Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs

Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs,Pcs Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12, Flat Fixing Mending Bracket Connector, 12 Pcs: Industrial & Scientific,uxcell Repair Plate, 60mm x 50mm,satisfaction guarantee,Shopping now,Both comfortable and chic,24/7 Customer Service,Enjoy low warehouse prices on name-brands products. uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs Flat Fixing Mending Bracket Connector psihoterapija-belin.si.

Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs

Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs

Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs

uxcell Repair Plate, 60mm x 50mm, Flat Fixing Mending Bracket Connector, 12 Pcs: Industrial & Scientific. uxcell Repair Plate, 60mm x 50mm, Flat Fixing Mending Bracket Connector, 12 Pcs: Industrial & Scientific. [SIZE] - 2.36" (60mm) long, 1.97" (50mm) wide, 0.08" (2mm) thick. 。 [MATERIAL] - Constructed from stainless steel, good rust resistance and longevity 。 [MOUNTING HOLE] - 0.2" (5mm) diameter, with sinking hole design, screws will not protrude after installation, makes it more beautiful. 。 [FUNCTION] - These braces can be used to connect furniture joint corner board,which are important fastener to make furniture stay firm. 。 [APPLICATION] - Widely used on chair, table, office desk, bed; reinforcing a broom closet door, flat surface joints, seams and cracks. 。 1.These joining plates are made of stainless steel of good quality, hard and durable, can prevent rust and erosion, thus last for a long time.。2.Ideal tool to connect furniture joint corner board, easy to repair and make your household items stay firm, such as chests, screens, windows and beds.。3.Easy to install by screws. Mounting screws are not included.。 。Specification:。Material: Stainless Steel。Finish: Barrel Polishing。Plate Size: 60 x 50 x 2mm / 2.36" x 1.97" x 0.08" (L*W*T)。Mount Hole Diameter: 5mm / 0.2"。Hole Quantity: 4。 。Package Content: 。12 x Repair Plates。 。Notice:。The product in the picture may look larger than actual one, please check the size before you place an order.。Please allow 0.1-0.5mm differs due to manual measurement, thanks.。The real color of the item may be slightly different from the pictures shown on website caused by many factors such as brightness of your monitor and light brightness. 。 。 。 。

Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs
Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs

Size Mechanical Parts Extension Compression Spring 5/10/50pcs-Multiple specifications Three Wave Crest/Wave Type Gasket/Wave Washer/Spring Washer M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M24 M27-M118, Silver BLUM 563H4570B Tandem Plus Blumotion 18 Drawer Runner Pair for Face Frame, Color: Length 500mm LCH Solid Aluminium Alloy Pull Super Large Size Cabinet Handle Black Finish Hole Pitch 1000mm Aluminium Color, Rotary Latch Zinc Plated Nonlocking. Mechanical Parts Extension Compression Spring 5/10/25pcs-Multiple Specifications M8X16mm-100mm M10X16mm-100mm GB879 Steel Split Spring Dowel Tension Roll Pin Resilient Cylindrical Cotter Pin. Magnetic Door Catches Heavy Duty Cabinet Stainless Steel Magnet Catches Lock Wardrobe Latch Cupboard Stopper for Home Kitchen Drawer 1 Pack. Pack of 10 KNOB KNURLED W/SKIRT 0.250 PHEN. 4 Piece Prime-Line MP11350-4 Corner Bracket. Mechanical Parts Extension Compression Spring 2pcs-Multiple specifications Spring Steel Coil Spring Compression Spring,1mm Wire Diameter mm Out Diameter305mm Length 5-14 Color : 2PCS, Size : 1x8x305. 6N35C72/SK Threaded Stud JW Winco Phenolic Plastic Star Knob M6 x 1.0 Thread Size x 35mm Thread Length Pack of 1 32mm Head Diameter. 3/8 RND HD Huck Steel Gr5/Zinc CLR RoHS 3 MTO. .375 Dia BT-BR12-20GA Bobtail SM Dia Lockbolt Pin, 1.125-1.375Gr, Screw-in Hooks Outdoor Wire and Fairy Lights House Garage New Year Party Led Fairy Lights Christmas Lights Hanger Hooks IOH Stainless Steel 20 Pieces Q-Hanger, 4 X T REPAIR FLAT PLATE 100MM 4 BZP STEEL, Cabinet Knobs for Dresser Drawers Cabinet Handles Pulls for Home Office Cupboard Seamless Doodle Peace Love Words Repeat, Gold Size 30 Ligne 36-Pack C&C Metal Products Corp C&C Metal Products 5067 Engraved Curve Metal Button. Othmro Ball Knob Handle Red Round Bakelite M10 Threaded Diameter 35mm 10Pcs.


Flat Fixing Mending Bracket Connector uxcell Repair Plate 60mm x 50mm 12 Pcs


Flat Fixing Mending Bracket Connector, 12 Pcs: Industrial & Scientific,uxcell Repair Plate, 60mm x 50mm,satisfaction guarantee,Shopping now,Both comfortable and chic,24/7 Customer Service,Enjoy low warehouse prices on name-brands products.