For 1/8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2µm

For 1/8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2µm,1/8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2µm For, For 1/8" O,D Tubing: Industrial & Scientific,Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter, 2µm,department store,Free Shipping & Free Returns,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices! BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2µm For 1/8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass psihoterapija-belin.si.

For 1/8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2µm

For 1//8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2/µm
For 1//8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2/µm
For 1//8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2/µm
For 1//8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2/µm
For 1//8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2/µm

For 1/8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2µm

Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter, 2µm, For 1/8' O.D Tubing: Industrial & Scientific. Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter, 2µm, For 1/8" O.D Tubing: Industrial & Scientific. Inlet solvent filters are economical and provide optimal protection by filtering solvents to prevent pump cavitation and other system component damage. Disposable filters are easy to replace - simply tighten by hand. Wetted parts are stainless steel and filters are ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE). Model BP-1916-000 has a 2µm porosity and is for 1/8” O.D. tubing. Approx. Dimensions: ½” Dia. x 1” Height. Model 1916-621 has a 10µm porosity and comes with an ETFE fingertight fitting cap (male nut) with a 1/4-28 thread port configuration and is for 1/8"O.D. tubing. Scientists rely on the expertise and artistic skills of Wilmad-LabGlass' engineers and glass specialists to manufacture NMR and EPR consumables and laboratory glassware of the highest quality. Used daily in academia, healthcare and chemical, petroleum and other industrial applications, Wilmad offers 7000+ items as part of their standard catalog as well as custom fabrication for individual glassware, glass repair services and OEM glass parts. 。 。 。

For 1//8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2/µm

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

For 1/8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2µm

Murray 7012709YP Retaining Ring, MettleAir SBV-N02 Flat Pneumatic Muffler Filter Stainless Steel 1/4 NPT Pack of 10, Nordic Pure 8x20x1 Pure Carbon Pleated Odor Reduction AC Furnace Air Filters 3 Piece. MP-FILTRI-M4M10VNP01 Replacement Cartridge, Parker Hannifin Microfiberglass Pneumatic Filter Element 6CE63-118. 1-3/4 Diameter Solberg PS-02-025 Inlet Compressor Plastic Filter Silencer 1/4 MPT Outlet 3 SCFM Made in the USA 1-3/4 Height, 20x26x5 20x25.88x4.88 MERV 8 Aftermarket Lennox Replacement Filter 2 Pack, ТІМІNG СНАІN GUІDЕ КІТ СОМВО ВRАND NЕW FОRD 5.4L 2000-2010 V8 SОНС. FILTER-MART CORP F890016K6B Filter Replacement. Fit for 2017-2020 СНRYSLЕR РАСІFІСА Lower Grille New МРR 68312410AC. Synthetic Wire-Backed Pleated Air Filter Made in USA 8 Pack 8 Nom Height x 16 Nom Width x 1 Nom Depth, Pleated Furnace Air Filter 16x25x5 MERV 8 6 X Trion Air Bear 255649-105. 19x21x1 Electrostatic Washable Permanent A/C Furnace Air Filter, J.G Pack of 100 13 mm Diameter Grey 1.0 µm Pore Size Finneran FGF1013PC Cardboard Glass Fiber Syringe Filter, Tier1 EPM-20 10 Micron 20 x 2.5 Carbon Block Pentek Comparable Replacement Water Filter 2-Pack. Fit for NеW Nіssаn Frоntіеr Раthfіndеr Хtеrrа Frоnt Hооd Suppоrt Prоp Rоd 657709BM0B.


For 1/8 O.D Tubing Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter 2µm


For 1/8" O,D Tubing: Industrial & Scientific,Wilmad-LabGlass BP-1916-000 Stainless Steel Inlet Filter, 2µm,department store,Free Shipping & Free Returns,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices!