Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch

Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch,Welding Torch Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze, Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1,5M Hose - -,Heating Propane Braze Welding Torch,Discover your favorite brand,Cost less all the way,free shipping and great service today. MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch Connection Gas Torch Hand Propane psihoterapija-belin.si.

Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch

Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch

Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch

Heating Propane Braze Welding Torch, Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose - -. ★ American super fine flame control valve - can accurately control the flame to 5 1/2 。 ★ Special 1.5 m rubber hose - safer to operate, able to adapt to a variety of complex energy environment 。 ★ Bring your own electronic ignition system-- can contact more than 50,000 times 。 ★ Spiral internal supercharged flame, ultra high temperature 。 ★ Long flat gas tank double use, labor saving and saving money 。 product information。Product material: copper, stainless steel, high pressure rubber hose。Product size: The crystal is neatly stretched 1. 8 meters (including the part of the gun)。Product weight: 800 grams.。Use range: spray welding, heating, barbecue, baking, cooking, disinfection, outdoor work, etc.。Applicable fuel: mixed gas such as butane propane / butane gas / liquefied gas / Manpu gas for European and American anaerobic welding 。 。 。

Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch
Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch

Klutch X-Force Combination Wrench Metric 17mm, Tegara ER40 1/2 in Steel Sealed Coolant Collet 202-6673. 10 Feet Black Welding Battery Pure Copper Flexible Cable 4PCS Black and Red Heat Shrink Tubing for DIY,Model Planes,Model Ships,Batteries,Household Appliances 10 AWG 10 Feet Red, C.S UNITEC SAFEWRENCH Striking Wrench 30MM SW-2030S. 180 lb S.S 55/64inL PK5 M10x1.5 Plunger, 1/4 Black 90° Right Angle Steel Ratchet Wrench Mini Screwdriver Sleeve Wrench Hand Tool. Stanley Proto J4988M Hex Key Set-Metric 15-Piece. 4 Pc Ratcheting Wrench Set Universal Spline Mountain MTNRF7 Double Box SAE, 21V Cordless Drill with Battery 1500mAh 29pcs Accessories Tool Case 18+1 Torque Setting for Home Improvement Garage Repairing DIY Workshop. T Screw+Knob Nut Metal Quick Acting Hold Down Clamp Set for T-Slot T-Track Woodworking Tool. 5Pcs Single Head Magnetic Screwdriver Bit Anti-Slip Hex S2 PH2 Electric Screw Driver Set For Power Tools touchless door opener Blue hands free door opener. Kobalt 154-piece Socket Set with Case. 2-200NM 3-piece set with adapter digital torque table Torque Wrench Torque display head,Black,200NM, D-Sub Female/Jack DB25pin Cup cable/cord/wire End/Connector$SHd Solder/Soldering, Lincoln Electric K3034-4 VIKING 3350 Welding Helmet Black, 3/16 In PK16 Welding Rod PVC White, Cordless Electric Screwdriver for Phone Watch 55 Bits Set Camera and Laptop LED Light and Magnetic Head, LULUTING ZH-Wang Lathe Accessories ISO30 ER32 Balance Collet Chuck G2.5 24000rpm CNC Tool Holder Lathe Accessories, 17.5mm Three-axis Adjustable Holder/Clamp/Mount for Laser Diode Module or Torch Cooling Heatsink 5 Sizes For Choice, Pack of 2 Easy to Clean Surface Instrument Stright Kits.


Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1.5M Hose Heating Propane Braze Welding Torch


Connection Gas Torch Hand Propane MAPP Torch 1,5M Hose - -,Heating Propane Braze Welding Torch,Discover your favorite brand,Cost less all the way,free shipping and great service today.