Pack of 5 Legines NPT Bushing 1/2 Male x 1/4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting

Pack of 5 Legines NPT Bushing 1/2 Male x 1/4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting,Adapter Hex Head Pipe Fitting Pack of 5 Legines NPT Bushing 1/2 Male x 1/4 Female Reducing,Legines NPT Bushing 1/2" Male x 1/4" Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting (Pack of 5): Industrial & Scientific,department store,Free Shipping & Free Returns,Provide the best products for every a customers. Bushing 1/2 Male x 1/4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting Pack of 5 Legines NPT psihoterapija-belin.si.

Pack of 5 Legines NPT Bushing 1/2 Male x 1/4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting

Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting
Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting
Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting
Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting
Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting
Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting

Pack of 5 Legines NPT Bushing 1/2 Male x 1/4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting

Legines NPT Bushing 1/2' Male x 1/4' Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting (Pack of 5): Industrial & Scientific. Legines NPT Bushing 1/2" Male x 1/4" Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting (Pack of 5): Industrial & Scientific. Hex bushing for connecting two pipes with different diameters 。 1/2" Male NPT threads on one end and 1/4" female NPT threads on the other for connecting pipes with different ends 。 Brass for corrosion resistance, ductility at high temperatures, and low magnetic permeability 。 Operating pressure UP to 1200psi, Temperature range of -65 to 250 degrees F 。 These fittings contain lead and are not allowed by federal law to be installed for potable water use in the U.S.A. and its territories. 。

Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting
Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting
Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting
Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting
Pack of 5 Legines NPT Bushing 1//2 Male x 1//4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Pack of 5 Legines NPT Bushing 1/2 Male x 1/4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting

EAI VITON Oil Seal 56mm X 80mm X 10mm TA Double Lip w/Stainless Steel Spring Metal Case w/Viton Rubber Coating. R1/2 and G1/4 Parker 0163 21 13-pk20 Adaptor Brass Pack of 20 BSPT and BSPP Reducer Male/Female. uxcell O-Rings Nitrile Rubber Pack of 20 Round Seal Gasket 17mm OD 2.5mm Width 12mm Inner Diameter. Pack of 20 12 mm and 1/4 Tube to Pipe Push-to-Connect and BSPT Run Tee Parker W371PLP-12M-4R-pk20 Composite Push-to-Connect Fitting Glass Reinforced 6.6 12 mm and 1/4 Nylon, 6mm GM Tube x M14 x 1.5 Bubble Thread Midland 12-273 Zinc Steel Inverted Flare Tube Nut, uxcell Bulkhead Fitting G3/4 Female Lengthen PVC Pack of 2 for Water Tanks Tube Adaptor Pipe Fitting with Silicone Gasket Gray, 7577-5115351-4 Valve Handle Centerline MFG 642-1515, 20AC Series Panel Mt N.V Sold in a package of 25 20AC-S3-03GS 3/16 H.B Gasket Seal Socket. Solas Ke-cd-11 16 Concord Impeller Kaw750, Spigot x Female Iron Pipe Adapter Mueller Industries 02924H 3 in, Sterling Seal CFF7540.2500.031.300X100 7540 Vegetable Fiber Full Face Gasket Tan Pack of 100 1/32 Thick 2-1/2 Pipe Size Pressure Class 300#, Strong wear Resistant Rmage Myouzhen-Brass Pipe Fitting 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 19mm 20mm 25mm Hose Barb x 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 Male BSP Brass Pipe Connector, 7/8 ID x 10 ft 5521 Green Premium Silicone Heater Hose 22mm J20R3 Class A 350F Radiator Coolant P/N 5521-087 FlexFab. 170 mL/min Quick Change Tubing Pump Simply Pumps PMST250 Peristaltic Self Prime Stepper Motor 24V. Legines Compression Pressing Pipe Fitting Stainless Steel 304 Propress Coupling with Stop 1 inch P x Press  Corrosion-Resistant Fittings. Double Ear Open Pack of 10 Clamp ID Range 3.1 mm Oetiker 15100000 Stainless Steel Hose Clamp - 4.1 mm Closed, 3-11/1 OD 3-1/2 ID Vinyl Methyl Silicone Pack of 25 3-1/2 ID 3-11/1 OD Sur-Seal Inc. Pack of 25 Excellent Resistance to Oxygen Ozone and Sunlight Sterling Seal ORSIL153x25 Number-153 Standard Silicone O-Ring 70 Durometer Hardness, Pressure Class 300# for 14 Pipe Supplied by Sur-Seal Inc Pack of 12 Sterling Seal 9000IR14304GR300X12 304 Stainless Steel Spiral Wound Gasket with 304SS Inner Ring and Flexible Graphite Filler for 14 Pipe Yellow with Grey Stripe of NJ, Port Connector Parker A-Lok 4PC4-316 316 Stainless Steel Compression Tube Fitting 1/4 Tube OD 1/4 Tube OD Parker Hannifin.


Pack of 5 Legines NPT Bushing 1/2 Male x 1/4 Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting


Legines NPT Bushing 1/2" Male x 1/4" Female Reducing Adapter Hex Head Pipe Fitting (Pack of 5): Industrial & Scientific,department store,Free Shipping & Free Returns,Provide the best products for every a customers.