LED RGB+Warm Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required

LED RGB+Warm Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required,WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required LED RGB+Warm Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart, E26 A19 Multicolor Bulb, Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT - -,LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb, LED RGB+Warm(2700K) Color Changing, Dimmable, No Hub Required,Both comfortable and chic,24/7 Customer Service,choose from our unique product range today. Assistant/IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required LED RGB+Warm Compatible with Alexa/Google psihoterapija-belin.si.

LED RGB+Warm Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required

LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required

LED RGB+Warm Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required

LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb, LED RGB+Warm(2700K) Color Changing, Dimmable, No Hub Required, E26 A19 Multicolor Bulb, Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT - -. SMART CONTROL FROM ANYWHERE: This led smart bulb offers smart lifestyle and convenient lighting for your home. It’s Compatible with Alexa/Google Assistant app, you can voice command via Echo/Google Home devices. Bind it to IFTTT app, you can set up the conditions to trigger the bulb. 。 MILLION-COLOR CHANGING & TIMING FUNCTION: With 16 million colors, the smart light bulb features warm color and multi-colored. The led bulb provides soft, non-flickering, comfortable warm light. Adjustable to different brightness, color temperature, saturation and color scenes like night, party, reading, leisure and for different patterns. Support setting up timing task, you can set no worry schedules for your lights. 。 ENERGY-SAVING & LONG LIFESPAN: Compared with equivalent traditional halogen bulb, this led night bulb delivers efficient lighting and save up to 80% electricity. LED bulb also ensures high efficiency and low consumption. Spread less heat and more user-friendly. FCC & RoHS Certification with outstanding quality standards provides extra safety. 。 EASY INSTALLATION & OPERATION: Screw in the smart bulb into any lighting location(floor lamp, wall lamp, desk lamp,ect), download Smart Life app and pair the smart bulb. Control the smart-bulb-applied lamps via Smart Life app. Ideal for your favorite floor lamps, pendant lights, desk lamps, and more throughout your home. (Note: 1.Only support 2.4Ghz Wi-Fi. Max 10A. 2. Supports smart phone IOS 8.0 above, Android 4.0 above.) 。 LEPOWER WARRANTY: We offer 12 months hassle-free warranty and 60 days money back for every customer. Please feel free to buy! 。

LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required
LED RGB+Warm Compatible with Alexa//Google Assistant//IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb//Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

LED RGB+Warm Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required

Gray Micro Connectors E08-007-SLIM-5 Ultra Slim 7 Pack of 5 CAT6 UTP RJ45 Patch Cables 28AWG. for Lenovo Y470 Radiator Y471 Y470A Y470N Notebook CPU Fan Heat Sink Module. yan Guitar Pedal Power Supply Adapter US 9V DC 1A for BOSS JOYO Zoom MOOER DIGITECH, WSLP12067L000FEA SMD 1watt .007ohms 1 Pack of 50 Current Sense Resistors, 250W AC 220V 50Hz 15-400W Digital Adjustable Stepless Motor Speed Controller 0-1450rpm. Cable Assembly; Male USB B to Male DE 9-Pin Connector. Black Box 10 OR 10-PK CAT6 250MHz Ethernet Patch Cable UTP PVC. A Mini Three-in-one Data Cable satisfies All Your Charging Equipment Christmas Seamless Pattern. Curry J Yasha Goblin Sharks Frends Square Charging Cable Durable USB Retractable Charging Cable for Traveling, MOSFET P-CH 30V 0.25A SST3 Pack of 150.


LED RGB+Warm Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT 2700K LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb Dimmable E26 A19 Multicolor Bulb Color Changing No Hub Required


E26 A19 Multicolor Bulb, Compatible with Alexa/Google Assistant/IFTTT - -,LEPOWER 7W LED Smart Bulb/Smart WiFi Light Bulb, LED RGB+Warm(2700K) Color Changing, Dimmable, No Hub Required,Both comfortable and chic,24/7 Customer Service,choose from our unique product range today.