Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery

Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery,Production Machinery Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for,002mm Linear Stage Platform for Production Machinery, Inspection Equipment: Industrial & Scientific,SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0,Authentic Guaranteed,Here are your favorite items,making your life easy, healthy and more enjoyable. Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer psihoterapija-belin.si.

Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery

Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery

Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery

SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery, Inspection Equipment: Industrial & Scientific. SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery, Inspection Equipment: Industrial & Scientific. ★Aluminum alloy black oxide manufacturing, wear-resistant anti-corrosion, waterproof, anti-oxidation, durable. 。 ★Digital micrometer adjustment for easy reading and control, overall displacement accuracy up to 0.002mm. 。 ★The sliding guide rail adopts the cross roller type, and the load bearing capacity is strong. 。 ★This Micrometer Platform is Widely used in production machinery, inspection equipment, optical laboratory precision measurement, fine-tuning displacement, mechanical equipment positioning and movement. 。 ★The platform size is 80x80mm with a loading capacity of 93.1N(9.3kgf). 。

Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery
Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery

iPhone 7 Flip Case Cover for Leather Kickstand Card Holders Extra-Protective Business cell phone Cover Flip Cover, NBK MJC-65-RD-3/4-20 Jaw Flexible Coupling Set Screw Type Bore Diameters 3/4 and 20 mm Aluminum A2017. 10mm × 26mm × 8mm Full Ceramic Ball Bearing ZrO2 High Precision White Ball Bearing 6000 Ball Bearings, IM VERA Ball Bearings 6703-2RS Sealed Bearing 17x23x4. 12 Pitch Boston Gear GD40B Plain Change Gear 14.5 Degree Pressure Angle Cast Iron 1.000 Bore 40 Teeth, AMI FACTORY NEW! BPFT7-20 1-1/4 NARROW SET SCREW PRESSED STEEL 3-BOLT FLANGE, CynKen 5mm x 8mm Aluminum Flexible Spider Shaft Coupling OD25mm x L30mm CNC Stepper Motor Coupler Connector, 221 O/P BALL BRG Boston Gear XBB-35-62-14M-SR. Trapezoidal Tooth Profile 0.5 Wide Continental ContiTech D210L050 Dual Positive Drive Belt 21 Pitch Length 0.375 Pitch 0.180 Height, Narrow Inner Ring Non-Relubricable 5/8 Bore 2-1/8 Bolt Center 5/8 Bore 2-1/8 Bolt Center Single Lip Seal Peer Bearing PER FHSFJ202-10 4 Bolt Narrow Flange Bearing Unit Set Screw Locking Collar Cast Iron, DK59047 Koyo New Cylindrical Roller Bearing, 47 mm x 47 mm x 40 mm Bansbach Easylift FRT-F2-403 Rotary Dampers/Standard, Flip Case for Samsung Galaxy S10 5G Coffee PU Leather Wallet Cover Compatible with Samsung Galaxy S10 5G. 25 mm Bore Metric Single Lip Seal Peer Bearing HCC205-25MM Cast Iron Cylindrical Cartridge Unit 80 mm OD Wide Inner Ring Set Screw Locking Collar. JINLI-CASE Wheels 5PCS/LOT CY-12a 12mm Ball Bearing Rollerl Carbon Steel Flange POM Ball Transfer Unit Furniture Caster Wheel Conveyor Rollers. Aluminum D&D DD40AT10-16 2-6F-A AT10 Metric Pitch Synchronous Belt Pulleys 16. FACTORY NEW! KHFL209-28 AMI 1-3/4 NARR ECCENTRIC COLLAR 2-BOLT FLANGE, Boston GearHELICAL-WORM SPEED REDUCER S852BR-14K-M1. RNR and RNT Backlash-Type RNI Toothed Ring Coupling Spider 98 Shore A red Size 38 for Couplings RN. Cover for Leather Luxury Business Cell Phone Cover Kickstand Card Holders Flip Cover iPhone 11 Pro Flip Case.


Inspection Equipment SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0.002mm Linear Stage Platform for Production Machinery


002mm Linear Stage Platform for Production Machinery, Inspection Equipment: Industrial & Scientific,SEMXY80-AS Digital Micrometer Platform 80x80mm 0,Authentic Guaranteed,Here are your favorite items,making your life easy, healthy and more enjoyable.