Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube 1 Item

Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube 1 Item,T8 / G13 SMD LED Tube 1 Item Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero, Warm White, Cool White, Neutral White, Cold White, 1 Item, G13: LED Bulbs - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube, 90 cm,New things that make life easy,Here is your most Ideal price,We offer a Satisfaction Guarantee at its best. cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube 1 Item Cool White Cold White 90 psihoterapija-belin.si.

Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube 1 Item

Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item
Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item
Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item
Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item
Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item

Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube 1 Item

LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube, 90 cm, Warm White, Cool White, Neutral White, Cold White, 1 Item, G13: Home Improvement. Buy LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube, 90 cm, Warm White, Cool White, Neutral White, Cold White, 1 Item, G13: LED Bulbs - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. LEDVero LED tubes have a low energy consumption and save up to 66% energy compared to conventional f 。 luorescent lamps 。 Our LED tubes have a very high lifespan of up to at least 50,000 hours. 200,000 switching cycles 。 Our LEDVero LED tubes are unbreakable, protected by an aluminum heat sink with polycarbonate encasin 。 g 。 LED tubes have a low energy consumption and compared to conventional flourescent lamps can save up to 66% energy. The LED tubes offer a pleasant and homogeneous light. The modern design and the many applications offer a lot of room for your ideas. The LED tubes are suitable for use in commercial and industrial areas as well as for office and residential areas. LED tubes are characterized by a very low heat development and their high energy efficiency. Your advantages in an overview: - Length of the tube: 35.43 Inches (90 cm) - Up to 70% less energy consumption - Homogeneous light Color rendering index CRI(Ra): 80 - 180 beam angle - Energy efficiency class A - Frequency: 50/60 Hz - Long lifespan up to 50.000 hours - Low heat development! - Includes LED-starter - supplied ready to fit - Only for use in closed rooms - IP protection class IP44 - Light comes on immediately, no warm-up period *The panels are not suitable for wet rooms (bath / shower) or outdoor use.。

Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item
Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item
Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item
Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item
Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item
Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 // G13 SMD LED Tube 1 Item

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube 1 Item

8 Pins Plug in Relay 12Vdc Square, Gomadic USB Charging Data Coiled Cable designed for the Sony RM-LVR2 Will charge and data sync with one unique TipExchange enabled cable, Nagulagu Cree 12W XPE2 XP-E2 4Chips 12V 350mA-1000mA Neutral White 4000K-4500K LED Emitter 20mm Copper PCB for DIY LED Light. Aexit 6mm Shaft Computer Components 7mm Thread 7 Detents Rotary Encoder Switch Motherboards with Keyswitch, Computer Cables 10pcs/lot Cat5E RJ45 Ethernet LAN Network Keystone Jack 110 Punch Down Snap-in 8P8C White Cable Length: Standard. Pack of 10 4 PRE-CRIMP 1856/19 SLATE 1722533112-04-S0-D. 1 pc 42M36-02-2-04N Grayhill 42M36-02-2-04N, Gray 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Snagless/Molded/Booted Connector 10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable GOWOS Cat6a Ethernet Cable 50-Pack - 6 Feet 550MHz. Mugast AC100V 3.5mm A1 Class A Headphone Amplifier Active Speaker for Smartphones/Computer/Tablet/PC and More Via 3.5mm Jack 60HZ Portable Stereo Preamp US Plug 240V 50HZ. Omron P79C-OD16 I/O Terminal 12-24VDC. 1 piece TRANSISTOR NPN 20V 20MA TO-92, Cable Length: Length, Color: USB ShineBear for ASUS X555LD K555L A555L X555LJ R556L X555LB X555LP F555L X555LN Interface and HDD Hard Drive Board and IO USB Audio, práctico recargable USB GoudtSHIRT masajeadores impermeables de silicona V-ībrânting para Hombres velocidad de vibración, Computer Cables Normal USB 2.0 AM to BM Cable Length: 5m Blue with 2 core.


Cool White Cold White 90 cm G13 Neutral White Warm White LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube 1 Item


Warm White, Cool White, Neutral White, Cold White, 1 Item, G13: LED Bulbs - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy LEDVero T8 / G13 SMD LED Tube, 90 cm,New things that make life easy,Here is your most Ideal price,We offer a Satisfaction Guarantee at its best.