Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1/2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7/8 OD 70 Durometer Hardness 9-1/2 ID 9-7/8 OD Pack of 250

Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1/2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7/8 OD 70 Durometer Hardness 9-1/2 ID 9-7/8 OD Pack of 250,Silicone O-Ring 9-1/2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7/8 OD 70 Durometer Hardness 9-1/2 ID 9-7/8 OD Pack of 250 Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard, Ozone and Sunlight, Vinyl Methyl Silicone, 70 Durometer Hardness, 9-1/2" ID, 9-7/8" OD (Pack of 250): Industrial & Scientific,Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring, Excellent Resistance to Oxygen,Exclusive Web Offer,Fantastic Wholesale Prices,Express Shipping And Free Returns. Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1/2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7/8 OD 70 Durometer Hardness 9-1/2 ID 9-7/8 OD Pack of 250 Pack of 250 Vinyl Methyl psihoterapija-belin.si.

Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1/2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7/8 OD 70 Durometer Hardness 9-1/2 ID 9-7/8 OD Pack of 250

Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1//2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7//8 OD 70 Durometer Hardness 9-1//2 ID 9-7//8 OD Pack of 250
Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1//2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7//8 OD 70 Durometer Hardness 9-1//2 ID 9-7//8 OD Pack of 250
Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1//2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7//8 OD 70 Durometer Hardness 9-1//2 ID 9-7//8 OD Pack of 250
Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1//2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7//8 OD 70 Durometer Hardness 9-1//2 ID 9-7//8 OD Pack of 250
Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1//2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7//8 OD 70 Durometer Hardness 9-1//2 ID 9-7//8 OD Pack of 250
Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1//2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7//8 OD 70 Durometer Hardness 9-1//2 ID 9-7//8 OD Pack of 250
Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1//2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7//8 OD 70 Durometer Hardness 9-1//2 ID 9-7//8 OD Pack of 250
Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1//2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7//8 OD 70 Durometer Hardness 9-1//2 ID 9-7//8 OD Pack of 250

Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1/2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7/8 OD 70 Durometer Hardness 9-1/2 ID 9-7/8 OD Pack of 250

Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring, Excellent Resistance to Oxygen, Ozone and Sunlight, Vinyl Methyl Silicone, 70 Durometer Hardness, 9-1/2' ID, 9-7/8' OD (Pack of 250): Industrial & Scientific. Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring, Excellent Resistance to Oxygen, Ozone and Sunlight, Vinyl Methyl Silicone, 70 Durometer Hardness, 9-1/2" ID, 9-7/8" OD (Pack of 250): Industrial & Scientific. Sterling Seal & Supply Silicone O-Rings are excellent seal materials for extreme temperature in static applications. Outstanding flex and fatigue life, very good for ozone and UV radiation, insulating properties, and physiologically neutral. ORSIL375x250 。 。 。

Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1//2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7//8 OD 70 Durometer Hardness 9-1//2 ID 9-7//8 OD Pack of 250

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1/2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7/8 OD 70 Durometer Hardness 9-1/2 ID 9-7/8 OD Pack of 250

Clear 1mm Wall 10mm OD 8mm ID Nylon High-Strength Flexible Tubing 100 Length 100' Length Small Parts. 2 1/2 2.50 Clear Flexible Polycarbonate Tube Tubing 2 Ft, Hydraulic Pump Repair Parts Kit for Komatsu PC50 PC55 PC56 Excavator. 1.768 ID 0.086 Thick 132 Buna-N Backup Ring Black 90A Durometer Pack of 50, 60 OAL JGB Enterprises A171-0032-0060 J-Flex Hydraulic Hose 0.1875 Id Brass Grease Fitting On Each End 1-Wire Synthetic Rubber 3265 psi Maximum Pressure Low-Medium Pressure. Eaton 1169X12MX6PTS Weatherhead Weatherhead 1169 X 12M X 6PTS MALE ELBOW SWIVEL. 297895A1 Backhoe Bucket Cylinder Seal Kit Fits Case 590SM & SM III. M18 x 1.5 NPT x G1/4A BSPT Thread Inc. Brennan Industries D8041-L12-04-O-NBR Steel Straight Male Stud Coupling Bite Body 12 mm Tube Size, BEAVERTON 9570206 Tygon Silicone Tubing 50 ft/pack 1/8ID x 1/4OD ST GOBAIN 1/8ID x 1/4OD. Pressure Resistant Thread Roller Lever Air Pneumatic Mechanical Valve 0-0.8MPa MOV-02 G1/8 0~70°C Pneumatic Mechanical Valve, 1/4 Width 426 Viton O-Ring 75A Durometer 4-5/8 ID Pack of 2 Round 5-1/8 OD Black. CKD CHBF-X2-25-0L-S Air Operated Ball Valve. Tractor Loader & Log Splitter Hydraulic Valve 2 Spool 25 GPM Monoblock Directional Control Valve Double Acting Cylinder Spool for Small Tractor, Wika 4260015 Gauge, 12mm Straight Utah Pneumatic 5 Pack Plastic Push to Connect Fittings Tube Straight Connect 12 Mm od Push Fit Fittings Tube Fittings Pneumatic Fittings. 3/8 Compression Tube x 5/16 Compression Tube Black Parker Hannifin P6UC5 Fast & Tite Polypropylene Union Connector Fitting, 1.5 Length Bronze 2-1/2 x 1-1/2 2.38 Hex 1.5 Length 2-1/2 x 1-1/2 Midland Metal 2.38 Hex Size Midland 44-534LF Bronze Fitting Hex BUSHING Lead Free, Schedule 5 Stainless Pipe 304/304L Welded 2.5 Nom 96.0, 1.062 Pierce 0.875 Length 0.025 Gauge 1.425 Inside Diameter Midland 32-596 Smooth Brass Hose Ferrule Smooth Brass.


Pack of 250 Vinyl Methyl Silicone Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring 9-1/2 ID Sur-Seal Inc. Ozone and Sunlight Excellent Resistance to Oxygen 9-7/8 OD 70 Durometer Hardness 9-1/2 ID 9-7/8 OD Pack of 250


Ozone and Sunlight, Vinyl Methyl Silicone, 70 Durometer Hardness, 9-1/2" ID, 9-7/8" OD (Pack of 250): Industrial & Scientific,Sterling Seal ORSIL375x250 Number 375 Standard Silicone O-Ring, Excellent Resistance to Oxygen,Exclusive Web Offer,Fantastic Wholesale Prices,Express Shipping And Free Returns.