Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG/MAG MMA Plasma

Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG/MAG MMA Plasma,Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG/MAG MMA Plasma Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14, MIG/MAG MMA Plasma, Grinding Solar-Lithium Dual Power - -,Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3,86X3,23" Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG,New things that make life easy,Here is your most Ideal price,Save 20% on Your First Order,New Styles Every Week,The best value and the highest quality. Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG/MAG MMA Plasma Antra X98 Auto Darkening Welding psihoterapija-belin.si.

Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG/MAG MMA Plasma

Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma
Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma
Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma
Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma
Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma
Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma
Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma

Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG/MAG MMA Plasma

Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23' Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG, MIG/MAG MMA Plasma, Grinding Solar-Lithium Dual Power - -. Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23" Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG, MIG/MAG MMA Plasma, Grinding Solar-Lithium Dual Power - -. 【Safety & Protection】Passive Filter with Permanent shade 14 to UV/IR, combined with triple-layered auto dimming LCD shutter, providing sufficient and accurate shade range within 3/5-9/9-14 to visible lights; Meets ANSI Z87.1 Standards 。 【Comfort & Convenience】Luxury large viewing area fully automatic lens 3.86X3.23" (12.5 SQI), more comfortable to have a clear view of joints and welding puddle, getting better control on the whole welding process and beautiful beads finish; Inside shade setting with memory settings to avoid accidental changes and great to be used in tight spaces; Shade 14 is a great asset for high visible lights applications like aluminum TIG 。 【Performance】4 Premium redundant arc sensors, with highly responsive detecting and controlling units providing super-fast switching time and accurate auto shading, minimizing harmful radiant bypass, avoiding eye stress 。 【Reliability】Interference Suppression Technologies, minimizing false triggering: less sensitive to sun lights, workshop lights while very responsive to welding arc, even the hardest to detect DC TIG: Rating > 2 Amps; Corner spread arc sensors provides more coverage, reducing blockage in complicated welding positions 。 【Versatility】A great auto dim lens that can handle multiple processes of Plasma Cutting, abrasive wheel cutting/grinding, DC TIG, AC TIG, MIG/MAG, MMA/Stick welding, which are popular in metal fabrication industry, welding schools, welding shops, auto manufacturing and repair industry, ship factories as well as DIY hobbyists projects 。 Auto Darkening Lens for Antra™ Helmets. May fit in other brand helmets, however it is at owner’s risk by doing so and warranty will be voided for lens/filters installed on other brand helmet shields. 2 year warranty on all Antra™ auto darkening lens.。 Features:。 UV protection: Permanent Shade DIN 14。 Solar power cell design with replaceable batteries。 Fully automatic power ON/OFF.。 Can be used for MIG/MAG, TIG AND ARC welding grinding.。 4 Sensor design ensures higher sensitivity。 Grinding feature on shade 3 and welding on shade 5-9/9-14。 Battery indicator and testing。 Power off delay 10 minutes, the filter keeps alive for 10 minutes in dark environment before it goes to sleep.。 Specifications:/ 。 Viewing Area: 98 x 62mm /3.86"" x 3.23""。 Cartridge Size: 133mm x 114mm x 9mm/5.24"" x 4.5"" x 0.35""。 Optical Class:/ 1/1/1/1。 Reaction Time:/ 0.00004(1/25,000) Seconds 。 Dark to Light:/ 0.1-1 Seconds。 Light State:/ Shade DIN 3。 Dark State:/ Shade DIN 5-9/9-14。 DC TIG Amperage Rating:/ >2 Amps。 Battery Type:/ Solar Cell + 2X CR2032 (Replaceable) 。 Operating Temperature:/ -10°C- 55°C (14°F-131°F)。 Storage Temperature:/ -10°C- 55°C (14°F-131°F)。 Meet Standards:/ ANSI Z87.1 / EN379 CE / CSA Z94.3。 Warranty: 2 Year manufacturer warranty。 。 。 。

Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma
Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma
Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1//1//1//1 shade range 3//5-9//9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG//MAG MMA Plasma

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG/MAG MMA Plasma

85A 6Awg With Hand Clamp 75 Hypertherm 223033 Work Lead, 1/2-Inch Bahco 7994S0400 IR7994S0400 T-40 Torx Bit Socket Driver Black, 60 Degree Countersinks Angle Bit Set 6 Pcs HSS Combined Center Drills 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 5mm, Craftsman 3-Piece Adjustable Wrench Set. Welding Helmet Filter PA/PP Mask Material Solar Auto Darkening Welding Lens DIN15 IR/UV Rays Protection Grade for Standard Welding Helmet Window Opening. Faucet Spanner Wrench High Hardness Multi‑Functional Sink Installer Tool Stable Performance Faucet Sink Wrench for Home Use. Empty Replacement Case for Craftsman 42 Piece Socket Wrench Bit Kit Set 99941, cq2-z SMC CDQ2B63-30DZ-A93 Compact Cylinder. 220V 0.45KW Single Phrase Motor for VFD Drive Speed Control Variable Frequency Converter. 1/8-Inch Hobart H119844-R01 1-Pound Plastic 7018ac Stick Welding Electrode, 1/4 3/8 1/2 MM New Compatible with METIRC Allen Hex Socket Bit Set HD Wrench Ratchet 13pc, 500mm Rubber Strap Wrench Universal Oil Filter Spanner For Jar Lids Tighten Loosen Plumbing Tool, 3/8 Cr-V Metric Socket CASOMAN 3/8-Inch Drive Socket Set with Quick Release Ratchet Wrench Set And SAE Socket 22 Pieces Socket Set … 9mm-19mm 5/16 Inch-13/16 Inch, US Stock Electric Tile Trimmer Microcrystalline Stone Milling Machine Small Glass Edging Machine Straight Round Crystal and Plexiglass Edge. Up 6-57/64 Capacity Chain Pipe Cutter, Drive 11/32 in 6-Point SAE Shallow Socket Capri Tools 1/4 in 94600 steel, Cr-V Utoolmart 3 Pcs 1/2-inch Drive 16mm 12-Point Deep Socket Metric. CHNsalescom 10 pcs 8# 54N14 Alumina Nozzle Gas Lens Cups for WP-17 WP-18 WP-26 12.5mm 1/2. GAO-bo Benchtop Lathes Mini Woodworking DIY Lathe 12-24V DC 150W Lathe Beads Grinding Machine CNC Machining Desktop Woodworking Tool Set. Tube Cutting Tool Simple Operation Accurate Rotatable Handle Adjustable Opening for Stainless Steel Pipes Aluminum Cut Copper Pipe Cutter.


Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3.86X3.23 Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG Grinding Solar-Lithium Dual Power MIG/MAG MMA Plasma


MIG/MAG MMA Plasma, Grinding Solar-Lithium Dual Power - -,Antra X98 Auto Darkening Welding Lens Viewing Size 3,86X3,23" Highest Shade 14 Top optical class 1/1/1/1 shade range 3/5-9/9-14 Great for TIG,New things that make life easy,Here is your most Ideal price,Save 20% on Your First Order,New Styles Every Week,The best value and the highest quality.