345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3

345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3,Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3 345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling, CoroMill 345 Insert for milling, Carbide, Square, Right Hand, 4340 Grade, CVD TiCN + Al2O3 + TiN: Industrial & Scientific,Sandvik Coromant, 345R-1305M-PH 4340,High quality, high discounts,Fast (7-Day) Free Shipping,Free shipping and free returns on all orders. Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3 345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square psihoterapija-belin.si.

345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3

345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3
345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3
345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3
345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3
345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3

345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3

Sandvik Coromant, 345R-1305M-PH 4340, CoroMill 345 Insert for milling, Carbide, Square, Right Hand, 4340 Grade, CVD TiCN + Al2O3 + TiN: Industrial & Scientific. Sandvik Coromant, 345R-1305M-PH 4340, CoroMill 345 Insert for milling, Carbide, Square, Right Hand, 4340 Grade, CVD TiCN + Al2O3 + TiN: Industrial & Scientific. Benefits of this product family : Extremely robust cutter body and shim-protected tip seats give security to the machining process, making the cutter body a good choice if unmanned production is a priority 。 Low cost per component thanks to eight cutting edges 。 High output – with internal coolant high productivity is possible also in demanding materials 。 Secure machining thanks to shim-protected tip seats and tough cutter body 。 Optimized machine utilization and productivity with four different pitches 。

345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3

22.00mm Pilot Dia 579.0002.371 50.00mm Projection Shell Mill Holder HSK63 Taper Size Kelch. Milling Inserts Strong Rigidity High Temperature Resistance for CNC Milling Machine #2, 10pcs 10x15x4mm 6700RS 6700VV Mini Color Blue Rubber Sealed Ball Bearings, SCT Uncoated Scientific Cutting Tools 0.158 Groove Width Grooving Tool Solid Carbide 3/8 Shank Dia - GT157-8, Morse 1355#29 PAR/JL DRL HSS BRT 135 Split 13306. PCB Drill Bit 0.8mm Rotary Tool Tungsten Carbide Jewelry Engraving CNC Printing Circuit Board Micro Drill Bits 1/8 inch Shank 5 pcs. PowerCoil 3521-11.00X1.5DP M11 x 1.25 x 1.5D Wire Thread Inserts 10 Pack. 1.250 Reach 10 threads per inch Heavy Duty Elliptical neck and 3/8 Shank THINBIT AT61C10LE TiAlN Coated Solid Carbide ACME Threading Tool 0.375 Minimum bore, Number of Flutes: 4 1/32 Milling Dia. Micro 100 Corner Radius End Mill Uncoated GEC-031-4-005 GEC 5/64 Length of Cut. 14 mm Drill Bit Porcelain Glass Ceramic Tile Spade Dry Cut Diamond 6/8/10/12/14mm. RH Cut 3-Flute 1 mm Chamfer 12 mm Shank Dia Weldon Shank WIDIA Hanita 490912005WW 4909 HP Aluminum End Mill 12 mm Cutting Dia Carbide Uncoated. High Speed Steel 148 x 16 x 20mm LILICEN HYF MT3 Taper Straight Shank Finishing Reamer, 1OPCS NEW SANDVIK RCHT 09 T3 00-PL 1025 ROUND CARBIDE INSERTS METALWORKING TOOLS. #3 X 56 H2 3 FL Bottom TAP 008068AS. 130 Degree Cutting Angle 3 mm Shank Diameter 10.20 mm Cutting Length Uncoated 2 Flutes 2.94 mm Cutting Diameter Carbide KYOCERA 226-1157.400 Series 226 Micro Drill Bit 38 mm Length. Lit Freud 1-1/16 Carbide GP HOLESA 27MM DHS1063CT.


345R-1305M-PH 4340 CVD TiCN Square Sandvik Coromant CoroMill 345 Insert for milling Right Hand Carbide TiN 4340 Grade Al2O3


CoroMill 345 Insert for milling, Carbide, Square, Right Hand, 4340 Grade, CVD TiCN + Al2O3 + TiN: Industrial & Scientific,Sandvik Coromant, 345R-1305M-PH 4340,High quality, high discounts,Fast (7-Day) Free Shipping,Free shipping and free returns on all orders.