square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished

square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished,made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950, made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished, square box 9mm without thread hole 3 spokes: Hardware Hand Wheels: Industrial & Scientific,Spoked handwheel DIN 950,Fast, Free Shipping and Returns,A Wise Choice,Discover tens of thousands of new products. hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished square box 9mm without thread psihoterapija-belin.si.

square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished

square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished
square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished
square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished
square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished
square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished
square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished
square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished
square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished

square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished

Spoked handwheel DIN 950, made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished, square box 9mm without thread hole 3 spokes: Hardware Hand Wheels: Industrial & Scientific. Spoked handwheel DIN 950, made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished, square box 9mm without thread hole 3 spokes: Hardware Hand Wheels: Industrial & Scientific. Material: Grey cast iron, with smooth rim and slanted spokes.。Number of spokes:。 spokes for sizes: up to Ø 0.。 spokes for sizes: from Ø 22. 。Version V/A: Rim turned and polished. Hub surface machined, square hole reamed true to gauge。Version V/G: As version V/A, but with threaded lug for handle.。The handle has to be ordered seperately.TypeV/AD [mm]0Square Box S [mm]9Hub Ø [mm]24Hub Length b [mm]1Total Height v [mm]29Weight [kg]0,4Matching Revolving Handle (Rigid) DIN 9-Matching Revolving Handledre (Rotatable) DIN 9- 。 。 。

square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished
square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished

ECKJ 70PCS Blue Color Zinc Plated 1.38 Inch Open Eye Screw Metal Cup Hooks Round End Screw Hooks. KNOB KNURLED 0.125 METAL Pack of 5, Inch Anochrome Knape & Vogt Full Extension Soft-Close Drawer Slide, 3750 Lbs max load 1/2-13 thds. Select Inch 15o Swivel Socket Style Leveling Pads w/GoldChromate 1.25 Lg. 1.88 dia., Color : 2pcs, Size 60-200 Mechanical Parts Extension Compression Spring 2pcs-Multiple specifications Metal Small Coil Pressure Spring Compression Spring,2mm Wire Diameter14mm Out Diameter mm Length, 5-Pack Over-The-Door Hooks Fits 1-3/8 Door Soft Rubber Surface Design to Prevent Article Scratches Stainless Steel Door Hook Hangers, wear-Resistant Stainless Steel Latch Lock Easy to use Sliding Door Latch Lock Durable Stainless Steel Barn Door Lock Gates for Doors. 20 mm Screw Length Size 1 Bright Yellow Color Steel Components Inch Kipp 06610-1A216X25 Plastic Adjustable Handle with 1/4-20 External Thread,Novo Grip Style. Used with Kawasaki KVF400 Prairie 400 ATV Rear Differential 1999-2002 Metal/Rubber Big Bearing ATVKD-30 2878 Kawasaki KVF400 Prairie 400 ATV Rear Differential Bearing Kit. 172 PCS Pegboard Hooks Organizer Assortment with Metal Hooks,Pegboard Bins and Black Peg Locks, Innovative Components AN6C-R7SB-21 2.38 Tall Star Knob  blind 3/8-16 steel zinc insert  soft touch Pack of 10, Houck GO-EZ Concealed Undermount Slides 24 in 1 Set does one drawer. Aluminum Finish 2 Piece Set 60 Sets 1-1/4 Long x 1-1/8 Wide Double Nylon Roller Latch Value Collection. USP Structural Connectors EBG44-TZ G185-Triple Zinc Galvanized 4 by 4 Elevated Post. Plastic Star Clamping Nut Screw on Knob Grip 30mm Dia M8 Thread 7pcs By MariaP. Cabinet Knobs for Dresser Drawers Cabinet Handles Pulls for Home Office Cupboard Lazy Dog Sleeping Icon. 1/2-Inch 12-Piece Hard-to-Find Fastener 014973146832 Flush Sheet Metal Plugs. Inch Kipp 06652-01A2X20 Novo·Grip Grey Thermoplastic Wing Grip with 1/4-20 External Thread 20 mm Screw Length 14 mm Diameter Anthracite Grey Cap Color Pack of 10 Stainless Steel Bushing.


square box 9mm without thread hole 3 spokes Spoked handwheel DIN 950 made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished


made of cast iron diameter 80mm corona turned and polished, square box 9mm without thread hole 3 spokes: Hardware Hand Wheels: Industrial & Scientific,Spoked handwheel DIN 950,Fast, Free Shipping and Returns,A Wise Choice,Discover tens of thousands of new products.