304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel

304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel,Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel 304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360,Buy 304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel: Snatch - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Discount Supplements,BEST Price Guaranteed,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices! Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel 304 Stainless Steel V Type psihoterapija-belin.si.

304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel

304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel

304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel

304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel: Industrial & Scientific. Buy 304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel: Snatch - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Application range: Very suitable for organizing or hanging objects indoors (garages, balconies, etc.), and used for outdoor activities such as hiking and camping, boating, gardening, etc.; 。 Easy to use: easily clip your keychain with this carabiner. The lock system protects your property and makes it better to bear the load. 。 Type: U / V type ultra-quiet detachable rotating pulley, groove width: 16mm, depth: 6mm, rotating ring diameter: 25mm, total height: 107mm, thickness: m, maximum load bearing: 350KG / 800 lbs, suitable for: 3 -10mm wire rope. 。 Double-sided printer bearing: ultra-quiet ball bearing, which is firmly locked by a self-locking anti-skid nut, which improves safety performance by 50%, solid rod, strong load bearing 。 Removable assembly: The latest U / V-shaped pulley can be disassembled and suspended lines, these lines are bound to oversized objects, and both ends can be removed. 。 The bearing capacity is strong, the material is sufficient, and it is not easy to deform. Polished surface, smooth without burrs, fine workmanship, strong and durable;。Specification:。Product name: U / V Rotating Pulley。Wheel diameter: 48mm。Groove width: 16mm。Groove depth: 6mm。Rotating ring diameter: 25mm。Overall height: 107mm。Thickness: 3 mm。Maximum load bearing: 350KG / 800 lb。Suitable for: 3-10mm wire rope.。Colour: silver。Material: stainless steel。Size: 107 * 48 * 16mm。Package Contents:。1 x V Type Super-Silent Detachable Swivel Pulley。Only the above package content, other products are not included.。Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1-3cm.。Note: You can get the most friendly customer service. If you encounter any problems during use, please feel free to contact us. 。 。 。

304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel
304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel

Xilin Strong Manual Pallet Jack Hand Pallet Truck 48Lx27“W 6600lbs Capacity DF-III-3. ClimaTek Oval Capacitor fits Service First # CPT00494 10 uf MFD 370/440 Volt VAC, 2 W Type 4 Web Sling Twisted Eye and Eye Nylon Number of Plies: 2 10 ft, Stren-Flex SF1203G10DOS Chain Sling Grade 100 3ft L DOS Sling. DFE1903N20H 3 1 Ply Nylon Flat Eye Synthetic Web Slings DURABULL. Roller Bearing 1000 lbs Capacity 4-1/2 Plate Length Rigid 4 Plate Width 5 Wheel Dia 2 Wheel Width 6-1/2 Mount Height 4 Plate Width RWM Casters 45 Series Plate Caster 6-1/2 Mount Height High-Temperature Nylon Wheel 5 Wheel Dia 2 Wheel Width. 10 Ft Conveyor With 3 In Roller Centers Oa Width Between Frame : 21 In In Length: 10 Ft Mdrc-21-3-10 Roller Center: 3 In 196G-21-3-H10 Roach Conveyor In : 24 In. Drywall Sheet Cart 38 Inch Length x 28 Inch Width Moving Cart for Material Handling Panel Mover with 4 Swivel Casters VEVOR Panel Cart Dolly 2400lbs Capacity Steel Panel Truck with 3 Uprights. 100pcs uxcell Square Self-Adhesive 5.5mm Cable Tie Mount Bases. 1800 lbs Capacity RWM Casters FSR-0620-08 6 Diameter X 2 Width Tread Forged Steel Wheel With Roller Bearing For 1/2 Axle, fits York # 1499-462 1499-4621 15 uf MFD 370/440 Volt VAC ClimaTek Oval Capacitor, 5/8 Inch Grade 100 Clevis Grab Hook. Ochoos 8mm Oval Shape Sliver Aluminum Crimping Loop Wire Rope Clip Sleeves Clamps for M8 Wire Rope Pack of 30, Vestil UNI-4848-6 Scissor Lift Table 6000 lb Blue 48 x 48 Capacity, Duct Outlet Hanger Strap with Holes 24Ga 1.5 x 80L HVAC, Motorcraft WA13SBA Cable Tie, DFE2904N15H DURABULL 4 2 Ply Nylon Flat Eye Synthetic Web Slings. Hamilton 8 Swivel Caster with Ergo-Glide Wheel.


304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel


Buy 304 Stainless Steel V Type Swivel Pulley Duplex Bearing Silent Detachable 360 Degree Rotation Heavy Duty Traction Wheel: Snatch - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Discount Supplements,BEST Price Guaranteed,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices!