BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14/R14-3W

BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14/R14-3W,Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14/R14-3W BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for,BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable, Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting - -,New arrival updates Everyday,Your favorite merchandise here,Save even more with Free Pickup + Discount. Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14/R14-3W BR14 R14 3Watt quivalent Light psihoterapija-belin.si.

BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14/R14-3W

BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W
BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W
BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W
BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W
BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W

BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14/R14-3W

BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable, Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting - -. 1;This R14/LED 3-watt LED light bulbEquivalent 30Watt R14 Flood Light Bulb Equivalent Saves 90% over traditional light bulbs, E17 - Single ContactSmall screw base 。 2;Natural Full Spectrum Lighting 5000K, 85 CRI 。 3;turns on at full brightness with 300 lumens, and provides a White Light cozy light 。 4;With a life of 20+ years, productsFlicker-Free / interference-Free/radiation-Free/ noise-Free / long life. 。 5:this LED bulb is perfect for closets, Fan chandelier lighting,dining, living and bedrooms ,Watches 。 1.This R1 LED Bulb E17 Reflector 3Watt equivalent 30w incandescent flood light bulb. 。.this bulb is perfect to used in a lot of places, such as IKEA desktop lamp, ceiling fans, fixture etc. 。3.This kind E17(standard) base LED Bulb up to 300lumens, which is brighter than IKEA E17 Reflector. 。.With 3 watt of energy, you save more than 90% of energy and 10 times longer lifespan High Quality and years warranty LM-300 Report LEDs, Really CRI 8 LED lights, plastic and aluminum material Its heat dissipation body is made of aluminum and thermal insulation material 。.Widely used in products such as club, hotel, hall, chamber, villa and other slap-up locations to illuminate and decorate. Store revelation, showcase, restaurant and other indoor decorations and lighting; Revelation hall, art hall, museum, office, reading room and local lighting; Groggery, karaoke and other entertainment places atmosphere lighting; Jewelry, gold and silver jewelry and fashion lighting. 。;Directly replace the traditional R1 reflector spot bulb. 。 。 。

BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W
BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W
BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W
BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W
BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14//R14-3W

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14/R14-3W

Pack of 10 MOSFET MOSFET Id60 BVdass100 IXTP60N10T. Parts Express Cable Pants 6mm 2-Conductor Black 10 Pcs.. Huetron TM 3 Ft USB 3.1 Type C to DisplayPort Male Cable for Samsung Galaxy Note 8. Pack of 10 HHKR60S/AE60M/X IDC CBL H1DXS-6036M, uxcell AC/DC110V Yellow LED Indicator Light Pilot Signal Lamp AD16-22DS 4 Pcs a15110200ux0136, ea 1 E-Z-GO 607605 Stens Accelerator and Brake Switch. 0039000428-06-R9-D 6 PRE-CRIMP A2064 RED Pack of 100. Pack of 100 8 PRE-CRIMP A2015B BLACK 0430310002-08-B4-D. DC Motor TENV 1/7 HP 12/24VDC PM 1750rpm. 25w 5.5V PAR36 Spotlamp Halogen Light Bulb, ABLEGRID 5 FT USB Cable Two USB Ports AC Adapter for QFX BT-101 BT101 Portable Rechargeable Bluetooth Speaker BT101BK QuantumFx DC Power Supply Cord Charger. Pack of 100 TVS DIODE 10.2V 16.7V DO214AA SMBJP6KE12A-TP, Magntek 6pcs Aluminum Chipset Heat Radiator Cooling BGA Heatsink 35mm x 35mm x 17mm Black Anodized RoHS, Standard Clock Oscillators 1.544MHz 50 pieces.


BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable,Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting YMZM YM-BR14/R14-3W


BR14 R14 3Watt quivalent Light Bulb E17 Base Non-Dimmable, Daylight White 5000k for Ceiling Fan and other indoor decorative lighting - -,New arrival updates Everyday,Your favorite merchandise here,Save even more with Free Pickup + Discount.