uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V

uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V,Cr-V uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating,uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating, Cr-V - -,Effortless Shopping,100% Authentic,Quick delivery,Get the Best Deals,Find the lowest prices and the best deals online. Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V uxcell Metric 16mm 12-Point Box psihoterapija-belin.si.

uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V

uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V

uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V

uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating, Cr-V - -. CR-V CONSTRUCTION: Made of heat treated chrome vanadium steel for strength and durability. 。 DURABLE FINISH: Mirror Polished Chrome Plated for long lasting protection and resist corrosion. 。 12-POINT BOX END: Doubles the access angles of a 6-point, preventing round-off and applies force to the flat sides of fastener heads rather than the corners. 。 COMBINATION WRENCH: Have an angled open end and an 12-point box end that give you multiple options for working around obstructions or in tight spaces. 。 WIDELY USE: Applied in DIY hand-making, automotive repairs, household maintenance, and most general repairs. 。 Description:。1. CR-V CONSTRUCTION: Made of heat treated chrome vanadium steel for strength and durability.。2. DURABLE FINISH: Black electrophoresis coating to resist corrosion, long lasting protection and resist corrosion.。3. 12-POINT BOX END: Doubles the access angles of a 6-point,  and is offset 15 degrees to create clearance for fingers, preventing round-off and applies force to the flat sides of fastener heads rather than the corners. 。4. COMBINATION WRENCH: Have an angled open end and an 12-point box end that give you multiple options for working around obstructions or in tight spaces.。5. WIDELY USE: Applied in DIY hand-making, automotive repairs, household maintenance, and most general repairs.。Specification:。Total Length: 194mm / 7.64-inch。Open End Size: 16mm / 0.63-inch。Box End Size: 16mm / 0.63-inch。Product Name: Combination Wrench。Package Content: 1 x Combination Wrench。Weight: 131g。Material: Chrome Vanadium Steel。Color: Black。Finish: Black Electrophoresis Coating。WIDELY USE: Applied in DIY hand-making, automotive repairs, household maintenance, and most general repairs.。 。 。 。

uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V
uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V

DEWALT DWMT74590OSP 12 Point 1/2 Drive Socket 5/8 SAE, GearWrench 80046 Non-Ratcheting 3-6 Blade Pozidriv Screwdriver, KT Pro Tools C1820M67 1 Drive 12-Point Socket King Tony, Alkita 45 Degree High Speed Hand Tool 4 Hole Wrench Style pack of 2. Flat & Phillips Screwdriver Heads USA Screwdriver 2-in-One Combinations American Flag Theme By Steel & Wood US Tools Magnetic Tips Heavy Duty Grip Home & Professional Use. Bessey GSCC3.524 3.5-Inch x 24-Inch Economy Clutch Style Bar Clamp, Ironside 112028 Combination Spanner 14mm of Chrome vanadium steel, Stanley Proto J5653B Oxide Drive Adapter 1/2-Inch Female Drive Type by 3/4-Inch Male Drive Type Black. Satin Finish Urrea 1700AM Obstruction Wrench. Kipp 03011-16 Stainless Steel Spring Plungers with Standard End Pressure Natural Finish Pack of 5 Slotted M16 Thread Long-Lok Metric Ball Style. Ram-Pro 30 Piece Spring Clamps Set 2 in Heavy-duty Support Spring Clip adjustable grip with jaw opening assorted colors Clamps for Photo Studio Backdrops Woodworking Mix N More Inc 2976 Colored Plastic, TE-CO 52822X Plunger Pack of 5 5-40,1/4 Ball with Out Lock, Greenlee 05328 Plug Replacement for G2090 Cable Stripping Tool Greenlee Textron, 16.51mm Tip Length OK International Hoof 30° Long Reach Metcal SMTC-0167 Series SMTC Hand Soldering Rework Cartridge for Temperature Sensitive Application 357°C Maximum Tip Temperature 1.5mm Tip Size. Ltd 3018ER11 DIY Mini 3 Axis 3018 CNC Router Desktop Engraver GRBL Control plastic PCB PVC Milling Wood Cutting Carving Engraving Machine with ER11 Collet Changzhou Rattm Motor Co, Thermaltronics M8SB276 Bent Sharp 30deg 0.5mm 0.02 interchangeable for Metcal STTC-844, CTA Tools A899 Beam-Type Torque Wrench.


uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V


uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating, Cr-V - -,Effortless Shopping,100% Authentic,Quick delivery,Get the Best Deals,Find the lowest prices and the best deals online.