Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing

Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing,Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide,1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing, Black Finish-Cold Rolled Steel - -,Shopping made easy and fun,Top Brands Bottom Prices,Latest design, brand quality, fast service. Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing Black Finish-Cold Rolled Steel 1 psihoterapija-belin.si.

Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing

Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing

Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing

1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing, Black Finish-Cold Rolled Steel - -. ★Material: Made of high-grade of Cold Rolled Steel with black finish will give you precise thickness and smooth surface. 。 ★Specification:20" folded slide length and 39" full extension length,Width:45mm.Load capacity:78LB/35KG. 。 ★Package Includes: Selected Slides, Mounting Screws, Installation Instructions.(Note: The mounting brackets are NOT included.) 。 ★Soft Close function: This feature can make your furniture smooth movements with nice and soft stops. Noise reduction and prevent your baby from pinching. Soft close drawer slides are ideal for cabinetry, desk pedestals and general storage drawers. High load rating allows you to install these slides on any type of drawer. 。 ★Quality Gurantee:If there is any quality problem with your purchasing, please contact us. We will refund the item value or send a replacement. 。 ★ provide drawer silde available in inch, inch, 6inch, 8inch, 0inch, inch,inch.And also provide variety of door handles and knobs,cabinet pulls, hinges, drawer slides etc in different colors, please contact us if you need.。★Product description:。Material:Cold rolled steel. Color:Black Finish.。Load Capacity:78LB(35kg)。Length:0 inch.。★Product Features:。Full Extension Slide 。Ball bearing。Soft/Self Close functionality help to close drawer softly, safely and quietly.。★Package Include。Selected Pair of Drawer Slides.。Mounting Screws.。Installation Instruction.。★Notice:。If you don't know which size will fit, please measure the length of the drawer without the drawer frame board,And if the length is not even, please choose inch shorter. The length of slides can't be longer than the cabinet case depth.。 。

Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing
Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing

Stainless Steel Diamond Innovative Components AR4X-DMD70 Quick Release Pin Receptacle Used to retain 1/4 diameter pins. Light Gray Cap Color 50 mm Diameter Metric Pack of 10 Style L 40 mm Screw Length M10 External Thread 50 mm Height Kipp 06212-4105X40 Black Thermoplastic/Stainless Steel Star Grip, 10 mm Screw Length Bolt Stainless Steel Light Grey Color Kipp 06092-01055X10 Thermoplastic Knurled Knob with M5 External Thread Size 1 21 mm Diameter Metric 32 mm Height Pack of 10. NACH db-7347 Hand Finished Black Nautical Anchor Hook Board White Small. uxcell Wire Protector Oil Resistant Armature Rubber Grommets 50mm Mounting Diameter 5Pcs Black. Grade 5 Steel Huck C50L LC-2R32G Lockbolt Collar; 1 Inch 1.000 Inch QS-Quick Ship Standard FLNG Collar Zinc CLR. Ontario Rat II Linerlock D2 CF. 50 Yellow Plastic Security Padlock Seal Hasps 3. Kipp 06600-5A51 Plastic Adjustable Handle with 1/2-13 Internal Thread,Novo Grip Style Steel Components K0269.5A51 Anthracite Gray Color Novo Grip Style KIPP Inc Size 5 Inch. Aluminum Finish 2 Piece Set 60 Sets 1-1/4 Long x 1-1/8 Wide Double Nylon Roller Latch Value Collection, Metric Pack of 10 25 mm Diameter Kipp 06220-4065X40 Black Thermoplastic/Steel Star Grip Light Gray Cap Color M6 External Thread Style L 40 mm Screw Length 16 mm Height, Wuuycoky Φ50 201 Stainless Steel Two Hole Pipe Strap Clip for 50mm Diameter Tube Pack of 6, 4 Cabinet Knobs for Dresser Drawers Cabinet Handles Pulls for Home Office Cupboard Whale Swimming, Forge Tee-Hinge Black Powder Coated 300mm 12in Pack of 2, 50-Per Box Simpson Strong Tie L90-50 16-Gauge 9 Reinforcing L-Angle, Caterpillar 1324720 132-4720 X9 Caterpillar Aftermarket Teeth 277C2 287C2 297Dxhp Cat. M8 x 20 mm Thread 32 mm Dia Non-slip Star shape Head clamp knob 5 pieces.


Black Finish-Cold Rolled Steel 1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing


1 Pair Probrico 20 inch Soft Close Slide Mounted Drawer Slides 3-Folds Full Extension Drawer Glides Ball Bearing, Black Finish-Cold Rolled Steel - -,Shopping made easy and fun,Top Brands Bottom Prices,Latest design, brand quality, fast service.