10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide

10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide,Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide 10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball,10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides, 100 LB Capacity Drawer Slide - -,Exclusive, high-quality,Discount Shopping,Best Price, Service and Fastest Shipping! Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide 10 Pairs of 12 Inch psihoterapija-belin.si.

10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide

10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide

10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide

10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides, 100 LB Capacity Drawer Slide - -. ★ 10 pairs of 12 inch,mounting screws included (extra screws offered for spare use). Attention: the mounting brackets are not included,please buy separately if need it. 。 ★ Side mounted Steel ball-bearing action.100 LB capacity.12'' in length.1.77'' in width.0.5'' in thickness. 。 ★ Zinc Plated and made of solid cold rolled steel.Rust resistant for your lifetime use. 。 ★ Soft-Close Design.Double springs design produces less noise at closing and opening,creating a silent life environment for your family. 。 ★ Guide for Choosing Size of Drawer Slides:To determine which size of slides are good for your drawer, please measure the length of the drawer without the frame board. And if the length is not even, please choose 1 inch shorter. The length of slides can't be longer than the cabinet case depth.And face frame cabinets will require a rear mounting bracket, whereas for faceless cabinets the slides are mounted directly on the side. 。 Product Specification:。Length:12 inch.。Width:1.77''(45mm).。Thickness:0.5''(12mm).。Product Feature:。Material:cold rolled steel.。Finish Type:zinc plated.。Load capacity:100LB。Screw Included?:Yes.。Attention:mounting brackets not included.。Guarantee:Any problems with the drawer slides,please feel free to contact us immediately at any time,we'll definitely help you solve the problem.。

10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide
10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide

Steel Components Kipp 06460-4102X80 Zinc Adjustable Handle with M10 External Thread Size 4 Orange Powder-Coated Finish Metric K0122.4102X80 Modern Design Style 80 mm Screw Length KIPP Inc, Adds Crankbait-Style Action and Floatation to Lindy Rigs Lindy Lil Guy Walleye Fishing Rigging, Creatyi 2 PCS Latest Model Rubber Flexible Black Soft Draw Latches with Hole. Heavy S Hook National Hardware 121-616, K&M Manufacturing 4585 Versatile Series IV Headliner. Size 0 Orange Powder-Coated Finish Kipp 06460-0A02X10 Zinc Adjustable Handle with 10-24 External Thread Inch Modern Design Style Steel Components 10 mm Screw Length KIPP Inc K0122.0A02X10. MroMax Cable Hole Cover 160 x 80mm Aluminum Alloy Desk Grommet Rectangle Cable Outlet Insert for Wire Organizer White 1Pcs. 4 Pieces Baoblaze 90mm Double Ended Bolt Snaps Hook Zinc Alloy Trigger Chain Metal Clips Key Holder for Water Bucket Agricultural Equine Home Garage Use, 6N35C72/SK Threaded Stud JW Winco Phenolic Plastic Star Knob M6 x 1.0 Thread Size x 35mm Thread Length Pack of 1 32mm Head Diameter, Happy Will Crystal Professional Visible Cutaway of Padlocks Lock for Locksmith Hobbyist. Mens Hawaiian Printed Shirts Summer Short-Sleeved Slim-Fit Turn Down Button Tops Blouse, NATIONAL/SPECTRUM BRANDS HHI N113-050 1x1/2-Inch Corner Iron 4-Pack NATIONAL MFG/SPECTRUM BRANDS HHI, Aluminum QTY-10 UNICORP E1735 1/4 x 1/2 Rectangular Pull Handle Int 8-32 Thd 1.5 h x 6 Lng. Southco 91-812-52 Under-Center Series Latches.


10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides,100 LB Capacity Drawer Slide


10 Pairs of 12 Inch Hardware 3-Section Soft Close Full Extension Ball Bearing Side Mount Drawer Slides, 100 LB Capacity Drawer Slide - -,Exclusive, high-quality,Discount Shopping,Best Price, Service and Fastest Shipping!