1-1/2 Length Flat Head Plain Finish 1/4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25

1-1/2 Length Flat Head Plain Finish 1/4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25,Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25 1-1/2 Length Flat Head Plain Finish 1/4-20 UNC Threads Brass Machine Screw, Fully Threaded, 1/4"-20 UNC Threads (Pack of 25): Industrial & Scientific,Brass Machine Screw, Plain Finish, Flat Head, Slotted Drive, Meets ASME B18,6,3, 1-1/2" Length,with exclusive discounts,Wholesale commodity,Design and fashion enthusiasm,Easy Returns & our 110% price match guarantee. Finish 1/4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25 1-1/2 Length Flat Head Plain psihoterapija-belin.si.

1-1/2 Length Flat Head Plain Finish 1/4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25

1-1//2 Length Flat Head Plain Finish 1//4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25
1-1//2 Length Flat Head Plain Finish 1//4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25
1-1//2 Length Flat Head Plain Finish 1//4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25
1-1//2 Length Flat Head Plain Finish 1//4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25
1-1//2 Length Flat Head Plain Finish 1//4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25

1-1/2 Length Flat Head Plain Finish 1/4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25

Brass Machine Screw, Plain Finish, Flat Head, Slotted Drive, Meets ASME B18.6.3, 1-1/2' Length, Fully Threaded, 1/4'-20 UNC Threads (Pack of 25): Industrial & Scientific. Brass Machine Screw, Plain Finish, Flat Head, Slotted Drive, Meets ASME B18.6.3, 1-1/2" Length, Fully Threaded, 1/4"-20 UNC Threads (Pack of 25): Industrial & Scientific. The brass machine screw has a plain finish and a flat head with a slotted drive, and meets American Society of Mechanical Engineers ASME B8.6.3 specifications. Brass provides corrosion resistance and offers thermal and electrical conductivity. The material is nonmagnetic. The slotted drive has a linear slot for use with a flat-blade driver. The flat head is cone shaped for use in countersunk holes and has a flat top that fits flush with the mated surface. 。Machine screws are threaded fasteners that are typically used with nuts or drilled and tapped (threaded) holes. Machine screws are available with a variety of head shapes, which determine how the screw interacts with the mating surface, and drive styles, which determine the type of driver required to install and remove the screw.。 。 。 。

1-1//2 Length Flat Head Plain Finish 1//4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1-1/2 Length Flat Head Plain Finish 1/4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25

10-24X5/8X7/8 Wing Nuts Washer Based 1000pcs Zinc Die Cast. M4-.7 X 10 Socket Set Screw Cup Point A2 Stainless Steel Package Qty 100, Stainless Steel Slotted Socket Set Screws 18-8 Slotted Drive 10-32 x 1/4 Fine Thread Quantity: 100 10 Grub/Blind/Allen/Headless Screw Cup Point Length: 1/4 inch. Pan Head 5/8 Length 5/8 Length Small Parts 0410ABCP Type AB Zinc Plated Pack of 100 Steel Sheet Metal Screw Combination Phillips-Slotted Drive Pack of 100 #4-24 Thread Size, M5 Baosity 100PCS E Clips Radially Assembled Retaining External Rings Made of stainless steel 304, Size : M8 N/A 5Pcs Carbon Steel karmic Thumb nut Thread Metal nut Screw Tool Metal Round Set Anti-Slip M3 M4 M5 M6 M8 M10. Zinc Plated Steel to Secure Strut Fittings & Channel w/Nuts 5 Pcs 2 In Outside Diameter Square Strut Washer for 5/8 In Bolt Size. Carburetor for Walbro WT-973 753-06190 MTD Troy Bilt Yard Machine Carb, Length : 8mm, Size : M4 Ping.Feng 10Pcs M3 M4 M5 Knurling Flat Head Knurled Thumb Screw Hand Tighten Computer Screws Screws, Meets ASME B18.6.3 Pan Head Zinc Plated Finish Pack of 100 Steel Machine Screw Phillips Drive #5-40 UNC Threads Fully Threaded 3/4 Length. 20pcs Chrome 1/2-20 UNF Wheel Lug Nuts fit 1970 Jeep CJ5 May Fit OEM Rims 1.77 Buyer Needs to Review The spec Total Length. Color : B Type, Size : M10 38 DFSM 5PCS M6 M8 M10 Plum Bakelite Hand Tighten Nuts Handle Thread Star Mechanical Black Thumb Nuts Clamping Knob Manual Nuts, 唐铭鲆544162 100pcs/lot M310 M3 x 10 Closed End Brass Insert Nut Bolt Single Thread Brass Knurl Nut OD 4.2mm Nuts. Fairlane TBU-0755X3-H Threaded Design Swivot 3/4-10 X 3 Housing. M8 x M6 x 16 MM Coarse Thread ISO 7379 Class 12.9 Socket Shoulder Screw Alloy Steel Black Oxide Pk 25, 2000 pcs Square Nuts Steel 5/16-18 Zinc Plated, 1/4-20 Thread Size Pack of 100 Imported Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Black Oxide Finish #3 Phillips Drive Steel Truss Head Machine Screw 3/8 Length. 6 by 1-1/4-Inch Length Phillips Dottie WRT6114 Drywall Screw Yellow Zinc Bugle Head L.H 500-Pack, The Hillman Group 45061 2-56 x 1/2-Inch Button Head Socket Cap Screw 15-Pack.


1-1/2 Length Flat Head Plain Finish 1/4-20 UNC Threads Brass Machine Screw Slotted Drive Meets ASME B18.6.3 Fully Threaded Pack of 25


Fully Threaded, 1/4"-20 UNC Threads (Pack of 25): Industrial & Scientific,Brass Machine Screw, Plain Finish, Flat Head, Slotted Drive, Meets ASME B18,6,3, 1-1/2" Length,with exclusive discounts,Wholesale commodity,Design and fashion enthusiasm,Easy Returns & our 110% price match guarantee.