HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS

HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS,White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool,HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V (5PCS) (Size : Cold White) - -,Fast Delivery to your doorstep,Great prices, huge selection,We offer a Satisfaction Guarantee at its best. 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS HESANYU CA E11 Dimmable 4W psihoterapija-belin.si.

HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS

HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS
HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS
HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS
HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS
HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS
HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS

HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS

HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V (5PCS) (Size : Cold White) - -. - Stable performance & long service life 。 - Ultra bright, with lighting angle of 360 degree 。 - Suitable for office, exhibition or home use. 。 - Low power consumption 。 - Adopt 3014 chip 。 Power: 4W。Rated Voltage: AC 110-130V。Connector Type: E11。Color BIN: Warm White Cool White。Chip Type: 3014 SMD。Total Emitters: 152 LED。Actual Lumens: 300~400 lumens。Color Temperature: 2800-3200K/6000-6500K。Dimmable: Yes。Beam Angle: 360°。QTY: 5pcs。 。 。 。

HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS
HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS
HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS
HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS
HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS

OSG USA 300-2660 H ST FL Carbide Reamer Inc.. PRO OTG Cable Works for Samsung N5110 Right Angle Cable Connects You to Any Compatible USB Device with MicroUSB. N/C Winnie Poohs Anime Round Three-in-One Charging Cable TPE Cable Aluminum Alloy Shell Pc Surface. s MURATA LQW18AN5N6C00D LQW18 Series 0603 5.6 nH ±0.2 nH 750mA 82 mOhm SMT Unshielded Wirewound Inductor 250 item, Baomain AC 110V 120db MS-190 Alarm Sound Motor High Power Buzzer Siren. Siemens B150 50-Amp Single Pole 120-Volt 10KAIC Bolt in Breaker Siemens HI, Pack of 1000 Natural PA66 HellermannTyton Hellermann Tyton North America PR1M4 Panel Rivet. E12 Candelabra Base Lamp Clear Glass Cover 60W Incandescent Replacement -5 Pack Wonni 6W Dimmable LED Filament Candle Light C35 Flame Shape Bent Tip 5000K Bright White 600LM Chandelier LED Bulb. Digital Temperature Transimitter Extension Cable,CPU Temperature Sensor Digital Temperature Transimitter Extension Cable,CPU Temperature Sensor TOFKE 5pcs 5M Waterproof Temperature Sensor Probe Stainless Steel 10k 3950 NTC Thermistor Probe. 639 Amphenol Part Number 97-3106A-20-7S. 25 Items Trans MOSFET N-CH 950V 9A Tube IPA95R750P7XKSA1.


HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V Size : Cold White 5PCS


HESANYU CA E11 Dimmable 4W 152 LED 3014 SMD Warm White Cool White Decorative Bi-pin Lights AC 110-130V (5PCS) (Size : Cold White) - -,Fast Delivery to your doorstep,Great prices, huge selection,We offer a Satisfaction Guarantee at its best.