HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R

HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R,T/R HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD,HMC732LC4BTR, Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R: Industrial & Scientific,enjoy free shipping now,Unrivalled Quality and Value,free shipping and great service today. 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to psihoterapija-belin.si.

HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R

HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T//R
HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T//R
HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T//R
HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T//R
HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T//R

HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R

HMC732LC4BTR, Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R: Industrial & Scientific. HMC732LC4BTR, Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R: Industrial & Scientific. HMC732LC4BTR, Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R 。 。 。

HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T//R

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R

Fully Wired and Tested 240 V 60 Hz Rated Control Supply Voltage 3RA13178XB301AP6 12A Maximum Inductive Current S00 Size AC Operation Siemens 3RA13 17-8XB30-1AP6 Motor Contactor Assembly, 6FT SVGA VGA Monitor Male To Male. PNI RJ45 Connector for Cat7 UTP Cable Set of 10, New Ixsn35N120Au1 Igbt Ixys Module Original Ixys, uxcell 4mm Inductive Proximity Sensor Switch Detector PNP NC DC 6-36V 200mA 3-Wire LJ12A3-4-Z/AY. Suitable for Use with Medion E49018 DURAGADGET Pink Mini USB Cable, APT27GA90BD15 IGBT 900V 48A 223W TO247 27GA90 APT27GA90 1PCS. Computer Accessories HA 8m Gold Plated CAT-7 10 Gigabit Ethernet Ultra Flat Patch Cable for Modem Router LAN Network Built with Shielded RJ45 Connector. Low Limit Less Well Honeywell L6008A1192 Aquastat Circulator Controller, Uses Gomadic TipExchange Technology Coiled Power Hot Sync USB Cable for the Magellan Roadmate 1340 with both data and charge features. TOP New AC in Power Cord Outlet Socket Cable Plug Lead for Nakamichi NK12 38 Bluetooth Surround Sound Bar Soundbar Wireless Subwoofer Speaker Home Theater System, Hedgehog Sonic 3-in-1 Retractable Multi-Function Charging Cable for Android Apple and Type-C for Mobile Phones and Tablets.


HMC732LC4BTR Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R


HMC732LC4BTR, Oscillator VCO 6000MHz to 12000MHz 5V Medical 24-Pin CLLCC EP SMD T/R: Industrial & Scientific,enjoy free shipping now,Unrivalled Quality and Value,free shipping and great service today.