Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM

Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM,Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat,Buy 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps, Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps (Size : 304012~20CM): Ramps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Fast Shipping, Easy Returns,products at discount prices,Express Shipping And Free Returns. Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM Multifunction Uphill Mat Step Ramps psihoterapija-belin.si.

Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM

Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM

Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM

11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps, Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps (Size : 304012~20CM): Industrial & Scientific. Buy 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps, Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps (Size : 304012~20CM): Ramps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ▶Features: It is made of high-quality materials, durable and has a variety of heights. The surface is artificially embossed and the anti-slip effect is enhanced. 。 ▶You can combine the lengths at will, there are a variety of height options, there is always one for you; 。 ▶Design concept: Carrying light, ready to use, bright colors, beautiful and practical; 。 ▶Surface non-slip texture design for increased friction and improved safety. Applicable scenes: parking lot, hospital, family ladder, factory material handling, stairs, hotels, shopping malls, and other areas along the street. 。 ▶ Please carefully measure the required size before purchase to avoid inappropriate size and affect the use; 。 Multi-function step pad to help you climb uphill。Product material:metal。Size: 30*40*12~20CM。Color:Red。Height: 12~20CM。Applicable scenes: parking lot, hospital, family ladder, factory material handling, stairs, hotels, shopping malls, and other areas along the street.。High-quality metal material, pressure resistance, strong load-bearing capacity and long service life.。It can be adjusted in height, easy to use and easy to install.。The surface is non-slip texture, anti-skid in rain and snow, improving safety.。◆Tip: Due to the different measurement tools, there may be 1-3CM errors.。Tip: We use international logistics, successful delivery may be 15-25 days, if not received more than 30 days, please contact us.。Service: We will provide good products and services for every customer. If you have any questions, please contact us.。We will protect the interests of customers, welcome to buy!。 。

Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM
Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM

New Red 2 9 x 1 4 x 2 7 Max of 220 Pounds Load 2 Shelves Workshop Tool Trolley SKB Family, SISHUINIANHUA 72 X5.5 Inch Forklift Pallet Fork Extensions Pair Strength Lengthen Lifting High Tensile, SUZUKI SAMURAI DOOR STRAPS STOP STRAPS BLACK RUBBER PAIR GYPSY. Size : T4 Chest Trunk MUMA 6 Pack Stainless Steel Spring Loaded Toggle Latch Catch Clamp Clips For Case Box Cabinet Drawer Toolbox Sliver. 12 12 Industrial Magnetics Inc MAG-MATE TH1200 Industrial Strength Magnetic Tool Holder, Inc Capacity 20,000 Lb M&W 12 Lift Beam Low Headroom Multiple Length Machining & Welding by Olsen. Storage System Organization Capacity Upright Bicycle 32” Track & Hook Kit StorageMaid Garage Vertical Bike Rack System Rust Resistant Steel 750 lb. 25 pack US Cargo Control 3/16 Galvanized Drop Forged Wire Rope Clips, BERLISS BSP-301 PUMP SHAFT SEAL FACTORY NEW!. 5/16 Shank Diameter x 4-1/2 Take Up 800lbs Load Capacity Crosby HG-2510 Galvanized Steel Turnbuckle Body Only. Curb ramps Threshold Lane Vehicle Wheelchair ramps Green 40 30 12cm ramp MDBYMX car ramps Speed ​​Bump. Wideskall 12 inch White Nylon Cable Zip Ties Self Locking 5mm Tensile 50lbs., TN16X175‑S Pneumatic Air Cylinder Aluminum Alloy Anti‑Rust TN16 0.1‑0.9MPa 10‑200mm Double Acting Pneumatic Components. Multiton GWK-T45-LW Ultra-Poly 70D Load Assemblies with Bearings44; Axles & Fasteners Load Wheel Kit, Yyux Family Ramps Color : Black, Size : 502713CM 7CM/9CM/11CM/13CM Car Ramps Plastic Portable Slope Pad Bicycle Motorcycle Kerb Ramps Home Wheelchair Ramps Height. HARRINGTON Stopper PIN M3177010. 20 Lift Height Coffing 09423W Ratchet Lever Hoist LSB-1500B 3/4 Tons Capacity, Puller Ratchet Pull Cap 1700 3400 Lb, PROLINEMAX 0.5 Ton YB Snatch Block Single Sheave Wire Rope Hoist 3 Pulley Rigging Shackle, Natural 5/8 Per Package Of 25 Imperial 75064 Nylon Cable Clamp.


Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps Size : 304012~20CM


Buy 11 way bike CSQ-Ramps Loading Ramps, Multifunction Uphill Mat Step Ramps Non-Slip Kerb Ramps Garage Car Uphill Mat Kerb Ramps (Size : 304012~20CM): Ramps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Fast Shipping, Easy Returns,products at discount prices,Express Shipping And Free Returns.