B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White

B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White,Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015,015" Width, Polyolefin (B-342) White (Roll of 100): Industrial & Scientific,Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves,439" Height, 1,Happy shopping,quality merchandise,Provide the best products for every a customers. PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 psihoterapija-belin.si.

B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White

B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White
B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White
B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White
B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White
B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White
B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White
B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White

B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White

Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves, 0.439' Height, 1.015' Width, Polyolefin (B-342) White (Roll of 100): Industrial & Scientific. Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves, 0.439" Height, 1.015" Width, Polyolefin (B-342) White (Roll of 100): Industrial & Scientific. 。 B-3 Thermal Transfer / Dot Matrix Printable Nylon Cloth Label ’s non-adhesive, printable heat shrink wire marking sleeves fit around wires or cables for maximum insulation protection and permanent identification. ’s heat shrink sleeving is a full-circle design that provides fast and permanent wire marking. Clear, legible text can be printed on the wire and cable sleeving with a printer for reliable wire identification. heat shrink sleeving materials excel in extreme environments, including temperature fluctuations and environments that require abrasion and chemical resistance. offers a variety of materials available to print using thermal transfer and dot matrix printers. B-3 3: heat shinkable sleeves for wire identification and insulation purposes are fade resistant and fire retardant. B-3 is available in white, yellow, black, red, orange, green, blue, violet, pink, gray, and brown. 。 。 Material Description Print Technology: Thermal transfer and dot matrix。 Material Type: Irradiated polyolefin heat shrink tubing (3: shrink ratio)。 Temperature Range: -°C (-67°F) to +3°C (+7°F)。 Shrink Method: Any industrial grade heat gun may be used to shrink B-3 Markers.。 Recommended Thermal Transfer Ribbons。Thermal transfer ribbons are only needed for labels that do not have self-contained print ribbons.。 R6600 Series for thermal transfer printing - best smear and chemical resistance。 R300 Series for thermal transfer printing - general purpose ribbon。 R0S for thermal transfer printing silver on dark colored markers。 R6000 Series Halogen Free (previously known as R6000HF)。 R6700 for thermal transfer printing white on dark colored markers。 R000 Series for dot matrix printing。 Regulatory & Agency Approvals UL: B-3 is a UL Recognized Component to UL Extruded Insulated Tubing. See UL file E333786 for specific details. UL information can be accessed on line at UL.com. Search in Certifications area.。 RoHS 00/68/EC: As of January 00, began the transition to full RoHS compliant B-3 to 00/68/EC MCV amendment to RoHS Directive 00//EC. To determine if you have RoHS compliant product please contact customer service.。 SAE: B-3 PermaSleeve Markers meet the material and physical property requirements of SAE AMS-DTL-303/C (Class ) for Insulation Sleeving and SAE AS-83 for Marking of Electrical Insulating Materials when printed with R6600, R300, R0S, R6700 Series thermal transfer ribbons and R000 Series dot matrix. 。 About manufactures signs, labels, lockout tagout solutions, safety devices, industrial label printers, software, and spill control used to comply with regulatory standards in electronics, telecommunications, manufacturing, electrical, construction, education, and medical industries. The company, founded in , is headquartered in Milwaukee, WI. Visit the Label Finder Store to find labels for your printer.。 。 Sizing Chart Sleeve Size Range of Diameter (in) Range of Diameter (mm) Approximate Gauge , 3/3" (0.0) 。 : 0.03 - 0.080 。 : 0.8 - .03 。 : 8 to 0 。 , /8" (0.) 。 : 0.06 - 0.0 。 : .7 - .7 。 : to 6 。 , 3/6" (0.88) 。 : 0.06 - 0.0 。 : .7 - 3.8 。 : 0 to 0 。 , /" (0.0) 。 : 0.0 - 0. 。 : .3 - .6 。 : 6 to 8 。 , 3/8" (0.37) 。 : 0. - 0.30 。 : 3.8 - 8.3 。 : to 。 , /" (0.00) 。 : 0.87 - 0.0 。 : .7 - .3 。 : 8 to 。 , 3/" (0.70) 。 : 0.0 - 0.700 。 : 6.3 - 7.78 。 : 6 to /0 。 , " (.000) 。 : 0.37 - 0.0 。 : .3 - .3 。 : to 0.0 。 , /" (.00) 。 : 0.00 - .0 。 : .7 - 36.83 。 : NA 。 , 。 。 。 。 。

B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White

Kraft for Clothing Books Artwork Picture Frames 24 x 14 x 8 and Mirrors Boxes Fast BF24148 Corrugated Cardboard Flat Shipping Boxes Pack of 20. Pink 5 x 1075 Boxes Fast BFPTAS0504 Anti-Static Poly Tubing Pack of 1 4 Mil. RetailSource P8036KHDx1 8 x 36 Kraft Jumbo Mailing Tubes 1 Tube, Black on White Solid Letters Wire Marker Card Brady HH-W-PK Acetate Cloth B-12 25 Cards. BOX USA B171110 Corrugated Boxes 17 1/4L x 11 1/4W x 10H Pack of 25 Kraft, Pack of 500 5.5 Length 3.25 Height RetailSource DL632Bx1 3 x 5 Dark Blue Inventory Rectangle Labels 5.5 Width. 8 Width 11 Length RetailSource B110805CB5 Corrugated Box 5 Height Brown Pack of 5, Pack of 2 Clear RetailSource T902311x2 3M 311 Carton Sealing Tape 2 x 110 yd, Storing Medium Moving Boxes Shipping and Packing 10 Pack Corrugated Cardboard Boxes Heavy-Duty Box Ideal for Moving, 8 x 3 x 2 8 x 3 x 2 Kraft BOX USA BM532K Corrugated Mailers Pack of 50, 6 Height RetailSource HAZFS1Qx1 5 1/8 x 5 1/8 x 6 3/16 1-1 Quart Foam Haz Mat Shipper Kit 9.75 Length 6 Width 6 Height 9.75 Length 6 Width RetailSource Ltd, Syfan G70100100160020 SYTEC 701 Polyolefin Shrink Film 100 CF 2625 Length x 16 Width, Plymor Flat Open Clear Plastic Poly Bags 8 x 10 Pack of 200 4 Mil, Clear/White BOX USA BCV69 Clear View Poly Mailers 6 x 9 Pack of 100. Kraft, Boxes Fast Heavy-Duty Kraft Mailing Tubes Pack of 24 3 x 60. 5 Cases 3” x 6” 4 Mil Poly Bags 1,000 Bags per Case. 5S Red Tags Wired 50 Pack, Red.


B-342 Polyolefin Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves 0.439 Height 1.015 Width Roll of 100 1.015 Width 0.439 Height White


015" Width, Polyolefin (B-342) White (Roll of 100): Industrial & Scientific,Brady M71-250-1-342 BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves,439" Height, 1,Happy shopping,quality merchandise,Provide the best products for every a customers.