4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC

4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC,4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC,4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC: Industrial & Scientific,save money with deals,more choice, more savings,Easy gift-giving with free shipping. 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC 4-Position Rotary Selector Select Switch psihoterapija-belin.si.

4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC

4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC
4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC
4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC
4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC
4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC
4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC

4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC

4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC: Industrial & Scientific. 4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC: Industrial & Scientific. New 3P4T 4-position rotary selector switch with black knob. This switch is 3-pole, -deck and has 5-pins. It's suitable for AC appliances and industrial applications. 。 。 。

4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC
4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC
4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC

myVolts Ripcord USB to 12V DC Power Cable Compatible with The Yamaha MU50 Sound Module. Nora Lighting NLEDR-56230BZBZ Damp Label LED Retrofit Diamond ATG Stores, Pack of 100 TVS DIODE 5V 16V SOT23 GSOT05C-G3-08. Connector and Terminal  White 1M USB 3.1 C Type Male to 2.0 A Male Spiral Coiled Data Sync Adapter Cable. 10Pcs/lot NTD4302T4G TO-252 N Mosfet 30V 68A. Ac Wall Cable 2 Slot Power Cord Compatible with Dynex TV DX-26L150A11 DX-LCD32-09 DX-L42-10A DX-55L150A11 DX-37L150A11; Panasonic Viera TC-P50S2 TC-P46S2 TC-P42S2 TC-P50U2 TC-P42U2 TC-P50C2 TC-P46C2, NO FINISH Heat Sinks HEATSINK FOR TO-264 1 CLIP 10 pieces, BesCable USB to USB Cable 28AWG Cable 7 Feet Superspeed USB 2.0 Type A Male to Type A Male 24 Black. Routers Length: 3m Patch Panels and Other Computer Networking APPL Todayday Normal CAT6 Ultra-Thin Flat Ethernet Network LAN Cable Black Hubs DSL/Cable Modems ,for: Network Adapters Switches. Frisby 10 Ft Ethernet Cat5e Cat5 5 E Patch LAN Network Rj45 Male Cable, Wide Angle 2.8mm Lens,3864x2160 Megapixels UltraHD 98ft,SD Card Slot IPC-B880WD-S Anpviz 4K 8MP IP66 POE IP Security Bullet Camera Indoor Outdoor with Microphone Audio, BUD Industries NBF-32342 Plastic Outdoor NEMA Economy Box with Solid Door 23-39/64 Length x 19-43/64 Width x 9-53/64 Height Light Gray Finish 23-39/64 Length x 19-43/64 Width x 9-53/64 Height. Black Box Network Services Gigabase 350 Cat5e Patch Cable Snagless. SMD 25MHZ ABRACON ASDM1-25.000MHZ-LC-T MEMS OSCILLATOR 50 pieces, DAYTON 16V988 Step Up/Down Transformer 3 KVA. 0008500113-08-V6-D Pack of 100 8 PRE-CRIMP A3049 VIOLET. DITEK DTK-SL95B 95V for Analog Circuits 66 Block SNAP ON Protection W/Diagnostic LED. Thermocouple Probe 12In L 19 Awg Type K.


4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC


4-Position Rotary Selector Select Switch 3P4T 3-Pole 2-Deck 15-Pin Black Knob AC: Industrial & Scientific,save money with deals,more choice, more savings,Easy gift-giving with free shipping.