-E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack

-E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack,Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack -E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for, School, Stage - -,EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight(4 Pack)-E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,Free Delivery & Gift Wrapping,Free Delivery and Returns,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices! Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack -E26/E27 Base 50W Warm White psihoterapija-belin.si.

-E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack

-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack
-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack
-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack
-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack
-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack
-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack

-E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack

EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight(4 Pack)-E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work, School, Stage - -. 1, Brand:Recessed LED PAR20 5W Light Bulb, Dimmable,Warm White 3000K Flood Light Bulb. 。 2,LED Light Bulb Spotlight 50W 110V-130V 450LM Flood Light Bulb Warm White LED Light Bulb, High Brightness. 。 3, Easy Replacement of Traditional Halogen Lamps, Standard Size,High Quality and Power Saving. 。 4, Polished Finish Aluminum with Beautiful Appearance,Diameter: 2.3inches, Length: 3.3inches. 。 5,Applications: Widely Used in Commercial Lighting, Such as Showcases,Showcases,Homes,Hotels,Offices,etc. 。 Product name:LED Light Bulb Material: Aluminum Color:warm white Size: Diameter: 2.3inches, Length: 3.3inches This dimmable bulb replaces 50W Traditional Super Hot Halogen Bulb Replacement. Tips: , You Should Take Good Care of It, Away From the Damp Place. 2, Please Use at Rated Power,This Light Bulb Power is 5W 3, The Road is Far Away, If There is Any Damage, Please Keep in Touch with Us, Thank You for Your Understanding. 。 。 。

-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack
-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack
-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack
-E26//E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

-E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack

LM258DR2G, LG D803 OTG Micro-USB to USB 2.0 Right Angle Adapter for High Speed Data-Transfer Cable for connecting any compatible USB Accessory/Device/Drive/Flash/and truly On-The-Go! Black. Panel Dual Mount Holes Socket Screw Extension Cable Hot Plug Male to Female Digital Products. HQRP 10ft AC Power Cord Compatible with Philips 32PFL3403D 22PFL4505D 22ME360B/F7 22ME360B 19PFL4505D LED LCD HDTV Smart TV Mains Cable HQRP Coaster, Jet Black Sony Alpha a6400 Cable AllCharge miniSync BoxWave Portable USB Cable for Sony Alpha a6400 Retractable, Long Live My Emperor Grumat The Telescopic Three-in-One Data Cable is Suitable for Apple Android Type-C Universal Interface and Other Mobile Phones and Tablets. PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL Pack of 1 FN394E-1-05-11. Reversible Pulse Width PWM Motor Speed Regulator with Switch 6V 12V 24V 28V 3A 80W PWM DC Motor Speed Controller, SOMC1603330RGEA RES ARRAY 8 RES 330 OHM 16SOIC Pack of 20, 350MHZ Purple Professional Series InstallerParts Ethernet Cable CAT5E Cable UTP Booted 30 FT 1Gigabit/Sec Network/Internet Cable, Pack of 100 pcs CAT6 Ethernet Patch Cable Black Box CAT6PC-B-002-RD, SOIC-8 ANALOG DEVICES ADUM1251ARZ IC 1 piece DIGITAL ISOLATOR 150NS. MAKE POWER-OVER-ETHERNET-CAPABLE GIGABIT NETWORK CONNECTIONS 50FT CAT 6 PATCH STARTECH. 50-Feet 392822 Intellinet Network Solutions Cat6 RJ-45 Male/RJ-45 Male UTP Network Patch Cable, BoltLion BL-692812 Snagless Cat5e RJ45 Ethernet Cable 3 Feet 1Gbps Network/Internet Cable Blue 350MHZ Professional Series 100 Pack. 10 MR11 HALOGEN 20-WATT 12V GU4 BI PIN BASE FTD 20W LIGHT BULB FLOOD, Micro USB Port Adapter,Apple,Android Tpye-C Universal Interface N/C Little Yellow Duck USB Round Three-in-One Data Cable Fast Charger Cable Connector, SoDo Tek TM 6 FT 3 Prong AC Power Cord Cable Plug FOR Dell Inspiron 531s Desktop, JUMPER SBH-001T-P0.5 X2 6 Pack of 250 ASBHSBH22K152.


-E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,School,Stage EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight 4 Pack


School, Stage - -,EBDcom PAR20 5W LED Light Bulb Spotlight(4 Pack)-E26/E27 Base 50W Warm White Bulb 110V-130V 3000K 450LM Light Bulb for Work,Free Delivery & Gift Wrapping,Free Delivery and Returns,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices!