Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug/1 Remote, battery included Power Strips

Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug/1 Remote, battery included Power Strips,Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug/1 Remote, battery included Power Strips Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps, Home Automation and Other Household Appliances(1 Plug/1 Remote, battery included) - -,Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights, Lamps, Power Strips,Trend frontier,Free Worldwide Shipping,World-renowned fashion, Official Site. Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug/1 Remote, battery included Power Strips Finduat Wireless Remote Control Outlet psihoterapija-belin.si.

Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug/1 Remote, battery included Power Strips

Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips

Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug/1 Remote, battery included Power Strips

Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights, Lamps, Power Strips, Home Automation and Other Household Appliances(1 Plug/1 Remote, battery included) - -. Simplify Your Life: With this remote outlet, you don't have to get up anymore just to turn on your appliances. You can make non remote electronics become remote controlled. There is no more trouble in turning the light off or on, no matter it is in cold winter, hot summer or dark night. 。 Impressive Performance: The switches and the remote really work like charm. Just click a button on the remote and the switch turns on or off instantaneously. Not a moment’s delay at all. You can control some of your most frequently used home appliances while sitting on the couch. 。 100 Feet Operating Range: Use the remotes to reach through doors and walls up to 100 feet away to turn on and off appliances in other rooms. 。 Energy Saving: Eliminate wasteful standby power and reduce energy use; save on your electric bills 。 Wide Use: Ideal for any Household appliance such as lampls,lightings,holiday decorations, or security applications. 。 Great Idea。 Remote outlet makes your life better.This device allows you to turn on a light by using a remote, which works out great for lamps across the room, hard to reach lamps, computers, fans or even a Christmas tree.。 Easy Setup。 It's super easy to use, just plug it in and it's ready to use.。 Long Operating Range。 The signal from the remote is strong enough to be in any of the rooms and control the lights in other rooms that you are not directly connected to.。 Specifications:。 Power input/output: 120V/60Hz, max. 1200W 10A。 Frequency: 433.93 MHz。 Remote Control power: 12V/23A battery (included)。 Low power consumption: 1.8w。 Net Weight: 125g。 Dimension: 4.3 inch X 2.4 inch 。 Package Includes:。 1x One outlet switch。 1x Remote control。 1x 12V/23A battery。 1x User's manual。 。 。 。

Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips
Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug//1 Remote, battery included Power Strips

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug/1 Remote, battery included Power Strips

DeLOCK Cable USB 2.0 Type A Male to USB 2.0 Micro B Male 5 m Black, Multifunctional Meet Different Needs Easy to Carry. 10 pcs USB Female to PS Male Convertor Plug,Light and Beautiful. KRL1632E-C-R082-F-T5 Current Sense Resistors SMD 82 ohm 1% 0.75W AEC-Q200 Pack of 100, ESD Suppressors Chip Guard 0603 12 Volt 500 pieces, 5 pieces BELKIN A3L791-20-ORG-S 20 ORANGE CAT5E PATCH CABLE SNAGLESS. Philips 5103-109-28611 Replacement USB Cable for SpeechMike III 4 Pack, GE 9T58B2806 Voltage Transformer 1PH 0.2KVA 240/480V-AC 120/240V-AC, Texas Instruments LP2950ACZ-3.3/NOPB Low Dropout Regulator 3-Pin TO-92 Box Pack of 10 3.3V 0.1A 5.2 mm H x 5.2 mm L. 6A 208Vac Iec Mini Magnetic Contactr 1No. Emitting Color: Purple, Wattage: 3W Jammas Uv 365nm led Chips,3535 SMD led Chips 3W uv led, Crystals 13.560MHz 18pF 100ppm 40 to 125C 50 pieces, 14/3 SJTW Heavy Duty Orange Cable 30 Ft Extension Cord Reel with 4 Electrical Power Outlets. USB Charging Port Plug Flex Cable for Lenovo YOGA Tab 3 YT3-X50L Yt3-x50f Yt3-x50 Yt3-x50m P5100_usb_fpc_v3.0 & Open Tools Lysee Mobile Phone Flex Cables, Yageo 560K ohm 100ppm SMD Continuous strip of 500 Thick Film Resistor 0402 5% 1/16W RC0402J Surface Mount. LETO USB Data SYNC Cable Cord Lead For FujiFilm Finepix X20 X 20 X100S X 100S CAMERA. 50 Pack LOGICO 15ft Cat6 Cable Ethernet LAN Network RJ45 Patch Cord Internet White, Power Adapter AC Charger 9V 2A for Android Tablet PC OD FYL 2.5mm/3.5mm, Gimax 2018 Serial SATA ATA RAID DATA HDD Hard Drive Signal Cable Straight-Right Angle 5pcs W-store Oct31_B, Mens Slim Fit Short Sleeve T-Shirts and Shorts 2 Piece Set Stripe Patchwork Workout Tracksuits Sportwear.


Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights Lamps Home Automation and Other Household Appliances 1 Plug/1 Remote, battery included Power Strips


Home Automation and Other Household Appliances(1 Plug/1 Remote, battery included) - -,Finduat Wireless Remote Control Outlet Electrical Smart Switch Plugs for Lights, Lamps, Power Strips,Trend frontier,Free Worldwide Shipping,World-renowned fashion, Official Site.