1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps

1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps,Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps 1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light,Buy HHF LED Bulbs Lamps, 1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway: LED Bulbs - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Lower Prices for Everyone,Upgrade does not raise price,Affordable prices with Fast Delivery! 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps 1m 2m 3m 4m 5m psihoterapija-belin.si.

1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps

1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps

1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps

HHF LED Bulbs Lamps, 1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway: Home Improvement. Buy HHF LED Bulbs Lamps, 1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway: LED Bulbs - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Low carbon economy time, advocating energy saving and emission reduction and environmental protection green life。No ultraviolet rays and infrared radiation; 。High luminous efficiency and long service life;。Good for health: No flicker, soft light, Relieve visual fatigue;。 。

1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps
1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs//m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps

Open Face 1,600 Candlepower 2,000 Life Hours DC Bayonet Base Ushio BC6344 1000659-35W Light Bulb 12V GDZ Flood. XCDISCOUNT.COM USB 2.0 CABLE DE EXTENSIÓN DE A A A M F USBEXTAA_6, 15M USB 2.0 Type A Male to Female Extension Extender Cable Cord Black 15m, Renxinu 10pcs 17mm x 10mm x 6mm Carbon Brushes Bush Repairing Part for Generic Electric Motor. SLLEA USB PC Cable PC Laptop Cord for Cymatic Audio LR-16 LR16 Live Player 16-Track Digital Recorder LP16, Solidtek Bilingual Arabic English Black USB Wired Computer Keyboard. Svance 2pcs 22mm Mounting Hole Latching Emergency Stop Push Button Switch Red With 60mm Emergency Stop Sign 1NO 1NC, Black FPV Flat Slim Thin Ribbon FPC Cable Micro USB 90 Degree Angle to Micro USB 90 UP for sync and Charging 80CM. 206637-1 Pack of 20 Heavy Duty Power Connectors POWER CORD RCPT HSG,. Pack of 100 ESD Suppressors/TVS Diodes 12volts 5uA 75.3 Amps Uni-Dir SMCJ12A, 2-31/64 Length 2-1/16 Width Quick Cable 4301-005N Quick Crimp Flag Connector Pack of 5 Tin Plated Copper Alloy 2-31/64 Length 1 Gauge 2-1/16 Width Negative Polarity Pack of 5. WSL2512R0130FEA18 RES 0.013 OHM 1% 2W 2512 Pack of 20. Female DC Socket to Dual Male DC Plug 1 Pack ACL 1 Feet DC Power Y Cable. Phase Locked Loops PLL 50 pieces, ANALOG DEVICES.


1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway HHF LED Bulbs Lamps


Buy HHF LED Bulbs Lamps, 1m 2m 3m 4m 5m 12V PIR Motion Sensor LED Strip Light Cabinet Lamp SMD 2835 60 LEDs/m Diode Tape Lamp for Bedroom Stairs Hallway: LED Bulbs - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Lower Prices for Everyone,Upgrade does not raise price,Affordable prices with Fast Delivery!