Ferrule 1-1/2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3/64 to 2-6/64 Hose OD Range

Ferrule 1-1/2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3/64 to 2-6/64 Hose OD Range,Hose OD Range Ferrule 1-1/2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3/64 to 2-6/64, 1-1/2" Hose ID, 2-3/64" to 2-6/64" Hose OD Range: Barbed Hose Fittings:,Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting, Ferrule,Fashion Frontier,Wholesale prices,All for great prices - Satisfaction Guaranteed. R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3/64 to 2-6/64 Hose OD Range Ferrule 1-1/2 Hose ID Dixon psihoterapija-belin.si.

Ferrule 1-1/2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3/64 to 2-6/64 Hose OD Range

Ferrule 1-1//2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3//64 to 2-6//64 Hose OD Range
Ferrule 1-1//2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3//64 to 2-6//64 Hose OD Range
Ferrule 1-1//2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3//64 to 2-6//64 Hose OD Range
Ferrule 1-1//2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3//64 to 2-6//64 Hose OD Range
Ferrule 1-1//2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3//64 to 2-6//64 Hose OD Range
Ferrule 1-1//2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3//64 to 2-6//64 Hose OD Range

Ferrule 1-1/2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3/64 to 2-6/64 Hose OD Range

Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting, Ferrule, 1-1/2' Hose ID, 2-3/64' to 2-6/64' Hose OD Range: Barbed Hose Fittings:. Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting, Ferrule, 1-1/2" Hose ID, 2-3/64" to 2-6/64" Hose OD Range: Barbed Hose Fittings:. This Dixon Holedall Scovill style internally expanded permanent ferrule hose fitting is made of brass and connects hose to a Holedall fitting for low-pressure discharge and suction service. This fitting is made of brass for corrosion resistance, ductility at high temperatures, and low magnetic permeability, The stem is expanded internally to the nominal inside diameter (ID) of the hose. This fitting complies with the American Petroleum Institute (API) Standard 59, sixth edition for fuel service. Dixon Holedall stems and ferrules are specifically designed to be used together as a coupling system. Due to differences in dimensions and tolerances, for safety reasons, do not use other manufacturer's stems or ferrules with Dixon Holedall products. This internally expanded permanent ferrule hose fitting is suitable for fuel transfer applications such as to homes, airplanes, and ships.。Hose fittings connect, control, change the direction of, and terminate the flow in piping and hose systems. They are made of brass, stainless steel, galvanized steel, and other materials that resist corrosion, pressure, and wear. Hose fittings have various types of connections, including threaded, barbed, push-to-connect, dry disconnect, and others including those based on internationally-accepted specifications. Hose fittings are used in systems such as air compressors, automatic manufacturing operations, aircraft controls, and tire installation in industries including agriculture, mining, road construction, firefighting, and aviation.。Dixon Valve & Coupling Company manufactures pipe and hose fittings and accessories. The company, founded in 6, is headquartered in Chestertown, MD.。 。 。 。

Ferrule 1-1//2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3//64 to 2-6//64 Hose OD Range
Ferrule 1-1//2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3//64 to 2-6//64 Hose OD Range
Ferrule 1-1//2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3//64 to 2-6//64 Hose OD Range

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Ferrule 1-1/2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3/64 to 2-6/64 Hose OD Range

2-1/2 2-1/2 United Pacific Distributors 25FB Brass Male Adapter x Male NPT. 1/16 Thick 1.66 ID Sterling Seal CFF7540.1250.062.300X100 7540 Vegetable Fiber Full Face Gasket Pressure Class 300# Pack of 100 1-1/4 Pipe Size. 3mm OD 50 Length 50' Length Small Parts White Nylon Flexible Tubing Semi-Clear 0.6mm Wall 1.8mm ID. Remington Professor Foam 1100/11-87 Barrel Seal F14462 28/410 Gauge. of NJ Sterling Seal CFF7106.200.125.300X20 7106 Rubber 60 Durometer Full Face Gasket Pressure Class 300# 2.38 ID 2 Pipe Size 1/8 Thick Supplied by Sur-Seal Inc 2 Pipe Size 1/8 Thick Neoprene Pack of 20 2.38 ID, 3/8-18 NPTF Male Brennan 5406-P-06 Steel Pipe Fitting External Hex Pipe Plug, TE Connectivity I/O Connectors MiniSAS HD 1x4 RCPT RECEPTACLE ASSY. Auto Sump/Effluent Pump 53 GPM Little Giant 6EC-CIA-SFS 1/3 HP, 2.5 m Total Length 6.5 NPT Rigid Fittings Advanced Technology Products TT-10-2.5-Y-RR Technithane Spiral Tubing 140 psi Working Pressure 6.5 mm Hose ID Yellow 6.5. Compression and Male Pipe Branch Tee Parker 172C-6-6-pk20 Fitting 3/8 Pack of 20 Forged Brass 3/8 Pack of 20 Tube to Pipe. 1-1/4 Tube Size 1-1/4 Hose ID 1-1/4 Tube Size 1-1/4 Hose ID EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 20U-J50 90 Degree Female Swivel Medium Drop Tube Elbow Fitting Low Carbon Steel. BACC63 Series Circular Connector 18-14 BACC63CC18-14S8 Crimp Socket 14 Contacts Wall Mount Receptacle Bayonet. Sump Pump Tethered Float Switch.


Ferrule 1-1/2 Hose ID Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting 2-3/64 to 2-6/64 Hose OD Range


1-1/2" Hose ID, 2-3/64" to 2-6/64" Hose OD Range: Barbed Hose Fittings:,Dixon R15BS-A Brass Holedall Fitting, Ferrule,Fashion Frontier,Wholesale prices,All for great prices - Satisfaction Guaranteed.