Angled Connector U024-001-KPA-BK M/F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount Extension Cable All-in-One

Angled Connector U024-001-KPA-BK M/F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount Extension Cable All-in-One,Extension Cable All-in-One Angled Connector U024-001-KPA-BK M/F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount, 1 ft, (U024-001-KPA-BK): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Tripp Lite USB 2,0 Keystone/Panel Mount Extension Cable (M/F), Angled Connector, All-in-One,A Wise Choice,Easy to use and affordable,Online Shopping Retailer,Fast Free Shipping,deliver and return is always free. ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount Extension Cable All-in-One Angled Connector U024-001-KPA-BK M/F 1 psihoterapija-belin.si.

Angled Connector U024-001-KPA-BK M/F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount Extension Cable All-in-One

Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One
Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One
Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One
Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One
Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One

Angled Connector U024-001-KPA-BK M/F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount Extension Cable All-in-One

Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount Extension Cable (M/F), Angled Connector, All-in-One, 1 ft. (U024-001-KPA-BK): Computers & Accessories. Buy Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount Extension Cable (M/F), Angled Connector, All-in-One, 1 ft. (U024-001-KPA-BK): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Adds a USB 2.0 Type-A female port to a Fixed location, such as a Universal Keystone wall plate, panel, podium or kiosk 。 Includes panel mount adapter for installation in podium or kiosk 。 Angled female connector for easy installation in tight spaces 。 Data transfer rates up to 480 Mbps 。 Lifetime limited Warranty 。 The U02-00-KPA-BK USB 2.0 Hi-Speed All-in-One Keystone/Panel Mount Extension Cable allows you to terminate a USB connection in a universal keystone wallplate or panel. Or you can use the included panel mount adapter to convert the female keystone jack port for installation in a podium or kiosk. The angled connector makes the cable easy to install in tight spaces. Ideal for giving your conference room, classroom, home theater room or retail establishment a professional, clutter-free look, this one-foot cable can complete an in-wall run and keep components out of sight in a closet or another room to eliminate cable clutter. 。 The U02-00-KPA-BK supports data transfer rates up to 80 Mbps. Backward compatible with earlier USB generations, the U02-00-KPA-BK features premium foil and braid shielding to deliver reliable, error-free signal quality and protection from EMI/RFI interference. Molded nickel-plated connectors with gold-plated copper contacts ensure excellent conductivity. Integral strain relief ensures the cable and connectors last a long time. A rugged PVC jacket protects twisted 28 AWG data lines and 2 AWG power lines. 。 Lifetime Limited Warranty 。 。 。 。

Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One
Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One
Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One
Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One
Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One
Angled Connector U024-001-KPA-BK M//F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone//Panel Mount Extension Cable All-in-One

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Angled Connector U024-001-KPA-BK M/F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount Extension Cable All-in-One

10Pcs/lot FDPF5N60NZ TO-220F 5N60NZ 4.5A 600V Mosfet. ROTARY ENCODER OPTICAL 128PPR ENA1J-B28-L00128L Pack of 1. EXB-34V563JV Pack of 200 RES ARRAY 2 RES 56K OHM 0606, Data Storage Cables 2M Electronics p/n C5556X2-2M: HD Mini SAS Mini SAS x 2. SATA to USB 3.0 Converter for SSD/HDD Hard Drive Adapter C USB 3.0-2.5 SATA II Hard Drive Adapter Cable/UASP. CRI80 Fire Rated Energy Saving LED Downlighters Wash Wall Light Bedroom Kitchen Island Deco Accent Lamps Sunny Lingt 12W Aluminum Recessed Spot Lighting Downlight Spotlight Color : White Light, Mixed 3dRose lsp_258710_2 Arizona Palatki Heritage Roasting Pit Site Pictograph Rock Art Toggle Switch. IDEC RH3B-ULAC100V Relay Plug-in 3PDT 10A 100VAC, 1/2W Axial Lead Inc. 2% Tolerance 510 Ohm NTE Electronics HW151 Metal Film Flameproof Resistor Pack of 6. X3-3ft + X3-1ft High Speed USB 2.0 A Male to Micro B Sync and Charge Cables CB-631W White Sabrent 6-Pack 22AWG Premium Micro USB Cables. 10Pcs/lot SUD50N04-8m8P TO-252 N Mosfet 50A 40V, 3 in 1 Retractable USB Charger Cable Cord Lattice Fast Charging Washable Charger Cord Compatible with Cell Phones Tablets Universal Use. Pack of 100 TVS DIODE 5V 7.7V SOT563. BokWin 2PCS KSD301 Thermostat 145°C 250V Normally Closed N.C Adjust Snap Disc Limit Control Switch Microwave Thermostat Thermal Switch. Blue Hellermann Tyton PCBLU14 Category 5e Patch Cord 14ft Length. 8 Pack EIKO 65BR40/FL-130V 65W 130V BR40 RFL Lamp. 2 pcs HDAC64 SR MALE 4 CKT WO XMAS GRAY POL 2 Molex 31068-1041. Blue 30 FT RJ45 CAT6 CAT 6 Patch Ethernet LAN Network Cable #SJB, Radiator Board Electron Tubes Semiconductor Devices for Transistor Amplifier 60Pcs Aluminum Cooling Heatsinks.


Angled Connector U024-001-KPA-BK M/F 1 ft. Tripp Lite USB 2.0 Keystone/Panel Mount Extension Cable All-in-One


1 ft, (U024-001-KPA-BK): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Tripp Lite USB 2,0 Keystone/Panel Mount Extension Cable (M/F), Angled Connector, All-in-One,A Wise Choice,Easy to use and affordable,Online Shopping Retailer,Fast Free Shipping,deliver and return is always free.