25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T/R

25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T/R,1.15A 216mOhm DCR T/R 25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite,64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1,15A 216mOhm DCR T/R (25 Items): Industrial & Scientific,DR74-470-R, Inductor Power Shielded Drum Core 49,24/7 friendly Customer Service,the daily low price,We provide wide selections of products. Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T/R 25 Items DR74-470-R Inductor Power psihoterapija-belin.si.

25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T/R

25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH//47uH 20/% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T//R
25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH//47uH 20/% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T//R
25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH//47uH 20/% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T//R
25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH//47uH 20/% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T//R
25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH//47uH 20/% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T//R
25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH//47uH 20/% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T//R
25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH//47uH 20/% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T//R
25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH//47uH 20/% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T//R

25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T/R

DR74-470-R, Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T/R (25 Items): Industrial & Scientific. DR74-470-R, Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T/R (25 Items): Industrial & Scientific. DR74-470-R, Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 0% 100KHz Ferrite 1.15A 16mOhm DCR T/R (5 items) 。 。 。

25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH//47uH 20/% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T//R

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T/R

Xavier Docking Station. uxcell 12Pcs 2cm x 8cm DIY Prototype Paper Double Side PCB Universal Board a15082500ux0205, Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Daisies On Grass Mother Earth Icons Impressionist Expression of Nature Print USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging. Replacement for Damar 0183e Light Bulb by Technical Precision 4 Pack, Pack of 100 0845240004-04-G9-D 4 PRE-CRIMP A1857/19 GREEN, STT5N2VH5 TM MOSFET N-Ch 20V 0.025 Ohm 5 A STripFET Pack of 100 V. Black Box CAT6 Keystone Jack Unshielded Jack White 10-Pack. SMCJ36A-13-F Pack of 100 ESD Suppressors/TVS Diodes 1500W 36.0V. Sienna Pack of 4 Opaque White LED C7 Christmas Replacement Bulbs. Hilitchi 135Pcs Waterproof Nylon Heat Shrink Butt Insulated Terminals Quick Splice Electrical Wire Crimp Connectors Kit. Kentek 15 Feet Ft SJT US 3 Prongs AC Power Cord NEMA5-15P/IEC320 C13 14 AWG 15A 125V Heavy Duty Black, Citizen CT-S310II Thermal POS Printer Black USB and Serial CT-S310II-U-BK 30ft USB Cable for, Black Box 7 CAT5e Ethernet Patch Cable 350MHz UTP PVC GN 25PK, 0430310001-06-L4-D Pack of 100 6 PRE-CRIMP A2015L BLUE, Garage Lights,Warehouse LED High Bay Lighting WDG 5 Pack Led Corn Light 60W Led Corn Bulb,6000K E39 Mogul Base Led Bulbs,Replacement for 200W Metal Halide HID CFL HPS in LED Street Lighting, PRO OTG Power Cable Works for Celkon A9 with Power Connect to Any Compatible USB Accessory with MicroUSB.


25 Items DR74-470-R Inductor Power Shielded Drum Core 49.64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 216mOhm DCR T/R


64uH/47uH 20% 100KHz Ferrite 1,15A 216mOhm DCR T/R (25 Items): Industrial & Scientific,DR74-470-R, Inductor Power Shielded Drum Core 49,24/7 friendly Customer Service,the daily low price,We provide wide selections of products.