, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W/ Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch 0.375 Inch

, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W/ Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch 0.375 Inch,Lockbolt Pin; 3/8 Inch 0.375 Inch , 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W/ Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP,562 Inch GR), Medium Bearing HD W/: Industrial & Scientific,Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch (0,375 Inch), (0,437-0,Give you more choice,Excellent quality,We offer a Satisfaction Guarantee at its best. Bearing HD W/ Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch 0.375 Inch , 0.437-0.562 Inch GR Medium psihoterapija-belin.si.

, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W/ Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch 0.375 Inch

, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W// Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3//8 Inch 0.375 Inch
, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W// Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3//8 Inch 0.375 Inch
, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W// Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3//8 Inch 0.375 Inch

, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W/ Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch 0.375 Inch

Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch (0.375 Inch), (0.437-0.562 Inch GR), Medium Bearing HD W/: Industrial & Scientific. Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch (0.375 Inch), (0.437-0.562 Inch GR), Medium Bearing HD W/: Industrial & Scientific. Huck FRP Lockbolt Pin, Unit of Measure: Inch, 3/8 Inch Diameter, 0.375 Inch Decimal Equivalent, 9.53mm Nominal Metric Diameter, Diameter Tolerance: 0.389 - 0.401 Inch (9.88 - 10.19mm), 0.437 Inch (11.10mm) Minimum Grip, 0.562 Inch (14.27mm) Maximum Grip, 0.437 - 0.562 Inch (11.10 - 14.27mm) Grip Range, Medium Bearing Head, Steel Body Material, Material Detail: Low Carbon Steel, Zinc Clear Body Finish, Finish Detail: Zinc Electroplated, Clear Trivalent Chromate, ASTM B-633, RoHS Compliant Yes, Grade 2, Tensile Strength for Minimum Grip: 1600 lbf. (7.11kN), Tensile Strength for Medium Grip: 1000 lbf. (4.44kN), Tensile Strength for Maximum Grip: 600 lbf. (2.66kN), 0.405 Inch (10.29mm) Minimum Hole Size, 0.421 Inch (10.69mm) Maximum Hole Size, Z Drill Size, 0.960 Inch (24.38mm) Head Diameter, 0.325 Inch (8.26mm) Head Height, Underhead Length to Minimum Grip: 0.437 Inch (11.10mm), Length of Bolt Underhead: 2.243 Inch (56.97mm), Ungrooved Area Diameter: 0.395 Inch (10.03mm), Underhead Length to Breakpoint: 0.588 Inch (14.94mm), Encapsulated: Yes, Encapsulation Color: Gray, Head Seal: No, Yes Pin Lock, Cladding: Thin/Metal 。 。 。

, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W// Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3//8 Inch 0.375 Inch

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W/ Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch 0.375 Inch

Anti-Slip Bake lite 3 Spoked Lathe Handwheel with Handle for Machine Tool Black 25025mm, Silver 2.63 Diameter 0.750 Thick Inc. 2.63 Diameter 0.750 Thick Master Magnetics 07254 Magnetic Hook with Decor Hook Chrome Plate. Hygenic Design Three Lobe Knob-Tapped-M6-Matte-J.W Winco 5445-40-M6-MT. Simpson Strong Tie VTCR Single Sided Valley Truss Clip. USP Structural Connectors CPB66 Composite Post Base 6 by 6. Kipp 06461-0A02X20 Zinc Adjustable Handle with 10-24 External Thread 20 mm Screw Length Size 0 Stainless Steel Components Inch Modern Design Style Orange Powder-Coated Finish, Kipp 06430-2A21X30 Zinc/Steel Adjustable Handle with 1/4-20 External Thread Classic Ball Style 30 mm Screw Length KIPP Inc Inch K0116.2A21X30 Size 2 Black Satin Powder-Coated Finish Steel Components. XCEL Fence 1-1/4 Flat Mount Square Brackets Set of 6 Brackets and 18 Tek Screws. Size 2 KIPP Inc Black Satin Powder-Coated Finish Stainless Steel Components K0123.2A21 Inch Kipp 06451-2A21 Zinc Adjustable Handle with 1/4-20 Internal Thread Modern Design Style. 4/0 Trade Galvanized 5/32 Diameter x 100 Length ASC MC1274041 Low Carbon Steel Lock Link Single Loop Chain 485 lbs Working Load Limit. Mechanical Parts Extension Compression Spring 10pcs-Multiple specifications Outer Diameter 7mm Wire Diameter 0.6mm Dual Hook Small Expansion Tension Spring Hardware Accessories 304 Stainless Steel Si, Ultra Hardware 1850 90 Degree Angle Bar Hasp, uxcell 45mm Head Dia M8 x 30mm Male Thread Screw On Type Clamping Knob 3pcs, Size 2 K0122.21027X30 Kipp 06460-21027X30 Zinc Adjustable Handle with M10 External Thread Ruby Red Powder-Coated Finish 30 mm Screw Length KIPP Inc Metric Modern Design Style Steel Components.


, 0.437-0.562 Inch GR Medium Bearing HD W/ Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch 0.375 Inch


562 Inch GR), Medium Bearing HD W/: Industrial & Scientific,Huck Hucktainer HLPMCG-R12-8PL FRP Lockbolt Pin; 3/8 Inch (0,375 Inch), (0,437-0,Give you more choice,Excellent quality,We offer a Satisfaction Guarantee at its best.