9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 × 20mm

9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 × 20mm,Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 × 20mm 9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2,- GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch (14 × 20mm) Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe, 9 Sizes (Size : 50M (164FT)) -,Shop Now,Free Shipping on All Orders,Free shipping and free returns on all orders. Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 × 20mm 9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent psihoterapija-belin.si.

9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 × 20mm

9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm
9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm
9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm
9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm
9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm
9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm

9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 × 20mm

- GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch (14 × 20mm) Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe, 9 Sizes (Size : 50M (164FT)) -. ▶ Wide range of applications: suitable for garden irrigation, agricultural water delivery, household plumbing equipment, household cleaning and car wash. 。 ▶High transparency, soft and bright color, wear-resistant: Encrypted and thick mesh explosion-proof tube, long service life, working temperature range can reach -5C~65C. 。 ▶Features: PVC plastic, good resilience, no creases, not easy to deform, three high-quality PVC materials and high-quality plasticizers to ensure non-toxic, environmentally friendly and winter softness. 。 ▶Not easy to stratify: strong adhesion between inner and outer layers, not easy to delamination, high pressure resistance, corrosion resistance, non-toxic materials. 。 ▶Specifications - Pipe diameter: 1/2 Inch (inner diameter: 14mm; outer diameter: 20mm; wall thickness: 2mm); 。 Product description。Everything you need for your garden irrigation system, water pump, lawn care, tree and bush care, garden tools or soil farming.。feature:。Three layers of special high-performance water pipes with a thickness of 2mm that are not easy to cut with sharp stones and branches, so they can be used safely。specification:。Name: garden PVC pipe。Length: 5M (16.4FT) , 10M (32.8FT) , 15M (49.2FT) , 20M (65.6FT) , 25M (82FT) , 30M (98.4FT) , 35M (114.8FT) , 40M (131FT) , 50M (164FT)。Inner diameter: 14mm, outer diameter 16mm。Water pipe material: PVC。Wall thickness: 2mm。Number of layers: 3 layers。Package Contents:。PVC water pipe。1 x user manual。1 x warranty card。* Thank you very much for coming to our store and wish you a happy shopping. If you have any questions, please contact us via ! 。 。 。

9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm
9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm
9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm
9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm
9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1//2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 /× 20mm

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 × 20mm

No Fittings 3/16” ID x 20’ Yellow Coilhose Pneumatics PU316-20W1-Y Flexcoil, Free End 16.4 ft 5 m HARTING 2133A700523050 Sensor Cable M12 Sensor Straight 5 Position Receptacle, 9314145 Control Valve Solenoid for John Deere Hitachi, x 25 ft LP1425AFZ ZillaGreen 1/4 in Flexzilla Polyurethane Recoil Hose, Ucland 48mm x 2mm Silicone O Ring Oil Sealing Washers Grommets Red 10 Pcs, Women Mens Tops Fashion Short Sleeve I Love You 3000 Printing T Shirt Tees Blouse Gift for Men, 4 mm OD 2.5 mm ID Polyurethane Metric Tubing Blue 20 m Length, SPDT Circuit DIN 43650A with 1/2 FNPT Conduit 5-15 Hg Range Gems PS82-10-4MNS-C-HN Series PS82 Economical Miniature Vacuum Switch Pack of 10 1/4 MNPT SS Fitting, Adapter 1-1/2 x 1-1/2 Tube Size, Durable Ball Valve Non-Flammable Durability General Purpose for Oil Professional Use Water Female Ball Valve, uxcell 50Pcs Red 23mm x 1.5mm Silicone Rubber Gasket O Ring Sealing Ring Heat Resistant, 1-1/4 Spigot x 3/4 FNPT CPVC Reducer Bushing, 3/8 and 1/8 3/8 and 1/8 Vibra-Lok Tube to Pipe Brass Parker 169VL-6-2 Compression Style Fitting Compression and Male Pipe 90 Degree Elbow, Generators Soft Copper Busbar Cable Switchgear and Transformers 2m T2 Soft Copper Coil Tube Pipe ID 4mm OD 6mm Thickness 1mm for Refrigeration, Measure The Gravity Nozzle Automatic Fuel Nozzle 1Spout for Filling Diesel Kerosene Factories, 1/2 NPTF 1/2 NPTF Prince Manufacturing 2500 psi Cast Iron Prince RD-1850-H Relief Valve 16 gpm, Pressure Class 150# Aramid/NBR Full Face Gasket 3/4 Pipe Size 0.031 Thick Sterling Seal CFF7001.750.031.150X20 7001 Compressed Non-Asbestos Green/Blue/White Pack of 20, Silicone Disc Open Lever Kingston Valves 710D46S1K1-250 Model 710 Safety Valve 1/2 Inlet x 1 Outlet D Orifice 250 psi 1/2 Inlet x 1 Outlet Brass Body and Trim ASME Section VIII Air/Gas, 1/8 1/4 3/8 1/2 BSP Male To Female Brass Pneumatic Check Valve Full Port One Way Non-return Valve 3pcs Durable Specification : 1/4.


9 Sizes 164FT GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch Size : 50M Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe 14 × 20mm


- GXYAWPJ Transparent Garden Water Hose PVC Pipe Diameter 1/2 Inch (14 × 20mm) Sunscreen Wear-Resistant Antifreeze Four Seasons Water Pipe, 9 Sizes (Size : 50M (164FT)) -,Shop Now,Free Shipping on All Orders,Free shipping and free returns on all orders.