LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot

LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot,Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led,LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot - -,Cheap and stylish,excellent customer service,Save even more with Free Pickup + Discount. led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot LED Light 48 SMD Dome psihoterapija-belin.si.

LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot

LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot
LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot
LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot
LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot
LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot
LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot

LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot

LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot - -. 5.Normal voltage: 12V DC 。 1.Base type: Dome light with Festoon , T10 Adapter 。 3.SMD type: 5050 smd 。 4.Colors available: white, blue 。 2.SMD quantity: 48pcs 。 Suitable for interior lighting, signal lights, home, bedroom, kitchen, KTV, shops, offices.。Easy Installation.Can be easily fitted to replace regular G4 bulbs,ordinary halogen bulbs。5pcs/lot 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter。Features:。1.Base type: Dome light with Festoon , T10 Adapter。2.SMD quantity: 48pcs。3.SMD type: 5050 smd。4.Colors available: white, blue。5.Normal voltage: 12V DC。6.Item weight: 15 g。7.Warranty: 12 months。Package Contains:。5 x Dome light 48 SMD 5050。5 x Festoon Adapter。5 X t10 Adapter。 。 。 。

LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot
LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot
LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot
LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs//lot

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot

GC Valves KS201AF02C5EG5 Repair KIT fit GC Valves, SM6T75CAY ESD Suppressors/TVS Diodes 600 W 4kW Transil 6V to 70V Bi Pack of 100. AAVID THERMALLOY 323005B00000G HEAT SINK 5 pieces, Thermal Interface Products T-flex 540 9 X 9 X 0.040. WY-YAN HZR Computer Incoming Call Automatically Power on Start Remote Smart Socket Boot Stick Server Relay Voltage Module Controller. Black 610 mm IEC 60320 C14 Pack of 10 10 A Mains Power Cord 2170H IEC 60320 C13 2170H 250 VAC. Nickel Finish 250 Max PLT 80-1013 Removable Knob On-Off Turn Knob Socket Medium Base Watt 1/8 IPS Without Screw Set Sunlite, ACT CAT6 U/UTP SNAGLESS OR 3.00M, DB25 Male to DB25 Female GOWOS 3 Feet Serial Extension Cable 1:1 3 Pack RS-232. C6-PR-3-ENC Enet Components Inc Enet Cat6 3ft Mlded Boot Cable Purple Inc. LED Flame Effect Light Bulbs 6W 4 Modes E26/E27 Base Flickering Fire Light Bulbs with Gravity Sensor for Halloween Christmas Indoor Outdoor Home Decor 4 Pack, 10 ft feet Cat5 Cable CAT5E RJ45 LAN Network Ethernet Router Switch Patch Cord.


LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot


LED Light 48 SMD Dome led 5050 48SMD 48LED Light Dome led Panel T10 Festoon Adapter 5pcs/lot - -,Cheap and stylish,excellent customer service,Save even more with Free Pickup + Discount.