BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons

BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons,HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons BVA Hydraulics,BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder, 10 Tons: Industrial & Scientific,most Best Price,Cheap range,Great selection at great prices,Fast Delivery to your doorstep,the best service, price, and quality. Spreader with Cylinder 10 Tons BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange psihoterapija-belin.si.

BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons

BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons
BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons
BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons
BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons
BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons
BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons
BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons

BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons

BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder, 10 Tons: Industrial & Scientific. BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder, 10 Tons: Industrial & Scientific. BVA Hydraulics HFS0 0 Ton Pin-Type Flange Spreader with Cylinder has been designed for heavy duty industrial environment. There is adjustable jaw width for a wide range of applications and ease of use. Stroke is 2.0 inch. Oil capacity is 4.50 inch cubed. Maximum flange thickness 2 by 3.6 inches. 。 。 。

BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons

Woaills Kids Newborn Cute Jumpsuit Infant Baby Boy Girl Letter Romper Bodysuit Headband Outfits Clothes Set, 41-46mm for Fuel Pump Autobahn88 Stainless Steel Hose T-Bolt Clamp with Stand Cradle Pack of 4 Plumbing Hose 1.6-1.8 Inch Filter Fit for Hose OD Size =. Small Parts FF-TFE-T24SH-012-3/4/600-0100 Full Face 4-7/8 OD White Expanded PTFE Flange Gasket 1 Pipe Size Fits Class 300 Flange 1-5/16 ID 1/8 Thick 1 Pipe Size 1-5/16 ID 4-7/8 OD Pack of 1 1/8 Thick Pack of 1, Vinyl Caplugs 99192613 Plastic Tethered Cap VTC-875-16 Black Pack of 300 Cap ID .875 Height 1.000 Tether ID .838 Caplugs Inc. Cap ID .875 Height 1.000 Tether ID .838. Ferrule; 10 AWG; Insulated Wire Ferrule; 18mm; 25mm; 6.2mm Min. ; Copper; Black Pack of 2, 24VDC MSV D5 SOS 00 Special- R METAL WORK PNEUMATIC 82867B5 Solenoid Valve, Brass 1/2 x 3/8-18 1/2 x 3/8-18 Push-On Barb to Pipe Swivel Tompkins LS-4312-08-06 Push-On Hose Barb Fitting. Pack of 20 TE Connectivity Rack & Panel Connectors JACKSCREW STUD KIT. Without Cover 3.2 mm Tube OD 6 Connecting Tubes SMC DMK6P-23 Plug-Side-Only of Multi-Connector for Nylon and Polyurethane Tubing. Pack of 5 Tube to Tube 1/4 Glass Reinforced Nylon 6.6 Push-to-Connect Plug-in Bulkhead Parker 32PLPBHP-4-pk5 Composite Push-to-Connect Fitting, ID x 3/8 10mm Silicone Rubber Tube Air Hose Pipe for Pump Transfer Clear 2m uxcell Silicone Tubing 1/4 6.6ft 6mm. HAN 16B CONNECTOR HARTING 09 00 000 5229 LOCKING LEVER, Baomain Pneumatic Solenoid Air Valve 2V025-08 DC24V 2 Way 2 Position PT1/4 AirTac 2V025-08-24VDC. Motorized Impeller 9 in 115VAC, SmarTech 5 Velcro Cable Tie Strap 50 Packs of 5 pcs Uniweld USVS5, LUMBERG 1614 05 CONNECTOR SOCKET,2A DC POWER 1 piece, 1/4 Inch Female Brass Needle Valve 1000 WOG NV5-G1/4 BSPP JUN-STORE SENMIAO-CMM G, 1/2 Tube x 3/8 Swift-Fit Metallic Collet Pack Of 3 89963-08-06 AIGNEP Flow Control Screw Adj.


BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder 10 Tons


BVA Hydraulics HFS10 Pin-Type Flange Spreader with Cylinder, 10 Tons: Industrial & Scientific,most Best Price,Cheap range,Great selection at great prices,Fast Delivery to your doorstep,the best service, price, and quality.