Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v

Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v,Yellow/Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v) (Pack of 10): Industrial & Scientific,Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED - Ultra Bright (10v, 11v, 12v, 13v,Your favorite merchandise here,Discover your favorite brand,Cost less all the way,Free worldwide delivery with over $15. 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v Pack of 10 Lighthouse LEDs psihoterapija-belin.si.

Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v

Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow//Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v
Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow//Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v
Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow//Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v
Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow//Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v
Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow//Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v

Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v

Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED - Ultra Bright (10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v) (Pack of 10): Industrial & Scientific. Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED - Ultra Bright (10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v) (Pack of 10): Industrial & Scientific. 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow / Gold LED - Ultra Bright - 5 Pack - (10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v) (Ships from US) 。 Size: 0603 / 1608 Pre-Wired SMD LED, Color: Yellow/Gold, Luminosity: 150-250 mcd 。 Forward Voltage: 9v-18v (volts), Current: 20mA, Wavelength: 590-595nm, Operating Voltage 9v-18v (Volts), Wire Length: Approximately 15cm (6 inches) 。 Viewing Angle: 105-120 Degrees, MountStyle: Custom, Lens Color: Clear, Resistor Built In: Yes, Additional Resistor Required: No, Shrink Wrap: Yes, Mount Style: Custom 。 Super bright LEDs, used for mods, RC, adruino, cars, HO Scale models, planes, trucks, adafruit projects, halloween, christmas, PC, Ultra Light, Pre-Soldered Leads, solder, litz, micro, diode, nano, pico, milli, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v 。 Our pre-wired LEDs are nothing but quality. Nano has become a tradename for this particular pre-wired led size. The 12v 0603 'Nano' SMD pre-wired wide angle yellow / gold led puts out a nice color that is sure the illuminate your product or project. Our 12v 0603 'Nano' SMD yellow / gold wide angle pre-wired leds have built in resistors so that they will work with the voltage that they are rated for. There is no need for you to add any additional resistors. The only thing you need to do is add power / ground and they will illuminate. It doesn't get much easier than that.。The 12v yellow / gold 0603 'Nano' SMD pre-wired leds come with a built in resistor, all connections are heat shrinked in order to protect them and there is sufficient wire lead on all of them.。This single setup works well with the following voltages (you don't have to select a voltage when ordering): 9, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, and 18v. While we advertise 9v as the lowest they will work with, they still typically work well at lower voltages. If you want to optimize the light output for any specific voltage and you know what resistor you want then it is very easy to change the resistor because we have added it on to the end in this particular 0603 Nano pre-wired led design. We have done it this way because the LED is obviously meant to be used in small or confined spaces and we don't want the resistor to get in the way. You can also ask us for suggestions on resistor selection for lower voltages or refer to our resistor charts on the specific LED product pages that will help with the optimal resistor to use with lower voltages.。These are provided in packs of 5. We typically do not believe in selling in preset packs, but in the case of the pre-wired Nano LEDs it is best for us to package them this way for handling and ultimately it protects them during shipment.。 。 。 。

Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow//Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v
Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow//Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v
Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow//Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v
Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow//Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v

GRV8-01 D12 Keenso Adjustable Voltage Monitoring Relay Over Voltage Protection AC/DC Voltage Monitoring Relay A220V/ D12V/ AD48V/ AD240V GRV8-01 Single Phase Monitor Relay, Cobra Wire &cable 16ga Blk Tinned Wire 250ft A1016t07250ft, Blue Second End: 1 x RJ-45 Male Network 10 ft Category 6 Network Cable Patch Cable 25 Panduit NetKey Cat.6 Patch Network Cable Panduit First End: 1 x RJ-45 Male Network NK6PC10BUY-Q, YU-NIYUT 90 Degree Elbow Sucker Quick Charge Cord Type-C Fast Charging Phone Games Data Cable for Sam.Sung Hua.wei Xiao.mi Type-C Mobile Phones Fast Transfer & Excellent Compatibility USB Data Cable, Morris Products 11832 Pin Terminal Pack of 100 Red Nylon Insulated 0.075 Pin Width 22-16 Wire Size. ZYS 10 pcs USB Female to PS Male Convertor Plug. Furren Marine Accessories,AIS Pilot Plug Cable,5m/16.4ft AIS USB Cable AIS Pilot Plug USB Data Cable Connector Practical Accessory for Marine Boat. OMNIHIL White 8 Feet Long High Speed USB 2.0 Cable Compatible with Canon MAXIFY MB2720, Century Light G45 Edison Globe LED Bulb 4W,Silvering Tipped Vintage LED Filament Light Bulb E26 Standar Base Lamp 40 Watt Equivalent 20Pack Non-Dimmable UL Listed Warm White 2700K, 50ft CAT6 Ethernet Network LAN Patch Cable Cord 550MHz RJ45 White BattleBorn 5 Pack Lot. Etuoji Intelligent Display Fast Charging Data Cable Line for Android Type-C Cables.


Pack of 10 Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED Ultra Bright 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v


14v, 15v, 16v, 17v, 18v) (Pack of 10): Industrial & Scientific,Lighthouse LEDs 12v 0603 Nano SMD Wide Angle Pre-Wired Yellow/Gold LED - Ultra Bright (10v, 11v, 12v, 13v,Your favorite merchandise here,Discover your favorite brand,Cost less all the way,Free worldwide delivery with over $15.