uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V

uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V,uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V,uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V: Industrial & Scientific,Free Shipping and Returns,Online activity promotion,Low price guaranteed with free shipping. Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V uxcell 5 Pcs SPDT Black psihoterapija-belin.si.

uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V

uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On//Off//On Rocker Switch AC 6A//250V 10A//125V
uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On//Off//On Rocker Switch AC 6A//250V 10A//125V
uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On//Off//On Rocker Switch AC 6A//250V 10A//125V
uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On//Off//On Rocker Switch AC 6A//250V 10A//125V
uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On//Off//On Rocker Switch AC 6A//250V 10A//125V

uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V

uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V: Industrial & Scientific. uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V: Industrial & Scientific. Features: double and double throw(SPDT) contact type, 3 pin terminals, on off on snap in rocker switch.Widely applied to controlling all kinds of household appliances such as water dispenser, treadmill, coffee pot and so on. 。 。 。

uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On//Off//On Rocker Switch AC 6A//250V 10A//125V
uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On//Off//On Rocker Switch AC 6A//250V 10A//125V

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V

40C 3.3V 50ppm LVPECL Standard Clock Oscillators 125MHz 85C Pack of 10 655P12503I3T, SC/SC Singlemode Fiber Optic Attenuator APC Male/Female 4db. - 25 Feet 50 AMP RV Cord Cable Matters 4 Prong 50 AMP RV Extension Cord with Easy-Grip Handles and Carry Strap NEMA 14-50P to 14-50R. Accessory USA USB Data SYNC Cable Cord Lead for Pentax Optio Camera K-M KM K-2000 D K2000D K2K, LITTELFUSE LC03-3.3BTG ESD PROTECTION ARRAY SOIC-8 3.3V 100 pieces. TXC-06212AIEBC BGA, Minebea 3110NL-04W-B50 Pewee Boxer Fan. Pack of 400 EXB-28V560JX RES ARRAY 4 RES 56 OHM 0804, IFM Efector OG5059 Sensor OGSLOOKG/B6/V4A/US-100. Ethernet Cables/Networking Cables 4P Cable 3m Length Straight M-M D-Code Pack of 1 21034831403, iPad Pro LG V30 G5 G6 G7 MAGNITTO Fast Car Charger Adapter 5.4A 30W Output Dual USB port 3A Smart IC 2.4A iPhone X 8 7 6S 6 Compatible Quick Charge 3.0 with Samsung Galaxy S9 S8 S7 Plus Note 9 8. PRO OTG Power Cable Works for LG L Prime with Power Connect to Any Compatible USB Accessory with MicroUSB. Kichler Lighting 16203BBR30 Landscape Cast Brass 120V 19.5-watt LED 35-Degree 3000K Adjustable Flood Light Bronzed Brass by Kichler Lighting. Wadoy RV 30 AMP Male Plug with Handle RV 30 amp Receptacle Adapter Plug Electrical Male Plug 55245, USB 2.0 A/B Cable 24k Gold-Plated Connectors 3ft Black.


uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V


uxcell 5 Pcs SPDT Black Button On/Off/On Rocker Switch AC 6A/250V 10A/125V: Industrial & Scientific,Free Shipping and Returns,Online activity promotion,Low price guaranteed with free shipping.