132° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating

132° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating,Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating 132° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right, 132° Cutting Angle, Right Hand Cut, 15XD, 8 mm Shank, Carbide, TiAlN Coating: Home Improvement,WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill, 8 mm Cutting Diameter,Orders over $15 ship free,Free Shipping, Free Returns,Save even more with Free Pickup + Discount. WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating 132° Cutting Angle Carbide 15XD psihoterapija-belin.si.

132° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating

132/° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating
132/° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating
132/° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating
132/° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating
132/° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating
132/° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating

132° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating

WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill, 8 mm Cutting Diameter, 132° Cutting Angle, Right Hand Cut, 15XD, 8 mm Shank, Carbide, TiAlN Coating: Home Improvement. Solid carbide deep-hole drills outperform gun drills and HSS deep-hole drills in deep-hole applications up to 30 x D by increasing metal removal rates by 3–4 times. Increased MRR equals bottom-line savings to customers in throughput, machine time, and personnel hours. The TDD1*Z* Series in the WU20PD grade offers secure and consistent performance, excellent hole quality, and reduced cycle times. The standard lines are available from 3 to 13mm and lengths of 15, 20, 25, and 30 x D. It eliminates the traditional HSS or gun drilling without pecking, at up to 100% increased penetration rates. 。 。 。

132/° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

132° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating

Osg Tap High Speed Steel Right Hand Spiral Point 20 Pitch Bright Finish 1/2 1242600, LKAIBIN ER25 MT2 M10 Chuck Holder Drilling Machine,Lathe 1mm-16mm Taper Collet Chuck Holder Carbon Steel CNC Milling Arbor Adapter Used on Milling Machine, 135 Degree PTD42823 W Size Heavy Duty Screw Machine Length Drill Series R42C PART NO Steam Oxide Finish HSS NAS 907 Type C. Straight Shank Twisted Drill Hole Opener Drill Bit Set Hole Opener 6.0 high Speed Steel 10 pcs/Box 4241 for Ordinary Pistol Drill Electric Drill, uxcell Metric Hand Tap M8 Thread 1.25 Pitch 3 Straight Flutes H2 Alloy Tool Steel 1 Pair. Hand Auger for Bushcraft Backpack and Camping CRIZTA 1” x 12” Scotch Eye Wood Auger Drill Bit Perfect Addition Tool to Survival and Camping Gear Packs, Dorian Tool AS-ADTUN Jet-Stream Round Shank Chromium Molybdenum Alloy Steel Thru-Coolant Boring Bar Right-Hand Cut 1/2 Insert 10 Overall Length 1-1/4 Shank Diameter. DIY 30pcs USB2.0 Type-A Plug 4-pin Male Adapter Connector Jack with Black Formative Cover Durable. Machine Thread Tap And Round Thread Die Right Hand HSS Taper 5/8-32 Tap And Die Set, 4 Flute Short Length YG-1 EMB43100 10.0 mm Carbide V7 Mill Inox Corner Radius End Mill 66 mm Length. 4-1/8 Diameter MK Morse MHS66 Bi-Metal Hole Saw, 4330 Grade Round CVD TiCN Pack of 10 Carbide TiN R300-1648M-PH 4330 Neutral Hand CoroMill 300 Insert for milling Sandvik Coromant Al2O3. BAIJIAXIUSHANG-TIES Metalworking 13pcs 1.5-6.5mm M35 Cobalt Drill Bit HSS-Co Twist Drill Bit Set 1/4 Inch Hex Shank Drill, 1 x 48 Inches Carbide Masonry Flex Bit, PENFU Drill Professional Tool HSS Titanium Drill Bit Set 99Pcs Bits in Metal Storage Case Tool.


132° Cutting Angle Carbide 15XD WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill Right Hand Cut 8 mm Cutting Diameter 8 mm Shank TiAlN Coating


132° Cutting Angle, Right Hand Cut, 15XD, 8 mm Shank, Carbide, TiAlN Coating: Home Improvement,WIDIA TDD105Z08000 TOP Drill Deep-Hole Drill, 8 mm Cutting Diameter,Orders over $15 ship free,Free Shipping, Free Returns,Save even more with Free Pickup + Discount.