uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red

uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red,Protector Cover Red uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread,uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red: Industrial & Scientific,Great Quality at Low Prices,Discount Shop,Get fast shipping and price match guarantee. PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia psihoterapija-belin.si.

uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red

uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red
uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red
uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red
uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red
uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red
uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red

uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red

uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red: Industrial & Scientific. uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red: Industrial & Scientific. Used for protecting screw thread point. Simply slide over the threaded end of the screw or bolt, also easy to take off.。The flexible vinyl material stretches over the threads to provide a tight seal, cushions the threads against damage.。Applications include: protection during transport, protection against liquids or dirt.。 。 。 。

uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red
uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red
uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red

John Guest PM050512E Stem Adapter 5 mm x 1/4 BSPP Pack of 10. Pack of 5 Polypropylene 1/4 Compression Tube 1/4x Male NPTF Parker Hannifin P4MT4-pk5 Fast and Tite Male Branch Tee Fitting Black 1/4 Compression Tube 1/4x Male NPTF Parker Hannifin Corporation. Pipe connector Inner Dia 50-110mm Transparent PVC Connector 45/90 Degrees Elbow Joints Aquarium Tank Garden Irrigation Water Pipe Connectors 1pcs, AFexm Graphite Compression Packing Graphite Compression Packing 160M 525ft, Brass 0.410 x 0.500 0.41 ID Campbell Fittings F-222 Pierce 0.266 Ferrule 0.41 ID 0.410 x 0.500. Pipe Specification : DN40 3pcs H12W-16P 304 Stainless Steel Non-returned Valve 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 BSP Female Check Valve Tubing, Glass Reinforced 6.6 Pack of 10 4 mm and 1/8 Push-To-Connect and BSPP Y Connector Nylon Parker 368PLP-4M-2G-pk10 Composite Push-To-Connect Fitting 4 mm and 1/8 Tube to Pipe. Pack of 10 3/8 Tube OD x 1/8 NPT Thread Male Elbow PneumaticPlus PL-3/8-N1 Push to Connect Tube Fitting. Beduan Stainless Steel 5/8 Hose ID 3 Way Tee T Shaped Barb Fitting. Tools 24V 60W Speed Reduction Motor Permanent Magnet Electric Motor High Torsion Adjustable Speed Metal Geared Motor WEI-LUONG DC Geared Motor 150, 20RPM. 35 gpm 120 psi ARO 666100-362-C Aluminum Nitrile Single Double Diaphragm Pump, Lever Handle Nibco 5 Cast Iron Flanged End Butterfly Valve 200 PSI EPDM. Tube to Female Pipe 7/16 and 3/8 7/16 and 3/8 Pack of 20 Brass Compression and Female Pipe Connector Parker 66C-7-6-pk20 Fitting Pack of 20, 1 Set Black MR.SIGA Toilet Plunger and Bowl Brush Combo for Bathroom Cleaning. DBMP5W5PK87F0 Combination Layout D Sub Connector Combo D DM Series 0 Contacts DB-5W5 5 DBMP5W5PK87F0 Pack of 3 Plug, Black ABS Custom Size and Length 4 DWV Drain Pipe - 4 x 5 4.0. No-branded FYTLKJ 304 Stainless Steel Ball Valve Female/Male Thread Valve Connector Joint Pipe Fitting Coupler Adapter Color : Silver, Size : DN32.


uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red


uxcell 150Pcs 2mm Inner Dia PVC Flexible Vinyl End Cap Screw Thread Protector Cover Red: Industrial & Scientific,Great Quality at Low Prices,Discount Shop,Get fast shipping and price match guarantee.