5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp

5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp,300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp 5M 5050 red,5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp - -,Savings and offers available,Discount special sell store,Low price guaranteed with free shipping. Waterproof Light Strip Lamp 5M 5050 red 300LED SMD psihoterapija-belin.si.

5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp

5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp
5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp
5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp
5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp
5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp

5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp

5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp - -. 1.LED Type: 5050 SMD 2. Color: red 3. LED quantity: 300 LED / 5 Meter 4. Protection class IP65 (Waterproof) 。 5. Operating voltage: DC 12V 6. Viewing Angle: 120 ° 7. Operating temperature: -20 to 50 ° 8. Size: L500cm (5M) × W1.0cm x T0.25cm 9. Operating current: 6A / 5m 。 Extensively applied in Backlighting for signage letters, concealed lighting and advertisement sign lightingEasy to install and operation. 。 Applicable for automobile decoration, contour lighting or border 。 Light up colorful home life ,DIY household lights for hallways, stairs, trails ,windows 。

5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp
5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp
5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp
5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp
5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp

25 Items Oscillator XO 2MHz ±50ppm 50pF HCMOS/TTL 55% 5V 4-Pin Metal DIP Thru-Hole Tray MXO45HS-3C-2M0000. FULL Power Zest V35FC 5A Charging Micro-USB 2.0 Data Cables Dual Chipset Charges up to 5 Amp/5,000mah Power Speeds Easily!, 8V-24V Pack of 100 MOSFET MOSFET BVDSS DMC2053UVT-7, POSITAL IXARC UCD-IPH00-XXXXX-VCS0-PAQ Incremental Rotary Encoder. MLVA06V09C210 ESD Suppressor 9V 2-Pin CSMD T/R, Pack of 232, IDC CBL HHKC34H/AE34M/X H1CXH-3436M Pack of 25, 33ft 10m Active Optical Cable Life TIME Warranty SFP-XG-D-AOC-10M H3C Compatible by 3F3S 10G SFP. Cable Length: Other ShineBear New 7+15p 22pin SATA Male to IDE PATA 40Pin Female JM20330 Adapter SATA-IDE Card #79965. RES SMD 787 OHM 0.1% 1/10W 0603 ERA-3AEB7870V Pack of 100, Pack of 10 DK-1511-015/G CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 15, Adapter,USB 2.0 AM to Mini 5pin USB Cable Black 1.5m Length, OMNIHIL 15 Feet Long High Speed USB 2.0 Cable Compatible with HP OFFICEJET 6958. Kamcap 100f 2.7v Farad Super Capacitor Ultra Capacitor Power Edlc, Made in USA 60 Ft Cat.6 Gigabit Patch Cable Cat6 High Performance Cat6 Patch Cable 23Awg UL CSA CMR and 100% Copper Purple Color 50u Gold Plating. Zero Lag Pure Copper Maximm Cat6 Heavy Duty Outdoor Cable 1000 ft Waterproof Ethernet Cable Suitable for Direct Burial Installations Free Tools & Accessories Included Black. Universal Charging and Data Transmission Cable to Carry Vector Memphis Abstract Seamless Pattern, Snagless/Molded Boot 1 Feet Red CNE17724 10 Pack Cat5e Ethernet Patch Cable, Gr 5x RJ45 CAT.6 Network Cable Connector Adapter Extender Plug Coupler, RES SMD 2K OHM 0.05% 1/10W 0603 Pack of 100 RG1608N-202-W-T1.


5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp


5M 5050 red 300LED SMD Waterproof Light Strip Lamp - -,Savings and offers available,Discount special sell store,Low price guaranteed with free shipping.