1/2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1/2 Male NPT 1/4 Hose Barb x 1 1/4 Hose Barb x 1 1

1/2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1/2 Male NPT 1/4 Hose Barb x 1 1/4 Hose Barb x 1 1,Nylon Male Connector Fitting 1/2 Male NPT 1/4 Hose Barb x 1 1/4 Hose Barb x 1 1 1/2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb, 1- 1/4" Hose Barb x 1- 1/2" Male NPT, White: Industrial & Scientific,Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting,save money with deals,more choice, more savings,Styles Update Everyday, No More Than $39. Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1/2 Male NPT 1/4 Hose Barb x 1 1/4 Hose Barb x 1 1 1/2 Male NPT Parker Hannifin psihoterapija-belin.si.

1/2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1/2 Male NPT 1/4 Hose Barb x 1 1/4 Hose Barb x 1 1

1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1
1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1
1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1
1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1
1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1
1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1
1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1

1/2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1/2 Male NPT 1/4 Hose Barb x 1 1/4 Hose Barb x 1 1

Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting, 1- 1/4' Hose Barb x 1- 1/2' Male NPT, White: Industrial & Scientific. Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting, 1- 1/4" Hose Barb x 1- 1/2" Male NPT, White: Industrial & Scientific. Molded from high strength chemically inert thermoplastic materials 。 Multiple Barb design generates maximum gripping and sealing 。 FDA Compliant material 。 Nsf-51 。 Uniprene washer 。 Parker's par-barb fittings are injection molded from high strength chemically inert White Nylon and black polypropylene materials. Both materials are FDA and NSF- compliant. Par-barb fittings are specially engineered with a four barb design that generates the maximum gripping and sealing power when combined with a hose clamp. Available in barbed, pipe and Garden hose configurations ranging in sizes from /8" to -/2". use with a variety of rubber tubing and hoses and the following Parker parflex division tubing. 。 。 。

1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1
1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1
1//2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1//2 Male NPT 1//4 Hose Barb x 1 1//4 Hose Barb x 1 1

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1/2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1/2 Male NPT 1/4 Hose Barb x 1 1/4 Hose Barb x 1 1

3/4 4 Way, 10 Linksworld PVC Corner Fitting Cross PVC Fitting Tee Fittings PVC Elbow Corner Side Outlet for Furniture Grade,Greenhouse shed Pipe Fittings and Tent Connection, Code 61 Brennan Industries 1951-32 Steel Split Flange Pairs 2 Flange 2 Flange Inc., 4.55 Hose OD Max 75 psi 4 Hose ID 100 Length Pacific Echo 1200-4x100 Rubber Tube with PVC Helix Spiralite 1200 Corrugated Rubber Duct Hose. Valve; 2 posit sgl; sol; 100VAC; DIN; body pt; ft brkt, Voltage : AC24V DN100 Casting Motorized Butterfly Valve On Off Type 4 inch Wafer Electric Butterfly Valve Cast Iron Body Stainless Steel Disc Durable, Lugged 2-1/2 Size CPVC Disc CPVC Body Hayward BYV22025A0VLI00 Series BYV Butterfly Valve Lever Operated VITON and FPM Seals. DreaMOveR 12V Water Pump Water Transfer Pump 100PSI DC 60W Electric Diaphragm Water Pump Self Priming for RV Boat 5 L/Min, Cross SMC KQ2TW08-00A PBT Push-to-Connect Tube Fitting 8 mm Tube OD SMC Corporation of America, Jomar 101-602 T-204 Gas Ball Valve. DC-21WA4 Combo D DMM Series Receptacle 21 Contacts ITT CANNON DCMM21HA4SNA101-Combination Layout D Sub Connector, Tools WEI-LUONG High Torque Speed Reduction Motor 12V 60W High Torsion Adjustable Speed Metal Gear Permanent Magnet DC Geared Motor 36,60RPM. 1pc Stainless Steel 304 BSP Male Thread Pipe Fitting X Barb Hose Tail Reducer Pagoda Joint Coupling Connector Color : 1/8, Size : 8mm Tube WSF-Adapters. Wadoy G3 Parts Compatible with Zodiac Baracuda G2,G3,G4 Replaces Diaphragm W81600,Pool Cleaner Foot Pad W83275 W72855 W69721 W69698 Pool Cleaner Diaphragm with Foot Pad & W70329 Finned Seal/Disc. Easy to Install Charlotte Pipe 4 Vent Tee Pipe Fitting - Schedule 40 PVC DWV Durable Hub x Hub 175 Unit Pallet Drain, Waste and Vent and High Tensile for Home or Industrial Use, P2664G-1W1S 2 oz 2.54 mm Spring Loaded Probe 22.73 mm Contact Connector Waffle P2664G-1W1S Test PCB 5 A Pack of 2, 316SS,1 Screwed End OYM Plug Valve, Jamesbury 815-0001-21 Valve Coupling. Ohio Valley Specialty Co. 10 Pack 3/8 No-Hole 100% Graphite Ferrules GF-138-NH, Viega PureFlow Crimp Tee 43433 Polyalloy 25/Each Crimp1:.


1/2 Male NPT Parker Hannifin Corporation White 1 Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting 1/2 Male NPT 1/4 Hose Barb x 1 1/4 Hose Barb x 1 1


1- 1/4" Hose Barb x 1- 1/2" Male NPT, White: Industrial & Scientific,Parker Hannifin 325HB-20-24N Par-Barb Nylon Male Connector Fitting,save money with deals,more choice, more savings,Styles Update Everyday, No More Than $39.