SMD 1/4watt .68ohms 1% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors

SMD 1/4watt .68ohms 1% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors,.68ohms 1% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors SMD 1/4watt,Current Sense Resistors - SMD 1/4watt ,68ohms 1% 100ppm (50 pieces): Industrial & Scientific,Free Worldwide Shipping,Newest and best here,Get fast shipping and price match guarantee. 50 pieces Current Sense Resistors SMD 1/4watt .68ohms 1% 100ppm psihoterapija-belin.si.

SMD 1/4watt .68ohms 1% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors

SMD 1//4watt .68ohms 1/% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors
SMD 1//4watt .68ohms 1/% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors
SMD 1//4watt .68ohms 1/% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors
SMD 1//4watt .68ohms 1/% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors
SMD 1//4watt .68ohms 1/% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors
SMD 1//4watt .68ohms 1/% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors
SMD 1//4watt .68ohms 1/% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors

SMD 1/4watt .68ohms 1% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors

Current Sense Resistors - SMD 1/4watt .68ohms 1% 100ppm (50 pieces): Industrial & Scientific. Current Sense Resistors - SMD 1/4watt .68ohms 1% 100ppm (50 pieces): Industrial & Scientific.

SMD 1//4watt .68ohms 1/% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

SMD 1/4watt .68ohms 1% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors

1050-Lumen A21 Light Bulb with Medium Base 2-Pack 75-watt replacement GE Lighting 63511 Reveal Bright from the Start CFL 20-Watt. Cable Length: 60cm Cables USB 3.0 A Male AM to USB 3.0 A Female AF USB3.0 Extension Cable 0.3m 0.6m 1m 1.5m 1.8m 3m 1ft 2ft 3ft 5ft 6ft 10ft 3 5 Meters. White 6-Foot Voltec 01-00002 3-Outlet 2-Conductor SPT-2 Extension Cord. OMNIHIL 8 Feet Long High Speed USB 2.0 Cable Compatible with EPSON H692A, Cablecc USB-C USB 3.1 3.0 Type-C 10Gbps to Nvme M-Key M.2 NGFF PCI-E 2 Lane SSD Enclosure, eSATA Cable 5 Foot 1.5 Meter External Serial ATA, uxcell Synchronous Synchron Motor Turntable Motor 100-127 VAC 50-60Hz CCW/CW 4W 1.3-1.5RPM. 18PF TXC 7M-10.000MAAJ-T CRYSTAL 10MHZ SMD 5 pieces. Smart Keeper USB-C Port Lock Pack of 10, Replacement for Dymax 38560 Light Bulb by Technical Precision. 10Ft Cat.5E Non-Boot Patch Cable Green. Standard Clock Oscillators 11.0592MHZ ASDM1-11.0592MHZ-LC-T Pack of 10 0.3V 4085C 50ppm 3.0V /, 1 USB Head Switchboard Male USB Connector to Type-c Micro USB Female USB 2.54-4P Transfer Test Board USB Adapter Plate XY-USB4. uxcell AC110V Synchronous Motor Plastic Gear Terminal 30RPM 7mm Eccentric Shaft with Hole. uxcell Solid Acrylic Round Rod PMMA Bar Clear 3mm Dia 20 Inch Long. Blue USB 3.0 A Male AM to BM B Male Adapter AM to BM Adaptor, Velouer G9 Led Light Bulbs Dimmable Led Bulb 3W Chandelier Bulbs Energy Saving Bulb Daylight Cool White 6000K Indoor Lighting 10 Pack Replace 25W Halogen, 5 Items Cable Assembly USB 4.572m USB to 4 POS Mini-USB PL-PL 45-1407-15.


SMD 1/4watt .68ohms 1% 100ppm 50 pieces Current Sense Resistors


Current Sense Resistors - SMD 1/4watt ,68ohms 1% 100ppm (50 pieces): Industrial & Scientific,Free Worldwide Shipping,Newest and best here,Get fast shipping and price match guarantee.