EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID Low Carbon Steel

EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID Low Carbon Steel,Tube Size 3/8 Hose ID Low Carbon Steel EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1/2, 3/8" Hose ID, 1/2" Tube Size: Hydraulic Hose Fittings:,EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting, Low Carbon Steel,with exclusive discounts,Wholesale commodity,free shipping and great service today. Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID Low Carbon Steel EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 psihoterapija-belin.si.

EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID Low Carbon Steel

EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID Low Carbon Steel
EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID Low Carbon Steel
EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID Low Carbon Steel
EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID Low Carbon Steel
EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID Low Carbon Steel

EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID Low Carbon Steel

EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting, Low Carbon Steel, 3/8' Hose ID, 1/2' Tube Size: Hydraulic Hose Fittings:. EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting, Low Carbon Steel, 3/8" Hose ID, 1/2" Tube Size: Hydraulic Hose Fittings:. Adapts 1/2" For-Seal female swivel end to 3/8" hose ID at a 45-degree angle 。 Carbon steel for durability and resistance to rupture under high pressure 。 Requires use of crimping tool (not included) 。 Hose fittings connect, control, change the direction of, and terminate the flow in piping and hose systems. They are made of brass, stainless steel, galvanized steel, and other materials that resist corrosion, pressure, and wear. Hose fittings have various types of connections, including threaded, barbed, push-to-connect, dry disconnect, and others including those based on internationally-accepted specifications. Hose fittings are used in systems such as air compressors, automatic manufacturing operations, aircraft controls, and tire installation in industries including agriculture, mining, road construction, firefighting, and aviation.。Eaton manufactures electrical, hydraulic, and mechanical power equipment. The company, founded in 1911, is headquartered in Dublin, Ireland.。 。 。 。

EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID Low Carbon Steel
EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1//2 Tube Size 3//8 Hose ID Low Carbon Steel

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID Low Carbon Steel

XIEJING Copper Hot Cold Water Black Triangle Valve Bathroom Accessory 1/2 1/2 Brass Valves Angle Brass Bathroom Accessories Cut Off valves Water. BULGIN Cable Plug Sensor Conn M16 PXMBNI16FBF08ASCPG9 8POS, AP Products 018-023-PT Black 1 x 1 Ribbed Rubber D-Seal with Tape, 202050AQ1 20x20x2 Aqua 1 Fiberglass Paint Arrestor Pads 50/Box Chemco. Tube ID White Nylon 3.2 mm Value Plastic 4PLL230-1 Four-port Thru Flow Double Elbow Style Manifold with 1/8 pack of 25, Beverage Fine Chemicals Etc. Brewery LKK-KK 51mm Stainless Steel Ball Valve With Full-motion Lever Handle For Food, 3/8 ID ORSIL110 Number-110 Standard Silicone O-Ring 9/16 OD 3/8 ID 9/16 OD Sur-Seal Inc. Sterling Seal and Supply STCC Ozone and Sunlight 70 Durometer Hardness Vinyl Methyl Silicone Excellent Resistance to Oxygen. 2 Pcs 4mm OD Tube M Thread Full Port Pneumatic Quick Fittings. 3/4 Hose ID Steel 1 Nominal Flange Size 3/4 Hose ID 1 Nominal Flange Size EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 47012E-D16 Split Flange Straight Fitting, 1/4-18 NPT Thread 3/8 Tube O.D 1/4-18 NPT Thread Midland Metal 3/8 Tube O.D Midland 860604C Brass Composite Body D.O.T Push-in Female Bulkhead Connector, 1/2 Tube OD x 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male 1/2 Tube OD x 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male Brennan Industries Inc. Run Tee Brennan PCNB2605-08-08-08 Nickel-Plated Brass Push-to-Connect Tube Fitting. Nose Mount 1/8 NPT Port Double Acting Parker 1.06DSR02.0 Stainless Steel Air Cylinder 2 inches Stroke Round Body Non-cushioned 5/16 inches Rod OD 1-1/16 inches Bore, Jones Stephens Corp 2 Pvc Hvy Duty Floor Drain W/6 Pb Str, 1/2 NPT MTX 10-N04-10PK Pack of 10 Pack of 10 1/2 NPT 10 mm OD MettleAir MTX 10-N04 Push to Connect Male Y Fitting, for Proximity Faucet AMERICAN STANDARD M964410-0070A Solenoid Assembly KIT. Sterling Seal & Supply STCC size -041 70D O-Ring EPDM NSF-61, Black 1/2 Hose Barb x 3/8 Female NPT Parker Hannifin Corporation Parker Hannifin 326HB-8-6PP Par-Barb Polypropylene Female Connector Fitting 1/2 Hose Barb x 3/8 Female NPT, BrassY Strainer Valve 1. Dixon Valve T2F2 Steel High Pressure Ball Interchange Fitting 1/4 Coupling x 1/4-18 NPTF Female Thread 1/4 Coupling x 1/4-18 NPTF Female Thread Dixon Valve & Coupling Nipple, 1-3/16 OD 15/16 ID 1-3/16 OD Sur-Seal Inc. Sterling Seal and Supply ORSIL213 Number-213 Standard Silicone O-Ring has Excellent Resistance to Oxygen STCC Ozone and Sunlight70 Durometer Hardness 15/16 ID.


EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting 1/2 Tube Size 3/8 Hose ID Low Carbon Steel


3/8" Hose ID, 1/2" Tube Size: Hydraulic Hose Fittings:,EATON Weatherhead Coll-O-Crimp 06U-L68 45 Degree Female Swivel Tube Elbow Fitting, Low Carbon Steel,with exclusive discounts,Wholesale commodity,free shipping and great service today.