Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes

Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes,Tubes Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50,Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack, 50 Tubes (27 mm): Industrial & Scientific,free shipping and return,Quality products,free shipping and great service today. Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes Chang Bioscience Stainless Steel Wire psihoterapija-belin.si.

Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes

Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes
Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes
Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes
Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes
Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes
Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes
Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes
Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes

Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes

Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack, 50 Tubes (27 mm): Industrial & Scientific. Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack, 50 Tubes (27 mm): Industrial & Scientific. Stainless steel test tube rack. Holds 50 tubes in 5 rows . Size: .5"x5.5"x4" (27x14x cm) Hole dimension: 22x22 mm (0.9"), fit test tubes with diameter of 22 mm or less Good for glass or plastic test tubes with diameter of 22 mm or less Freezer safe. Autoclave safe. Long lasting. 。 。 。

Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes
Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes

Chemglass CGQ-0132-14 Series CGQ-0132 19/38 Quartz Outer Joint Chemglass Life Sciences 22.0 mm Tubing O.D Full Length, Labconco 7557800 Borosilicate Glass Lyph-Lock Flask Bottom 500ml Volume. WaterSep BA 920 10PRO24 SG BioProducer12 Reuse Hollow Fiber Cartridge Polyethersulfon/Urethane Watersep Bioseparations Corp 89 mm Diameter 1 mm ID 673 mm Length 0.2 µm Pore Size, Beakers Low Form Glass Graduated 400ml pk of 12 Kimble Bomex, Plain Pack of 1440 Green Glass Kemtech 0303-0022 Microscope Slide 75 mm Length Super Grade 90° Corner Kemtech America Inc. 25 mm Width. 7/8 Width Capacity Single Max 16mm Dia Eisco Labs Burette/Tube Clamp Rod High Strength Alloy Spring Loaded Jaws Spring Loaded Jaws 7/8 Width Capacity High Strength Alloy. Pack of 12 Krome Dispense C038-12 Two Way Gas Distributors Without PVR; 3/8 OD Inlet 3/8 OD Outlet. ACE GLASS 5871-165 Series 24/40 Flash Chromatography Flow Adapter. Benchmark Scientific H1000-MR-1000 MAGic Clamp Magnetic Clamp for 1000 mL Erlenmeyer Flask Fotronic Corporation, White Thomas Scientific 25-Place Heathrow HS15990C Microscope Slide Box. 10 Width x 5 Height x 4 Depth 10 Width x 5 Height x 4 Depth TrippNT 52181 Ultimate Sea Turtle Single Catalina Mist Green Dual Dispensing Glove Holder. Corning 5640-100FO Pyrex Class A Volumetric Flask 74 mm Diameter Corning Incorporated Standard Taper Stopper Number 13, Right Rear Eco Foil Labconco 9503501 Spill Stopper Work Surface with Cupsink XStream 5 W x 36 L XStream 5' W x 36 L Labconco Corporation 1208X23EA. 5310-09FY Polypropylene Ribbed Open Hole Cap for Large Opening Vials Finneran Associates Inc. Yellow 9mm Cap Size J.G Case of 1000 JG Finneran R.A.M, Sheldon Laboratory 52200-BLU Aluminum Double Bead Heat Block Blue Sheldon Laboratory Systems. PRO Scientific PK-02200S Micro-Homogenizing Package 220V Standard. Pack of 72 Kimble Chase T3010-5-PAK Clear Kimax 45042-16150 KG-33 Borosilicate Glass 24mL Test Tube with Lip and Marking Spot, For MultiThermShaker Benchmark Research Products BMK-H5000-02 96 x 0.2mL/1 PCR Plate Capacity Benchmark Scientific H5000-02 MultiTherm Block.


Chang Bioscience Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack 27 mm 50 Tubes


Stainless Steel Wire Wireframe Test Tube Rack, 50 Tubes (27 mm): Industrial & Scientific,free shipping and return,Quality products,free shipping and great service today.