Seal & Supply of NJ style 7000T made of expanded flexible graphite have proven their long-term reliability under extreme operating conditions over the course of many years While maintaining an effective seal, Sterling Seal & Supply Styles 7000, 7000I & 7000T exhibit virtually no creep relaxation As a result, the need for periodic bolt tightening is greatly reduced 。 。 。

1//2 Pipe Size 1//32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1/2 Pipe Size 1/32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket

Fits Wire Sizes #8-#10-#12 Merrill MFG 814503.5 Standard Black Tubing Splice Kit Pack of 50 1/2 x 3 1/2 x 3, Pin 20 AWG Circular Connector Contact 192990-0040 Trident Series Crimp T2P 192990-0040 22 AWG Stamped. 3/4 MNPT x Hose Barb Swivel 3/4 MNPT x Hose Barb Swivel SuperKlean 8-3/4-S Hose Fitting, 5/16 Flare x JIC SS Tube Sleeve, Pack of 10. Pack of 25 Sterling Seal ORBUNNSF70D021X25 021 Buna/Nitrile NBR 70D NSF Approved O-Ring, G1/2 G1/4 mm Parker 3313 13 21 03 Anodized Manifold Treated Aluminum BSPP/BSPP Aluminum in-Line Double Manifold Female, Goplus Air Hose Reel Hand Crank Retractable 5/16in by 100ft Hose Metal Construction Hybrid Hose 300PSI. Pack of 10 3/16 Hose Barb Eldon James P0-3-200WP Industrial White Polypropylene Barbed Insert Plug, 1/2 OD x 100 Orange Polyethylene Jacketed Copper Tubing for Oil Service, Sweat Connection 1 in Midline Valve IJ2D223 Full Port Ball Valve with Flange 1 Water Shutoff Flow Control in Pipeline Brass. 9/16-18 x LL08 Steel Tompkins Industries 7420-06-LL08-12 JIC to Metric Dual Purpose 12 x 1.0. Eldon James X0-1.5PVDF Gray Kynar Cross Connector Fitting 3/32 Hose Barb Pack of 10. Pump 150Kpa Pressure DC Diaphragm 12V Inflatable Boat Pump Voltage: 12V, 1/4 NPT Run Tee Tube to Pipe Parker W371PLP-4-4-pk5 Composite Push-to-Connect NPT Fitting Pack of 5. Chrome Plated Brass Pipe Fitting Reducing Coupling 1 X 3/4 NPT Female, Size : HVFF12 Wang shufang WSF-Adapters 1pc Air Pneumatic Hand Valve 2 Way Quick Fittings Push Connector Tube Hose Plastic 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm Flow Limiting Speed Control, 16 Pipe 347SS Windings Teadit 900016347GR300 Spiral Wound Gasket Inc Flexible Graphite for Applications with Thermal Cycling and Pressure Variations 16 Pipe Assigned by Sur-Seal Class 300 Flanges Sur-Seal, 42x19mm White 5Pcs uxcell Quick Connector 3/8 to 3/8 Push Fit Straight Connect Fittings for RO Water Purifier.


1/2 Pipe Size 1/32 Thick Expanded Flexible Graphite Pressure Class 150# 0.84 ID Pack of 100 Sterling Seal CRG7000T.500.031.150X100 7000T Grafoil Ring Gasket


1/2" Pipe Size, 1/32" Thick, Pressure Class 150#,84" ID, Expanded Flexible Graphite (Pack of 100): Industrial & Scientific,Sterling Seal CRG7000T,500,031,150X100 7000T Grafoil Ring Gasket,wholesale prices,Shopping with Unbeatable Price,Best choice for every a customers to get authentic goods.