XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine

XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine,Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC,DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine, XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star - -,Here is your most Ideal price,Save 20% on Your First Order,excellent customer service and fast shipping. Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine XYZ Working Area 160x100x45mm CNC psihoterapija-belin.si.

XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine

XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine

XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine

DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine, XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star - -. X/Y/Z Working Area: 160x100x45mm; Software: 1610 GRBL Control; Support Windows XP, Win7, Win8, Linux; Power supply: 110V-240V; Support ER11 collet. 。 Our 1610 cnc router machine can carve wood, plastic, acrylic, PCB, PVC, soft metal like copper and aluminum, can not carve hard metal nor jade. 。 Spindle motor: 775 spindle motor, high-speed (7000 rpm); Stepper motor: nema 17; Lead screw: T8 threaded stainless steel lead screw, double copper nuts eliminating backlash. 。 For study and research, requires self-assembly and commissioning. It requires certain professional mechanical knowledge, so make it not the best choice for a beginner. 。 Package Include: 1 × CNC Router Machine, 10 × Mill Engraving Bits, 4 x Plate Clamp, Laser module not included. 3 month money back warranty. Instruction and software: https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ34ud7Zu0r3WX8p6h8wRrR5S3Xky8h1c9bX. If you have any question when assembling or testing the cnc kit, welcome to contact us, we will try our best to help. 。 Warm tips:。 It is for study and research, requires self-assembly and commissioning. It requires certain professional mechanical knowledge, so make it not the best choice for a beginner.。 。 Description:。 Some components and core components have been assembled, simply hand assembled according to the installation instructions, you can use the rack.。 Plastic body with a profile, small size, light weight, USB interface, GRBL control systems, learn to use the preferred entry.。 。 The following software you can use:。 Control Software: GrblController (was included)。 Toolpath creation software: Artcam2008 (not included)。 PCB processing software: Coppercam (not included)。 。 Parameter:。 Frame size: 20x240x0mm。 Working area: 10x100x45mm。 Mesa: aluminum plate(100x180mm)。 Step motor: pieces Two-phase step motor 1.A 0.25Nm。 Spindle: 5 spindle motor (12-V) 24V: 000r/ minB。 Software: GRBL controller 0.9j。 Power supply: 24V 5.A。 Support system: windows xp, win, win8, linux。 Voltage: AC 110V-240V。 。 Package Included:。 1set engraving machine。 4pcs plate clamp。 10pcs cutter。 Laser module NOT included.。 Limit switch NOT included.。 。 Notice:。 The machine for a set of spare parts, need to be installed by the buyers.。 We suggest cnc-based buyers to buy, this machine is not industrial grade level.。 。 。 。

XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine
XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine

Ideal 45-473 Custom Stripmaster Wire Stripper 10-14 AWG and File Type Pad Fotronic Corporation. Home Improvement MINTCRAFT HCRAN56 1 1 1 Hose Clamp Ss Number 56 Carbon Screw TV Non-Branded Items, GEARWRENCH 89100 Ratcheting Flex Flare Nut Wrench Set SAE Cooper Tools. UXCE9 64-67mm Uxcell Uxcell Adjustable Range Metal Water Oil Tube Hose Clamp a12031600ux0108, Eklind Tool Eklind 31906 3/32 Standard Grip Hex T-Keys, Pack of 12. Greenlee 1 EMT 3/4 Reamer 1/2 Driver 1 EMT 9753-11C 9753-11C, Black Sunmatch Industrial Co IMPORT FOB Ltd SUNTECH SM-32-3016K Multi-Function Air Ratchet Wrench, Bondhus 12980 12mm Ball End Hex Key L Wrench with ProGuard Finish and Long Arm Pack of 25 220mm. 1/2 Drive Williams 32632 32mm Shallow 12 Point Socket, Reed Tool L2017 Socket Wrench 1-1/4 and 1-1/16-Inch. uxcell Metric 16mm 12-Point Box Open End Combination Wrench Black Electrophoresis Coating Cr-V. Sunex 224zum 1/2-Inch Drive 24-mm 12-Point Universal Impact Socket Sunex International, Nupla BRS4 Classic Brass Non Sparking Sledge Hammer 12 Long Handle SG Grip. 8 Bench Metal Shear 8600-4005. Eklind 18212 3/16 Ball-Hex-L Key, Pack of 10 Eklind Tool. 1/4-Inch Goss GA-2 Air-Acetylene Target Tip. Seymour SP13470 Steel Replacement Head for 73320 Backfill Rake 20 20 Seymour Midwest. 12 Points Standard Chrome Finish 1-15/32 Length Martin Sprocket Martin ST1218 Alloy Steel 9/16 Type II Opening 1/2 Square Drive Socket 1-15/32 Length.


XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine


DIY CNC Router Kits 1610 GRBL Control 3 Axis Plastic Acrylic PCB PVC Wood Carving Milling Engraving Machine, XYZ Working Area 160x100x45mm CNC Router Machine By Beauty Star - -,Here is your most Ideal price,Save 20% on Your First Order,excellent customer service and fast shipping.