M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm / 3/64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal

M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm / 3/64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal,/ 3/64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm, M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel, Cast Iron and Hard Metal - -,Mimhooy 1,2mm / 3/64" Cobalt Drill Bit Set (10 Pcs),Best value for high quality,Shop Authentic,Free shipping to your store on most items. for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm / 3/64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal M35 Cobalt Twist Drill Bits psihoterapija-belin.si.

M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm / 3/64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal

M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal
M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal
M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal
M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal
M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal
M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal
M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal
M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal

M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm / 3/64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal

Mimhooy 1.2mm / 3/64' Cobalt Drill Bit Set (10 Pcs), M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel, Cast Iron and Hard Metal - -. Mimhooy 1.2mm / 3/64" Cobalt Drill Bit Set (10 Pcs), M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel, Cast Iron and Hard Metal - -. COBALT DRILL BITS - Manufactured from M35 grade cobalt steel, measuring Rockwell hardness up to 67, increases wear-resistance and durability, fast and sharp cutting than other bits like 4241 HSS bit, titanium drill bits. With up to twelve times when compared with an average HSS drill bit. 。 FOR HARDENED MATERIAL - M35 Cobalt HSS BIT is more suitable for hardened material. Particularly successful in cutting through hard metals such as stainless steel and cast iron, they also can be used for softer materials like Wood, Aluminum Alloy. Other drill bits can used for softer materials but can't use in cutting stainless steel. 。 PRECISION GROUND - These bits are fully ground so that it's cutting diameter is seriously accurate and the lifespan is prolonged in comparison to non-ground alternatives(roll forged bits). Smooth bit surface allows for nice clean holes. 。 PACKAGE INCLUDING - 10 x 1.2mm diameter cobalt twist drill bits in a plastic box for easy storage and organizing. Total lenght: 1.5 inch; working length: 0.63 inch. 。 KINDLY NOTE - × NOT for Glass or Ceramic Materials. ×NOT for High Carbon Steel and Heat-Treated Steel. √ Pay attention to speed, pressure and heat control during drilling. 。 Specifications:。 Material: HSS with 5% COBALT。 Angle Point: 118 Degree。 Flute Type: Spiral T。 Shank Type: Straight Shank。 Main Description:。 *Self-centering split point allows you to drill directly to the size needed without any pre-drilling.。 *Fully Ground spiral groove design clears particles quickly, decreases friction and heat for a faster and cooler drilling performance.。 *M35 Grade Cobalt Steel: This drill bit contains 5% Cobalt (M35 Cobalt HSS), which increases the strength, the tool life and makes it more heat-resistant. Rockwell Hardness >= 67.。 *M35 Cobalt HSS is more suitable for hardened material. Particularly successful in cutting through hard metals such as stainless steel, cast iron, high temperature alloy.。 。

M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal
M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal
M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm // 3//64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm / 3/64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal

Carbide 0.0350 Cutting Diameter 0.105 Cutting Length KYOCERA 1812-0350D105CR Series 1812 Standard Length Corner Radius End Mill DLC 4 Flute 1/8 Shank Diameter 30 Degree Angle 1-1/2 Length, with 11/16 Reamer. STVO R/L Threading Toolholders STVOL20-66D MGD: .360 OAL: 6.0 Center Height: 1.250 Insert Used: 66_ LH. Left Steel -5° Angle 16 Length 2 Shank Diameter WIDIA A32VDCLNL4KC3 A-DCLN D-Style Clamping Boring Bar for Negative Inserts. AlTiN Coating 2 Flute RedLine Tools RDX3313 10.90MM 3 X D;Coolant Thru High Performance Drill 2.1654 Flute Length, Yg-1 12000040 Mill RDKW10T3M0 YG602 Pack of 10, 6-7/8 OAL Value Collection 2-3/4 Steel Arch Punch 2 Pack. Aloris Tool CXA-41D Boring Bar Holder. Plain 60 Degree HSS High Speed Steel Center Drill Set 6Pcs Combined Drill and Countersink Uncoated 1.0mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 5mm Drill Diameter, High Speed Steel/Standard Thread Sizes 6-32 2 Flute H3 Spiral Pointed Taps Inch Sizes. 0.281 Cutting Length 30 Degree Angle 3 Flute 3 Length Carbide 0.1875 Cutting Dia 3/16 Shank Dia ALTIN KYOCERA 1743-1875L1500C Series 1743 Extended Reach Corner Radius End Mill, Plug Style Morse Cutting Tools 60756 Metric Spiral Point High Performance Taps for Aluminum 3 Flutes M10 x 1.50 Size Chromium Nitride Coated Finish High-Speed Steel D6 Pitch Diameter Limit, Bright Finish 4-Flute OSG4047500 3/4 Square End Carbide End Mill PART NO 1-1/2 L.O.C. OSG Series 404. Coated Kodiak Cutting Tools KODIAK136629 USA Made Solid Carbide End Mill 1 Length of Cut 4 Flute 1/4 Diameter 1/4 Shank 4 Overall Length.


M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel 10 Pcs Mimhooy 1.2mm / 3/64 Cobalt Drill Bit Set Cast Iron and Hard Metal


M35 Cobalt Twist Drill Bits for Stainless Steel, Cast Iron and Hard Metal - -,Mimhooy 1,2mm / 3/64" Cobalt Drill Bit Set (10 Pcs),Best value for high quality,Shop Authentic,Free shipping to your store on most items.