22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal

22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal,Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal 22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves,CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal (22-10AWG 0,25-6mm2): Industrial & Scientific,A Wise Choice,Easy to use and affordable,Get the hottest merchandise and discounts here. Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal 22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire psihoterapija-belin.si.

22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal

22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal

22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal

CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal (22-10AWG 0.25-6mm2): Industrial & Scientific. CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal (22-10AWG 0.25-6mm2): Industrial & Scientific. 【Ferrule Wire Range】Cord Pin End Terminal,Wire Range: 22-10 A.W.G, 0.25-6.0mm2. 。 【With 8 Colours】Ferrule Wire Terminals Ideal for home, electrical, automotive, battery wiring, car amplifier, audio & video, boat wiring and other home use. 。 【1200pcs Insulated Cord Pin End Terminal 】100% Brand New High Quality , Material: PVC + Copper. 。 【Waterproof Seal】Allows Visual Inspection,Prevents Corrosion, and Provided a Waterproof Seal. 。 【Note】For best results use a Hot Air Gun Until it Reduces in Size and the Adhesive Flows, Filling Gaps within the Terminal. 。 Description: 。 Wire connector types: Cord Pin End Terminal 。 Package Quantity: 1200pcs with a plastic box 。 Material: PVC + Copper 。 Wire Range: 22-10 A.W.G, 0.25-.0mm2 Ferrule Wire Terminals:。 Green: E012 AWG 10, 100pcs。 Gray: E4009 AWG 12, 100pcs。 Blue: E2508 AWG 14, 100pcs。 Black: E8 AWG 1, 100pcs。 Red: E1008 AWG 18, 200pcs。 White: E7508 AWG 20, 200pcs。 Yellow: E050 AWG 22, 200pcs。 Orange: E0508 AWG 22, 200pcs Package:。 1200× Terminal Wire Connectors。 。 。 。

22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal
22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal

Cat LAN CPD-C2422-B04 4 Feet CAT Ethernet Cable Blue Computer Network Cord. D90Cm X H120Cm Gymqian Stairs Living Room Led 3 Brightness K9 Crystal and Chrome Mirror Stainless Steel Chandelier Ceiling Lamps Hanging Lamp Led Light Bulb and Remote Control Mod. Space Shuttle-C 30V 15-Pin Male VGA Monitor Cable E101344, IXGR72N60C3D1 IGBT Transistors G-SERIES A3/B3/C3 GENX3 IGBT 600V 75A Pack of 10. Computer Cables 4 Port USB2.0 Motherboard Rear Panel Expansion Bracket Host Adapter Cable Length: 20cm. 50 pieces Transient Voltage Suppressors 5V 350mW TVS Diodes. Pack of 50 AK104-7 CABLE PRINTER PARALLEL 7M,, Electrical Marine Automotive Waterproof Wire Splice Insulated Crimp Terminal Connector Blue 16-14AWG,Pink 22-16AWG WarmCare 200PCS Heat Shrink Butt Connectors Waterproof Wire Connectors Kit. SupplySource 15V AC/DC Adapter Replacement for Polk Audio Soundbar FR1 DN006087 Surroundbar Smart Bar ZM1520 ZM1520-A ZM1520A SoundBar Speaker 15VDC Switching Power Supply Cord Cable Charger. Sagargo USB 3.0 20 Pin Male to USB 2.0 9 Pin Motherboard Female Cable Adapter 5PCS, Exiron 20pcs Photoresistor 5MM GL5537 LDR Photo Resistors Light-Dependent Resistor. EXC 850341 Full Copper Cat6a F/UTP Network Cable Red, Pack of 25 H8PPS-1418G HDP14S/AE14G/HDP14S DIP CABLE. Cables Hot Selling USB3.0 PCI-E Express 1x to 16x Extender Riser Card Adapter SATA 6Pin Cable Nov30 Cable Length: 60cm, Pack of 200 741C083121JP RES ARRAY 4 RES 120 OHM 0804.


22-10AWG 0.25-6mm2 CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal


CAMWAY 1200PCS Wire Ferrules Terminal Wire Crimp Tube Connectors Sleeves Tube-Type VE Terminal Kit Waterproof Seal (22-10AWG 0,25-6mm2): Industrial & Scientific,A Wise Choice,Easy to use and affordable,Get the hottest merchandise and discounts here.