Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1/16 Hose Barb

Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1/16 Hose Barb,Hose Barb Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1/16,Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector, 1/16" Hose Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific,Professional Quality,Shopping Made Fun,Free Shipping & Lifetime Warranty. Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1/16 Hose Barb Eldon James Y0-1WN White Nylon psihoterapija-belin.si.

Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1/16 Hose Barb

Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1//16 Hose Barb
Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1//16 Hose Barb
Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1//16 Hose Barb
Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1//16 Hose Barb
Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1//16 Hose Barb
Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1//16 Hose Barb
Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1//16 Hose Barb
Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1//16 Hose Barb

Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1/16 Hose Barb

Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector, 1/16' Hose Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific. Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector, 1/16" Hose Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific. White Nylon has the same chemical and physical properties as Natural Nylon. WN fittings contain recycled runner material produced during virgin material, Natural Nylon production runs. White Nylon fittings are manufactured to the same tolerances and quality standards as our Natural Nylon fittings. Lot traceability certificates are not available for White Nylon. 。 。 。

Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1//16 Hose Barb

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1/16 Hose Barb

Pack of 18 pcs Sharkbite U660LF 1 45 Deg Elbow Fitting. Crimp Pin Straight Plug 19 Contacts Circular Connector CN0966A22A19P7-040 CN0966 Series Contacts Not Supplied CN0966A22A19P7-040, Double Threaded Bulkhead Fitting with 16 Rubber Ring Stablizing Minimprover 4 Pack Lead Free Brass Water Tank Fitting,1/2 NPT Female 3/4 GHT Male, 1 x 1 1 x 1 70 psi AQUATROL 740EG-M2L-70 Series 740 Safety Relief Valve. PTC Push-to-Connect and Male Pipe 45 Degree Elbow 3/8 Pack of 10 Tube to Pipe Parker 379PTC-4-6-pk10 Air Brake D.O.T Composite Push-to-Connect Fitting 1/4. FidgetKute 2pcs 1/4 BSP Female Elbow Connection Pipe Brass Coupler Adapter Show One Size, Showerhead Shut Off Valve with Stainless Handle 304 Stainless Steel Mini Ball V-Ball valve-Silicone pipe-House accessories for home-Plumbing supplies-Electric ball pump-Ball valve-Valve-Hose valve. Black 4 Leg Length on each side 2-1/2 3-1/2 ID HPS Silicone Hoses HPS HTSER45-250-350-BLK Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 45 degree Elbow Reducer Coupler Hose 2-1/2 3-1/2 ID 55 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side, Eaton Aeroquip FF1868T0610S Steel Tube Fitting 3/8 Tube OD Face Seal Male x 5/8 O-Ring Boss Male 3/8 Tube OD Face Seal Male x 5/8 O-Ring Boss Male 90 Degree Elbow. TEMCo 2 LOT 1/2 NPT Electric Stainless Steel Solenoid Air Water Valve NC 12V DC 5 Year Warranty. 6MBC8N-316 PARKER ALOK MALE BULKHD CONNECT. 1 Butt Weld SS Long Radius 90 Degree Elbow Sch 10. Pack of 5 Parker Hannifin W169PLPNS5/32-2-pk5 Prestolok PLP Male Elbow 90 Degree Push-to-Connect Fitting Parker Hannifin Corporation 5/32 Push-to-Connect Tube x 1/8 Male NPTF Pack of 5 5/32 Push-to-Connect Tube x 1/8 Male NPTF Nickel Plated Brass. Blue 4 Leg Length on each side 2-3/8 2-5/9 ID HPS Silicone Hoses 2-3/8 2-5/9 ID 55 PSI Maximum Pressure HPS HTSER45-238-256-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 45 degree Elbow Reducer Coupler Hose 4 Leg Length on each side, MettleAir MTHF 8-02 Push to Connect Universal Female Elbow L Fitting R Pack of 10 8 mm OD 1/4 BSPT MTHF 8-02-10PK R 1/4 BSPT Pack of 10, Y Shaped Type 1/2 Female Thread Union Intersection/Split Brass Shut Off Ball Valve Fitting Joywayus 3/8 ID Hose Barb.


Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector Pack of 10 1/16 Hose Barb


Eldon James Y0-1WN White Nylon Equal Barbed Y-Connector, 1/16" Hose Barb (Pack of 10): Industrial & Scientific,Professional Quality,Shopping Made Fun,Free Shipping & Lifetime Warranty.