Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm

Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm,Sliding Table 60 x 60mm Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning,Linear Stage Trimming Platform, LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm: Industrial & Scientific,Get your own style now,find your best offer here,Latest design, brand quality, fast service. 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ psihoterapija-belin.si.

Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm

Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm
Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm
Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm
Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm
Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm
Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm

Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm

Linear Stage Trimming Platform, LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm: Industrial & Scientific. Linear Stage Trimming Platform, LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm: Industrial & Scientific. Widely used in production machinery, testing equipment, optical experimental measurement, fine-tuning displacement, precision positioning, quantitative movement and so on 。 XYZ 3-Axes DOF can be adjusted, internal cross rail, high precision, strong load bearing.Micrometer driving method with an accuracy of 0.03mm 。 Nickel plated locking screw, nickel plated fine adjustment knob.The surface of the guide rail is electroplated and can be used in complex environments, corrosion resistant and rust resistant 。 Carbide side head, tighter lock, no rust in complex environment, more durable, corrosion resistant 。 It adopts high-strength bearing steel cross guide rail, which has strong bearing capacity, stable work and better wear resistance 。

Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm
Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm
Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm

Locking Assembly C133 Series 4.75 Dia Climax Metal C133E-475 Steel M12 X 35, Jinxiaobei ZJiaqi-Timing Belts 10pcs 3D Printer Parts GT2 Open Belt Clip Open-end Timing Belts Belt Clamp Crimp Style Anti Wear. SCE126 Needle Bearing 3/4 x 1 x 3/8 inch BA126ZOH Needle Bearings, VXB Brand Japan MJC-20-WH 3/16 inch to 6mm Jaw-Type Flexible Coupling Coupling Bore 2 Diameter:6mm Coupling Length 30 Coupling Outer Diameter:20, uxcell 2pcs SK25 Aluminum Linear Motion Rail Clamping Guide Support for 25mm Dia Shaft. Dream2Fancy Flip Case for Samsung Galaxy S10E Leather Cover Business Gifts Wallet with Extra Waterproof Underwater Case. UCF207-22FS FACTORY NEW! 1-3/8 WIDE SET SCREW FREE 4-BOLT FLANGE AMI. NBK MJC-65-EBL-3/4-1 Jaw Flexible Coupling Bore Diameters 3/4 and 1 mm Set Screw Type. Narrow Inner Ring Relubricable Peer Bearing PER FHF3X205-14G 3 Bolt Flange Unit Eccentric Locking Collar Ductile Iron 7/8 Bore 3 Center Length 7/8 Bore 3 Center Length Single Lip Seals. 5/16 Bore B Diameter 1-1/2 Length Inch Polished Aluminum 60 lb-in Nominal Torque 5/16 Bore A Diameter 1-1/8 OD Ruland PSR18-5-5-A Set Screw Beam Coupling. D&D PowerDrive 260J6 Poly V Belt. AMI BFX207-22TCMZ2 1-3/8 ZINC NARROW SET SCREW TEFLON 2-BOLT FLANGE NEW!, GCr15 G10 Precision Balls 50 Pieces 1mm Solid Bearing Balls Chrome Steel. Take-Up Bearing Wide Slot Bore 1-7/16 in, 6901-2rs Deep Groove Ball Bearing Bearings 12x24x6mm Double Sealed ABEC-3 Bearings Pack of 2. Buna Rubber 1.259 x 1.850 x 0.314 1.259 x 1.850 x 0.314 Dichtomatik Partner Factory TCM 32X47X8SB-H-BX NBR SB-H Type /Carbon Steel Oil Seal. Lovejoy 68514434109 SF Bushing 2 11/16-5/8 x 1/16 KW.


Linear Stage Trimming Platform,LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm


Linear Stage Trimming Platform, LD60-LM XYZ 3-Axes Manual Linear Stage Trimming Platform Tuning Sliding Table 60 x 60mm: Industrial & Scientific,Get your own style now,find your best offer here,Latest design, brand quality, fast service.