4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width

4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width,Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width 4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy, 20' Length x 3" Width, Yellow: Industrial Web Slings: Industrial & Scientific,Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling, 1 Ply, 4800 lbs Vertical Load Capacity,Rock bottom Price, Top quality,Shop Now, BEST Price Guaranteed,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison. 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width 4800 lbs Vertical Load Capacity psihoterapija-belin.si.

4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width

4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width
4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width
4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width
4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width
4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width
4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width
4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width
4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width

4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width

Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling, 1 Ply, 4800 lbs Vertical Load Capacity, 20' Length x 3' Width, Yellow: Industrial Web Slings: Industrial & Scientific. Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling, 1 Ply, 4800 lbs Vertical Load Capacity, 20' Length x 3" Width, Yellow: Industrial Web Slings: Industrial & Scientific. All-purpose, low-profile heavy duty sling 。 Made of nylon 。 Vertical, choker or basket configuration 。 4800 pounds vertical load capacity 。 Measures 20-feet length by 3-inches width 。 Stren Flex Type 3 heavy duty nylon flat eye and eye completely wrapped web sling. Type 3, also known as eye and eye flat slings, are very popular slings which are stocked in multiple capacities. Eye and Eye slings are very adaptable and are a good choice in many lifting situations. The flat eye is usually easier to remove or insert into limited spaces. Nylon is the most widely used general purpose synthetic web sling. Nylon is unaffected by grease and oil, and the material has excellent chemical resistance to aldehydes, ethers, and strong alkalies. However, nylon slings are not suitable for use with acids and bleaching agent or at temperatures in excess of 194 degrees F (90 degrees C). The stretch of a nylon sling at rated capacity is approximately 8-10 percent. Gorilla-Guard sleeves recommended for handling sharp edges, cost effective sling protection. Monster edge nylon slings contain energy absorbing fibers that increase cut resistance and web protection. Monster edge slings provide the increased abrasion resistance needed for many industrial applications. Monster edge has proven its durability, and is considered the best product. 9600 pounds basket hitch capacity, 3800 pounds choker hitch capacity, 4800 pounds vertical hitch capacity. Measures 20-feet length by 3-inches width. 。 。 。

4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width

Co. Hamilton R-EHD-10PH Rigid Caster EHD 10 X2-1/2 PLASTEX 2500 Crimson Red Hamilton Caster & Mfg, HARRINGTON Gear CASE A ES100010S, Armstrong OEM Furnace Draft Air Pressue Switch 1 Single Stage .60 45695-003 Renewed, 5 Eye and Eye Liftall EE30X5 Tuflex Sling Purple 5' LIF EE30X5, W X H: 12 X 15 Qm12-120-67-Hd-Wh Hwsd-1215 Clearway Door Option A: Without Orange Strip High Wind Strip Doors- 12 Ft Wide, 500lbs Pulling Force Magnet Fishing Kit with Neodymium Rare Earth Magnet Heavy Duty for Retrieval and Salvage Underwater. MHDMAG Fishing Magnet with 65FT Rope and Gloves. 500 Ties 22300 Tatco Tamper-Proof Nylon Cable Ties 11 x 3/16. Cabilock 12Pcs Self Adhesive Wheels Sticky Caster Wheels Boxes Caster Carton Wheels Moving Carton Accessories for DIY Box Toy Trash Can Small Furniture Cloth Bin. uxcell 39 Inch Stainless Steel Cable Zip Ties 0.4 Inch Width Metal Exhaust Wrap 10pcs, : 140 Wt. Tennsco Corp. Of Openings: 7 Type: Starter 12 Deep Hb-8400 No B-8400 Size W X D X H: 38 X 12 X 84 Color: Black Lbs.. HARRINGTON CONTACTOR RHN0528. Selleton Pallet Truck/Pallet Jack Scale with Built-in Printer 5000 Capacity!, 2000 lbs Capacity 10 Lift Height CM 4544 Cyclone Army Type Geared Trolley Chain Hoist, Liftall EE1606DTX14 Polyester Web Sling Twisted Eye 6 Width x 14 Length Eye and Eye 1-ply. BINZHI Moving Heavy Objects Moving Moving Straps for Furniture Refrigerator Washing Machine Piano Heavier Items 3mx5cm Furniture Mover Color : Orange, Grade 80 5/16X4 Chain Sling Double Leg with Grab Hooks 7800 LBS Capacity, 2102662 CROSBY CNS BLK 1850T QAD 684. Color : 11mm, Size : 50m 11mm Climbing Rope Rappelling Rope CE Certification Outdoor Climbing Insurance Rope Field Rescue Survival Protection Rope Ropes Jingdun Safety Rope, F Fityle 2 Office Chair Universal Swivel Wheel Caster Replacement Rubber PU Nylon.


4800 lbs Vertical Load Capacity 1 Ply Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling Yellow 20 Length x 3 Width


20' Length x 3" Width, Yellow: Industrial Web Slings: Industrial & Scientific,Stren-Flex EEF1-903CW-20 Type 3 Heavy Duty Nylon Flat Eye and Eye Completely Wrapped Web Sling, 1 Ply, 4800 lbs Vertical Load Capacity,Rock bottom Price, Top quality,Shop Now, BEST Price Guaranteed,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison.